флаг

Аналітична довідка про роботу зі зверненнями громадян за 2018 рік в Чернігівській районній державній адміністрації

        Чернігівська районна державна адміністрація, організовуючи роботу з розгляду звернень громадян, керується в своїй діяльності такими законодавчими актами:

Закон України «Про звернення громадян» зі змінами в новій редакції;

Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;

Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об»єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях не залежно від форм власності, в засобах масової інформації затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 зі змінами та ін., постановою Кабінету Міністрів України  від 19.01.2011 № 26;

Інструкція з діловодства в апараті Чернігівської районної державної адміністрації, затверджена наказом керівника апарату райдержадміністрації від 04.06.2018 № 7-А;

Порядок розгляду письмових звернень громадян у Чернігівській районній державній адміністрації затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.09.2011 № 359 та зареєстрований в Чернігівському районному управлінні юстиції 26.09.2011 № 10/288, Порядок проведення особистих прийомів громадян та Порядок проведення виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Чернігівської районної державної адміністрації затверджені розпорядженням голови райдержадміністрації від13.10.2011 № 390 та зареєстровані в Чернігівському районному управлінні юстиції 20.10.2011 № 11/289 та Порядок опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв»язку     в   Чернігівській  районній  державній  адміністрації  від 15.10.2015 № 278 зареєстрований    в    Чернігівському районному управлінні юстиції 20.10.2015

№ 7/328.

Зважаючи на те, що забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення є одним з пріоритетних завдань органів державної влади, для організації роботи із зверненням громадян в районній державній адміністрації застосовуються такі форми роботи:

забезпечення розгляду письмових пропозицій, заяв і скарг громадян та надання авторам відповіді згідно із чинним законодавством;

надіслання звернень для їх вирішення уповноваженим на це органам;

здійснення в межах повноважень контролю за своєчасним і правильним вирішенням порушених у них питань;

       забезпечення організації особистого прийому громадян головою та керівництвом райдержадміністрації;

забезпечення організації особистих виїзних прийомів громадян;

спрямування звернень для вирішення у відповідні органи;

На звітний період заплановано 81 особистих та 81 особистих виїзних прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації. Фактично проведено  105 особистих прийоми та 65 особистих виїзних (виїзні прийоми не проводилися в зв»язку з відпусткою – 8, відрядження 9, 1- звільнення).  Щомісячно розробляються та затверджуються до 25 числа місяця графіки особистих виїзних прийомів керівництвом райдержадміністрації. Всі графіки розміщенні на офіційному веб сайті райдержадміністрації та інформаційному стенді у фойє адмінбудівлі на І поверсі, у друкованих  ЗМІ  надруковані 7 графіків (до вересня 2018 року - не друкувалися, в зв»язку з відсутністю фінансування). Розміщено на веб сайті - графіки особистих виїзних прийомів керівництвом облдержадміністрації – 0, райдержадміністрації – 12.

На особистих та особистих виїзних прийомах громадян розглянуто 153 звернення ( 2017 – 130).

 Щоквартально, до 25 числа останнього місяця кварталу складаються графіки проведення "гарячих" телефонних ліній. Всі графіки розміщенні на офіційному веб сайті райдержадміністрації та інформаційному стенді у фойє адмінбудівлі на І поверсі, а саме 0 - облдержадміністрації та 4 – райдержадміністрації. Дублюються оголошення про проведення "гарячих" телефонних ліній -  33. а саме: 18 облдержадміністрації, 18 – райдержадміністрації, 1 – оголошення про зміну номеру телефону Урядової гарячої лінії,  1 –оголошення про проведення прямої «гарячої» лінії народним депутатом України Романовським О.О., 1- заступника директора Департаменту соціального захисту населення – начальника управління ЗОДА Кривошей К.Ю., у районній газеті «Нива» надруковано-12, а саме: 6 -облдержадміністрації, 6- райдержадміністрації.

Всі оголошення розміщуються на офіційному Веб-сайті у рубриці «Новини».

Із запланованих 14 прямих «гарячих» телефонних ліній керівництвом райдержадміністрації проведено – 12 (1- не проводилася, в зв»язку з навчальною відпусткою, 1-звільнення).  Всього на гарячі телефонні лінії звернулося 15 громадян розглянуто 16 питань, а саме: 5 питань соціального захисту,  1 питання – реформування  освіти, 1 – житлової політики, 3- земельних відносин, 2-транспорту, 1-екології, 1-прав споживачів, 1 (подяка) – роботи закладів охорони здоров»я, 1 – питання кадрової політики.

Основна тематика питань -  соціальної політики.

Кожному питанню була приділена відповідна увага, надані  аргументуючі роз»яснення та консультації з приводу  розгляду звернень в судовому порядку, стосовно питання транспорту - заявниці надана письмова відповідь.

