флаг

Аналітична довідка про роботу зі зверненнями громадян за І квартал 2019 рік в апараті  Чернігівської районної державної адміністрації

        Чернігівська районна державна адміністрація, організовуючи роботу з розгляду звернень громадян, керується в своїй діяльності такими законодавчими актами:

Закон України «Про звернення громадян» зі змінами в новій редакції;

Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;

Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об»єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях не залежно від форм власності, в засобах масової інформації затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 зі змінами та ін., постановою Кабінету Міністрів України  від 19.01.2011 № 26;

Інструкція з діловодства в апараті Чернігівської районної державної адміністрації, затверджена наказом керівника апарату райдержадміністрації від 04.06.2018 № 7-А;

Порядок розгляду письмових звернень громадян у Чернігівській районній державній адміністрації затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.09.2011 № 359 та зареєстрований в Чернігівському районному управлінні юстиції 26.09.2011 № 10/288, Порядок проведення особистих прийомів громадян та Порядок проведення виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Чернігівської районної державної адміністрації затверджені розпорядженням голови райдержадміністрації від13.10.2011 № 390 та зареєстровані в Чернігівському районному управлінні юстиції 20.10.2011 № 11/289 та Порядок опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв»язку     в   Чернігівській  районній  державній  адміністрації  від 15.10.2015 № 278 зареєстрований    в    Чернігівському районному управлінні юстиції 20.10.2015

№ 7/328.

Зважаючи на те, що забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення є одним з пріоритетних завдань органів державної влади, для організації роботи із зверненням громадян в районній державній адміністрації застосовуються такі форми роботи:

забезпечення розгляду письмових пропозицій, заяв і скарг громадян та надання авторам відповіді згідно із чинним законодавством;

надіслання звернень для їх вирішення уповноваженим на це органам;

здійснення в межах повноважень контролю за своєчасним і правильним вирішенням порушених у них питань;

       забезпечення організації особистого прийому громадян головою та керівництвом райдержадміністрації;

забезпечення організації особистих виїзних прийомів громадян;

спрямування звернень для вирішення у відповідні органи;

Протягом І кварталу 2019  року відбулося 1 засідання колегії при голові райдержадміністрації з розгляду  організації  роботи зі зверненнями громадян у Чернігівському районі, а саме,  розглянуті підсумки роботи зі зверненнями за результатами чого видані розпорядження голови райдержадміністрації від 30.01.2019 № 23 "Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2018 рік" та від 30.01.2019 № 24  "Про організацію роботи зі зверненнями громадян у 2019 році в Чернігівській районній державній адміністрації». 

На звітний період заплановано 24 особистих та 24 особистих виїзних прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації. Фактично проведено  22 особистих прийоми ( 2-не проведені, в зв»язку з навчальною відпусткою)та 26 особистих виїзних.  Щомісячно розробляються та затверджуються до 25 числа місяця графіки особистих виїзних прийомів керівництвом райдержадміністрації. Всі графіки розміщенні на офіційному веб сайті райдержадміністрації, у друкованих  ЗМІ  надруковані 3 графіки.

Розміщено на веб сайті - графіки особистих виїзних прийомів керівництвом облдержадміністрації – 0, райдержадміністрації – 3.

На особистих та особистих виїзних прийомах громадян розглянуто 28 звернень ( 2018-30).

 Щоквартально, до 25 числа останнього місяця кварталу складаються графіки проведення "гарячих" телефонних ліній. Всі графіки розміщенні на офіційному веб сайті райдержадміністрації та у друкованому засобі масової інформації, а саме, 0 - облдержадміністрації та 1 – райдержадміністрації. Дублюються оголошення про проведення "гарячих" телефонних ліній  на  офіційному веб-сайті райдержадміністрації -  10, а саме: 7 облдержадміністрації, 3 – райдержадміністрації, у районній газеті «Нива» надруковано 5, а саме: 2 -облдержадміністрації, 3- райдержадміністрації.

Всі оголошення розміщуються на офіційному Веб-сайті у рубриці «Новини».

Із запланованих 4 прямих «гарячих» телефонних ліній керівництвом райдержадміністрації проведено – 4.  Всього на гарячі телефонні лінії звернулося 6 громадян розглянуто 9 питань, а саме: 2 питання соціального захисту,  2 питання – охорони здоров»я, 1 – цінової політики, 1- питання праці, 1-захист прав споживачів, 2 – питання  зв»язку.

Основна тематика питань -  соціальної політики, охорони здоров»я та зв»язку.

