флаг
АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
про підсумки розгляду звернень громадян у Чернігівській районній державній адміністрації Запорізької області за 2016 рік

1.Чернігівська районна державна адміністрація, організовуючи роботу з розгляду звернень громадян, керується в своїй діяльності такими законодавчими актами: Закон України «Про звернення громадян» зі змінами в новій редакції;
Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;
Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях не залежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 зі змінами та ін., постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 26;
Порядок розгляду письмових звернень громадян у Чернігівській районній державній адміністрації, затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.09.2011 № 359 та зареєстрований в Чернігівському районному управлінні юстиції 26.09.2011 № 10/288, Порядок проведення особистих прийомів громадян та Порядок проведення виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Чернігівської районної державної адміністрації, затверджені розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.10.2011 № 390 та зареєстровані в Чернігівському районному управлінні юстиції 20.10.2011 № 11/289 та Порядок опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв'язку в Чернігівській районній державній адміністрації від 15.10.2015 № 278, зареєстрований в Чернігівському районному управлінні юстиції 20.10.2015 № 7/328.

Зважаючи на те, що забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення є одним з пріоритетних завдань органів державної влади, для організації роботи із зверненням громадян в районній державній адміністрації застосовуються такі форми роботи:
забезпечення розгляду письмових пропозицій, заяв і скарг громадян та надання авторам відповіді згідно із чинним законодавством; надіслання звернень для їх вирішення уповноваженим на це органам;
здійснення в межах повноважень контролю за своєчасним і правильним вирішенням порушених у них питань; забезпечення організації особистого прийому громадян головою та керівництвом райдержадміністрації;
забезпечення організації особистих виїзних прийомів громадян;
спрямування звернень для вирішення у відповідні органи.

2.Протягом 2016 року відбулося 1 засідання колегії при голові райдержадміністрації з розгляду організації роботи зі зверненнями громадян у Чернігівському районі. 20.01.2016 розглянуті підсумки роботи зі зверненнями за результатами чого видані розпорядження голови райдержадміністрації від 20.01.2016 № 16 "Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у Чернігівському районі за 2015 рік" та від 26.01.2016 № 21 "Про організацію роботи зі зверненнями громадян у 2016 році в Чернігівському районі".

3.Усього за звітний період видано 2 розпорядження голови райдержадміністрації з організації роботи зі звернень громадян.

4.Протягом 2016 року, заслуховувалися звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб органів місцевого самоврядування, заслуховування відбувалися у відповідності до графіка затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 26.01.2016 № 21 «Про організацію роботи зі зверненнями громадян у 2016 році в Чернігівському районі», на засіданнях постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, яка керується у своїй роботі Положенням про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при голові райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 05.12.2012 № 466 та щоквартальними планами роботи.

5.Проведено 12 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при голові райдержадміністрації, із запланованих 12, на яких заслухано 12 (за планом 12) звітів керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та сільських голів: 2 - керівників структурного підрозділу райдержадміністрації та 10 – посадових особи органів місцевого самоврядування. Підготовлено 12 протоколів із відповідними рішеннями та рекомендаціями, які направлені вищевказаним посадовцям.

6.На звітний період заплановано 56 особистих та 56 особистих виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації. Фактично проведено 66 особистих прийоми та 47 особистих виїзних (виїзні прийоми не проводилися першим заступником, та заступником в зв»язку з вакансіями).

Щомісячно розробляються та затверджуються до 25 числа місяця графіки особистих виїзних прийомів керівництвом райдержадміністрації. Всі графіки публікуються на сторінках районної газети "Нива" (графіки особистих прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації - 0, особистих виїзних прийомів керівництвом облдержадміністрації – 0, райдержадміністрації – 10 (копії публікацій та графіків додаються).

На особистих та особистих виїзних прийомах громадян розглянуто 66 звернень (у 2015 - 112).

7. Щоквартально, до 25 числа останнього місяця кварталу складаються графіки проведення "гарячих" телефонних ліній. Всі графіки публікуються на сторінках районної газети "Нива" (0 - облдержадміністрації та 5 - райдержадміністрації). Дублюються оголошення про проведення "гарячих" телефонних ліній перед днем їх проведення. Так протягом 2016 року передано до районної газети «Нива» та опубліковано 21 оголошення про проведення "гарячих" телефонних ліній, із них: 13 облдержадміністрації, 8 - райдержадміністрації. Всі оголошення, які стосуються райдержадміністрації, розміщуються на офіційному Веб-сайті у рубриці «Новини». Із запланованих 9 прямих «гарячих» телефонних ліній проведено – 8 (1 не проведена в зв'язку з відпусткою).

Всього на гарячі телефонні лінії звернулося 11 громадян розглянуто 13 питань: 7 питань соціального захисту та 1 питання – побутового обслуговування та торгівлі, 1 питання – перейменування вулиць та населених пунктів, 1 питання транспортного сполучення, 1 – кредитування комерційним банком, 2 – діяльності органів місцевого самоврядування та 1 – щодо виплати заробітної плати (анонімне – згідно законодавства розгляду не підлягає). Основна тематика - соціальні питання. Кожному з них була приділена відповідна увага, надані аргументуючі роз'яснення з якісною відповіддю та консультації з приводу розгляду звернень в судовому порядку. Порушення термінів розгляду звернень – не було. 8.