Порушення термінів розгляду звернень – не було.

У райдержадміністрації працює телефон довіри – 9 12 56. Звернень стосовно корупційних діянь посадових осіб органів виконавчої влади  та органів місцевого самоврядування – не надходило. Ведеться облік звернень громадян на телефон довіри. Номер телефону   розміщений на офіційному Веб-сайті райдержадміністрації у рубриці звернення громадян.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 15.10.2015 № 278  яке зареєстроване   в    Чернігівському   районному   управлінні   юстиції 20.10.2015

№ 7/328 затверджений Порядок опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв»язку в Чернігівській  районній  державній  адміністрації. Вищевказаним розпорядженням визначена гаряча телефонна лінія Чернігівської райдержадміністрації, яка є  спеціальним постійно діючим засобом телекомунікації для забезпечення можливості подання усних звернень громадянами до Чернігівської районної державної адміністрації та отримання ними консультацій у телефонному режимі. Дзвінки на Гарячу телефонну лінію Чернігівської районної державної адміністрації приймаються за номером - (6140) 9 13 71 протягом робочого часу Чернігівської районної державної адміністрації. Протягом звітного періоду фахівцями надавалися оперативні консультації громадянам, які зверталися з питаннями, що потребували оперативної консультації, щодо компетенції певних органів влади або їх структурних підрозділів, їх місце знаходження або контактних телефонів. Усних звернень від громадян на постійно діючу гарячу лінію – не надходило.

Правовій освіті в Чернігівському районі приділяється значна увага.

Так відділом «Чернігівське бюро правової допомоги» Бердянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом  2018 року працівниками Бюро була проведена наступна робота:

За 2018 рік працівниками відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» проведено прийом громадян відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», зареєстровано 576 звернень клієнтів, 542 особам надано правову консультацію, прийнято 34 письмових заяви .

За результатами аналізу звернень громадян за віком було встановлено, що більшість клієнтів – працездатні особи віком від ­­­­­­­­­35 до 60 років. Вдвічі менший відсоток звернень молоді.  Активніше звертаються за правовою допомогою жінки. 

Нагальними залишаються питання із категорій сімейного, спадкового, договірного, земельного, житлового права, а також з потребою у допомозі складення документів правового характеру.

Крім цього, Бюро, за звітний квартал було: здійснено 24 виїзди мобільних пунктів; загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час виїздів мобільних консультаційних пунктів склала 22 особи.

Протягом звітного періоду райдержадміністрацією розглянуто 153 звернень (2017 – 130)  та 275 (2017 -130) питань порушених у зверненнях громадян. Всього звернулося громадян  - 322 (2017 – 613).    На всі звернення надані роз’яснення і письмові відповіді, надано роз»ясень, консультацій та методичної допомоги на 138 – 90% (2017-109)  звернення, вирішено позитивно 15 - 10% (2017 – 20)  звернень.

Протягом 2018 року до райдержадміністрації надійшло 153 звернення (2017 - 130), що на 23 звернення більше відповідного періоду минулого року, спостерігається тенденція збільшення звернень, яка виникла в зв»язку зі зміною керівництва. Письмових звернень надійшло до райдержадміністрації 18 (2017-28) із них жодного неодноразового, 5  – надійшло поштою від ЗОДА із них – 3 електронною. Дублетних звернень  не надходило (2017 – 0), усних – 135 – на особистих прийомах керівництвом райдержадміністрації, 106 звернень на урядову гарячу лінію, 6 – Запорізький обласний контактний центр.  Повторних звернень не надходило ( 2017-10). На особистому виїзному прийомі першого заступника надійшло 3 усних колективних звернення та 4 – письмових (1-  ремонт будинку, 1 – екології, 1-транспорту,  1 – земельної політики). Від вищих органів влади (ЗОДА) надійшло 6 (2017-4) звернень.

На І місці з основної тематики звернень – становлять питання соціального захисту – 59-39% (2017-23),  на ІІ місці, за питомою вагою,  питання аграрної політики та земельних відносин – 47 – 31% (2017- 37),  на ІІІ місті – питання житлової політики – 36-24% (2017-10), комунального господарства – 7 – 5 % (2017-10), питання освіти – 5 – 3,26% (2017-13), охорони здоров»я –6 – 4% (2017-4), екології та природних ресурсів -5-3,26% (2017-0) та інші – 96-62% (2017-13).

Основним контингентом громадян залишаються – пенсіонери, діти війни, ветерани праці, безробітні, особи з інвалідністю, багатодітні сім»ї та одинокі матері.