Кожному питанню була приділена відповідна увага, надані  аргументуючі роз»яснення та консультації з приводу  розгляду звернень в судовому порядку,

Порушення термінів розгляду звернень – не було.

У райдержадміністрації працює телефон довіри – 9 12 56. Звернень стосовно корупційних діянь посадових осіб органів виконавчої влади  та органів місцевого самоврядування – не надходило. Ведеться облік звернень громадян на телефон довіри. Номер телефону   розміщений на офіційному Веб-сайті райдержадміністрації у рубриці звернення громадян.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 15.10.2015 № 278,  яке зареєстроване   в    Чернігівському   районному   управлінні   юстиції 20.10.2015

№ 7/328, затверджений Порядок опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв»язку в Чернігівській  районній  державній  адміністрації. Вищевказаним розпорядженням визначена гаряча телефонна лінія Чернігівської райдержадміністрації, яка є  спеціальним постійно діючим засобом телекомунікації для забезпечення можливості подання усних звернень громадянами до Чернігівської районної державної адміністрації та отримання ними консультацій у телефонному режимі. Дзвінки на Гарячу телефонну лінію Чернігівської районної державної адміністрації приймаються за номером - (6140) 9 13 71 протягом робочого часу Чернігівської районної державної адміністрації. Протягом звітного періоду фахівцями надавалися оперативні консультації громадянам, які зверталися з питаннями, що потребували оперативної консультації, щодо компетенції певних органів влади або їх структурних підрозділів, їх місце знаходження або контактних телефонів. Усних звернень від громадян на постійно діючу гарячу лінію – не надходило.

Правовій освіті в Чернігівському районі приділяється значна увага.

Так відділом «Чернігівське бюро правової допомоги» Бердянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом  2018 року працівниками Бюро була проведена наступна робота:

За І квартал  2019 рік працівниками відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» проведено прийом громадян відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», до модулю реєстрації клієнтів (КЛАС) внесено 125 записів, з них 55 записів на нових клієнтів відділу, зокрема, 122 особам надано правову консультацію, прийнято 3 письмових заяви .

За результатами аналізу звернень громадян за віком було встановлено, що більшість клієнтів – працездатні особи віком від ­­­­­­­­­35 до 60 років ( 29 заявників), молодь – до 35 років – 15 осіб.  Активніше звертаються за правовою допомогою жінки (31 особа). 

Нагальними залишаються питання із категорій сімейного (23), спадкового(10), житлового (10), цивільного права (13), а також з потребою у допомозі складення документів правового характеру (52).

Крім цього, Бюро, за звітний квартал було проведено консультування по телефону про надання правової допомоги -12 консультацій.

Протягом звітного періоду райдержадміністрацією розглянуто 33 звернення (2018 – 34)  та 86 (2018 -34) питань порушених у зверненнях громадян. Всього звернулося громадян  - 85 (2018 – 40).    На всі звернення надані роз’яснення і письмові відповіді, надано роз»ясень, консультацій та методичної допомоги на 30 – 91% (2018-33)  звернень, вирішено позитивно 2 - 7% (2018– 1)  звернення, 1 – перенаправлено за належністю у відповідності до компетенції та  чинного законодавства.

Протягом І кварталу 2019 року до райдержадміністрації надійшло 33 звернення (2018 - 34), що на 1 звернення менше  відповідного періоду минулого року. Письмових звернень надійшло до райдержадміністрації 5 (2018-4) із них жодного неодноразового. Дублетних звернень  не надходило (2018 – 0), усних – 28 – на особистих прийомах керівництвом райдержадміністрації, 50 звернень на урядову гарячу лінію, 5 – Запорізький обласний контактний центр.  Повторних звернень не надходило ( 2018-0). На особистому виїзному прийомі першого заступника надійшло 1 усне колективне звернення та 1 – письмове (1-  питання розширення освітніх послуг, 1 – земельної політики). Від вищих органів влади (ЗОДА) звернення не надходили.

На І місці з основної тематики звернень – становлять питання соціального захисту – 19-56% (2018-17),  на ІІ місці, за питомою вагою,  питання аграрної політики та земельних відносин – 15 – 45,5% (2018- 7),  на ІІІ місті – питання охорони здоров»я – 8-24,2% (2018-2), комунального господарства – 2 – 6 % (2018-2), питання освіти – 1 – 3,03% (2018-2), житлової політики –2 –6% (2018-1), праці та заробітної плати -1-3,03% (2018-1) та інші – 36 (2018-1).