Станом на 01.01.2019 року надійшло 106 (2017-132) звернень з  Урядової "гарячої" лінії,  перенаправлені облдержадміністрацією,  які зареєстровані контрольно - реєстраційними картками в автоматизованій системі "Optima-WorkFlow″, в зв»язку з чим спостерігається тенденція зменшення звернень,  хоча заявниками з одних і тих самих питань постійних залишаються постійні запитувачі, яким надаються аргументуючі відповіді та роз»яснення, основною тематикою питань являються питання соціальної політики-надання матеріальної  допомоги,  прискорення виплати субсидії, нарахування та виплати державних соціальних допомог, реформування освіти, безоплатного лікування, надання гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування.

На всі звернення  надані аргументуючи відповіді з роз»ясненнями.

З початку 2015 року в Запорізькій облдержадміністрації функціонує Запорізький обласний контактний центр, від якого надійшло до апарату райдержадміністрації – 3 (2017-43) звернення. На всі звернення громадянам надані роз»яснення  та письмові відповіді, сканкопії яких направлені до ЗОКЦ . Порушення у недотриманні термінів виконання – відсутні.

Протягом звітного періоду акцентована увага з організації роботи зі звернень громадян у частині публікацій в засобах масової інформації, а саме,  на офіційному веб сайті райдержадміністрації опубліковано 56 (2017-32) публікацій, із них: 12 - графіків особистих виїзних прийомів керівництвом райдержадміністрації, оголошень на «гарячі» телефонні лінії 45, а саме, облдержадміністрації –13, райдержадміністрації – 16, 1 – оголошення про зміну номеру телефону Урядової гарячої лінії; 1 –оголошення про проведення прямої «гарячої» лінії народним депутатом України Романовським О.О.,  1 –оголошення  заступника директора Департаменту соціального захисту населення – начальника управління ЗОДА Кривошей К.Ю.,  4 – графіка проведення прямих «гарячих» телефонних ліній керівництвом райдержадміністрації, 1 – оголошення про проведення прийому громадян Представником Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Запорізькій області, 1- оголошення про здійснення прокурором області особистого прийому громадян у режимі відео конференції,    3- розпорядження голови райдержадміністрації -  від 18.06.2018 № 230  «Про затвердження графіків особистих та виїзних прийомів громадян у Чернігівській районній державній адміністрації», від 01.11.2018 № 325 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження графіків особистих та особистих виїзних прийомів громадян у Чернігівській районній державній адміністрації», від 30.10.2018 № 324 «Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови Чернігівської  районної державної адміністрації Запорізької області від 14 лютого 2000 року № 50 «Про посилення контролю за виконанням законодавства України про звернення громадян»,  4  публікації звітної довідки про роботу із зверненнями громадян, які розміщено на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у рубриці «Новини» 10.01.2018 – за 2017 рік, 12.04.2018 –за І квартал 2018 року, 10.07.2018 – за І півріччя 2018 року, 11.10.2018 – за 9 місяців 2018 року. У районній газеті «Нива» надруковано-12 оголошень, а саме: 6-облдержадміністрації, 6- райдержадміністрації.

Забезпеченню дієвого контролю за станом роботи зі зверненнями громадян у апараті райдержадміністрації слугує автоматизована система діловодства, яка дозволяє проводити  упереджувальну  роботу по своєчасному розгляду звернень громадян, здійснювати систематичний моніторинг виконавської дисципліни щодо розгляду звернень. Станом на 01.01.2019 року всі звернення розглядалися без порушення терміну та вчасно, (в тому числі і в структурних підрозділах райдержадміністрації), згідно чинного законодавства. Облік звернень громадян ведеться за допомогою прикладного ліцензійного програмного забезпечення - автоматизованій системі діловодства "Optima-WorkFlow″ з 2006 року, намагаємося в повній мірі застосовувати її можливості, в тому числі і в удосконаленні форм звітності, а саме у частині класифікації звернень. При заповненні облікових документів у  діяльності, пов’язаній з розглядом звернень громадян, застосовується Класифікатор звернень громадян, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 із змінами.

  Посиленню персональної відповідальності за організацією роботи зі зверненнями громадян сприяло проведення дня контролю за виконання доручень за зверненнями громадян.

Так, 18.01.2018 апаратом райдержадміністрації  проведено «День контролю»,  з метою перевірки виконання доручень, наданих керівництвом за результатами розгляду звернень громадян та організації роботи у даному напрямку.

У Чернігівській районній державній адміністрації з 19.09.2011 року розміщена і функціонує у фойє першого поверху адміністративної будівлі спеціальна скринька для скарг та пропозицій щодо діяльності органів місцевої влади та місцевого самоврядування. На звітний період звернень – не надходило (2017-0).

Отже, організація роботи зі зверненнями громадян у Чернігівській райдержадміністрації знаходиться на постійному контролі і спрямована на інтереси та потреби населення, але структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчому комітету органів місцевого самоврядування необхідно сприяти покращенню вирішення нагальних проблем населення на відповідній території.

 

Загальний відділ апарату райдержадміністрації.