Основним контингентом громадян залишаються – пенсіонери, діти війни, ветерани праці, безробітні, особи з інвалідністю, багатодітні сім»ї та одинокі матері.

       Звернення Героїв України,  Героїв Радянського Союзу, осіб з інвалідністю внаслідок війни, жінок, які мають звання «Мати-героїня», відповідно до чинного законодавства знаходяться під особистим контролем у голови райдержадміністрації Б. Сушка. Крім цього, приділено відповідну увагу вирішенню питань, з якими звертаються громадяни, що потребують соціального захисту та підтримки.

Станом на 01.04.2019 року надійшло 50 звернень з  Урядової "гарячої" лінії,  перенаправлені облдержадміністрацією,  які зареєстровані контрольно - реєстраційними картками в автоматизованій системі "Optima-WorkFlow″, в зв»язку з чим спостерігається тенденція зменшення звернень,  хоча заявниками з одних і тих самих питань постійних залишаються постійні запитувачі, яким надаються аргументуючі відповіді та роз»яснення, основною тематикою питань являються питання соціальної політики-надання матеріальної  допомоги,  прискорення виплати субсидії, нарахування та виплати державних соціальних допомог,  безоплатного лікування, надання гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування. На всі звернення  надані аргументуючи відповіді з роз»ясненнями.

З початку 2015 року в Запорізькій облдержадміністрації функціонує Запорізький обласний контактний центр, від якого надійшло до апарату райдержадміністрації – 5  звернень. На всі звернення громадянам надані роз»яснення  та письмові відповіді, сканкопії яких направлені до ЗОКЦ . Порушення у недотриманні термінів виконання – відсутні.

Протягом звітного періоду акцентована увага з організації роботи зі звернень громадян у частині публікацій в засобах масової інформації, а саме,  на офіційному веб сайті райдержадміністрації опубліковано 16 (2018-12) публікацій, із них: 3 - графіки особистих виїзних прийоми керівництвом райдержадміністрації, оголошень на «гарячі» телефонні лінії 10, а саме, облдержадміністрації –7, райдержадміністрації – 3, 2 – графіка проведення прямих «гарячих» телефонних ліній керівництвом райдержадміністрації, 1  публікація звітної довідки про роботу із зверненнями громадян, яку розміщено на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у рубриці «Новини» 10.01.2019 – за 2018 рік. У районній газеті «Нива» надруковано-5 оголошень, а саме: 2-облдержадміністрації, 3- райдержадміністрації.

Протягом  І кварталу 2019 року на нараді у керівника апарату райдержадміністрації та голови райдержадміністрації, доводилася аналітична робота з питань звернень громадян,  у січні  до облдержадміністрації  здана  звітність за 2018 рік у порівнянні з минулим періодом.

Забезпеченню дієвого контролю за станом роботи зі зверненнями громадян у апараті райдержадміністрації слугує автоматизована система діловодства, яка дозволяє проводити  упереджувальну  роботу по своєчасному розгляду звернень громадян, здійснювати систематичний моніторинг виконавської дисципліни щодо розгляду звернень. Станом на 01.04.2019 року всі звернення розглядалися без порушення терміну та вчасно, (в тому числі і в структурних підрозділах райдержадміністрації), згідно чинного законодавства. Облік звернень громадян ведеться за допомогою прикладного ліцензійного програмного забезпечення - автоматизованій системі діловодства "Optima-WorkFlow″ з 2006 року, спеціалісти загального відділу апарату райдержадміністрації,  намагаються в повній мірі застосовувати її можливості, в тому числі і в удосконаленні форм звітності, а саме у частині класифікації звернень. При заповненні облікових документів у  діяльності, пов’язаній з розглядом звернень громадян, застосовується Класифікатор звернень громадян, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 із змінами.

У Чернігівській районній державній адміністрації з 19.09.2011 року розміщена і функціонує у фойє першого поверху адміністративної будівлі спеціальна скринька для скарг та пропозицій щодо діяльності органів місцевої влади та місцевого самоврядування. На звітний період звернень – не надходило (2018-0).

Отже, організація роботи зі зверненнями громадян у Чернігівській райдержадміністрації в цілому виконується з дотриманням норм чинного законодавства  та  знаходиться на постійному контролі і спрямована на інтереси та потреби населення, але структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчому комітету органів місцевого самоврядування необхідно сприяти покращенню вирішення нагальних проблем населення на відповідній території.

 

Загальний відділ апарату райдержадміністрації.