У райдержадміністрації працює телефон довіри – 9 12 56. Звернень стосовно корупційних діянь посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування не надходило. Ведеться облік звернень громадян на телефон довіри. Номер телефону розміщений на інформаційному стенді райдержадміністрації у фойє на першому поверсі адмінбудинку та офіційному Веб-сайті райдержадміністрації, надрукований у районній газеті «Нива» 17.02.2016 № 14. 9.

За звітний період на виконання графіку перевірок, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 26.01.2016 № 21 загальним відділом апарату райдержадміністрації проведено 4 перевірки із запланованих 4 перевірок дотримання законодавства ведення діловодства зі зверненнями громадян та організації роботи із зверненнями громадян на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», - у виконавчих комітетах Верхньотокмацької, Просторівської, Стульневської сільських рад та Чернігівської селищної ради.

Перевірки оцінювалися у відповідності до Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630. В ході перевірки проводилася методична робота і надавалися роз’яснення щодо організації роботи зі зверненнями громадян. За результатами перевірок направлені довідки з висновками та вказаними недоліками у даному напрямку роботи, а також з рекомендаціями та пропозиціями усунення недоліків, виявлених під час перевірки.

10. Правовій освіті в Чернігівському районі приділяється значна увага. З метою підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до закону, а також на виконання вимог Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року «Про Національну програму правової освіти населення», Програми правової освіти населення Чернігівського району Запорізької області на 2012-2016 роки, яка затверджена рішенням сесії Чернігівської районної ради від 06.07.2012 № 3 в районі створена та діє міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення (МКМР). Відповідно до плану роботи районної МКМР з правової освіти населення протягом звітного періоду 2016 року було проведено 1 засідання, на якому розглянуто 4 питання. За звітний період надано 63 консультацій правового характеру. Як і завжди, громадяни переважно звертаються з питаннями стосовно цивільного, земельного, сімейного законодавства. Працівниками управління юстиції в Чернігівському районі та структурних підрозділів приймається участь у роботі громадської приймальні райдержадміністрації. За звітний період надано 6 консультацій правового характеру.

Виконуючи завдання, визначені Національною програмою правової освіти населення та Чернігівською районною програмою правової освіти населення на 2012-2016 роки, працівники управління юстиції за звітний період здійснювали співпрацю з громадськими та благодійними організаціями. Позитивом в спільній правоосвітній роботі є участь членів громадських організацій в роботі громадських приймалень, проведення правоосвітніх заходів з населенням, активна участь у проведенні семінарів та правоосвітніх заходів щодо роз’яснення норм чинного законодавства. Співпраця з громадськими організаціями залишається авторитетною та впливовою силою в суспільстві, носієм унікального соціального та політично-правового досвіду. Чернігівське районне управління юстиції співпрацює з громадськими організаціями та місцевими осередками політичних партій, а саме: з Чернігівською районною організацією ветеранів України, Чернігівською районною організацією Української спілки ветеранів Афганістану, громадською організацією «Чернігівське товариство рибалок – любителів», Чернігівською районною організацією українського товариства мисливців і рибалок, Чернігівським районним Чорнобильським об’єднанням, громадською організацією «Громадський контроль в Чернігівському районі», громадською організацією «Наш дім» Чернігівського району Запорізької області, громадською організацією «Злагода» Чернігівського району Запорізької області, громадською організацією «Владівка» Чернігівського району Запорізької області, Асоціацією фермерів Чернігівського району в Запорізькій області. Основними напрямками роботи з громадськими організаціями є проведення спільних зустрічей та бесід стосовно підготовки пакетів документів для реєстрації організацій, змін до статутних документів, змін керівників та адреси. Керівникам громадських організацій надаються усні юридичні консультації з питань легалізації об’єднань громадян.

У напрямку підвищення загального рівня правосвідомості та правової культури різних верств населення районним управлінням юстиції протягом І кварталу 2016 року було реалізовано 92 правоосвітніх заходи, під час проведення яких охоплено 2240 громадян. Заходи проводяться як спільно з органами виконавчої влади так і безпосередньо працівниками управління.

У навчальних закладах району за завітний період проведено 17 правоосвітніх заходів, охоплено 288 учнів навчальних закладів. За звітний період 2016 року фахівцями управління юстиції прочитано 3 лекції у навчальних закладах району, а саме: «День Соборності України», «Як ми знаємо свої права», «Ти – людина, значить маєш право».

За І квартал 2016 року складено 1 узагальнення позитивного досвіду правоосвітньої та правовиховної роботи Панфілівського навчально-виховного комплексу Чернігівської районної ради Запорізької області, яке розповсюджено серед навчальних закладів району.

Особливу роль у проведенні правоосвітніх заходів відіграють бібліотеки району, які стали справжніми центрами просвітницьких заходів, де впроваджуються інноваційні форми індивідуальної та масової роботи по формуванню правової та громадянської культури молоді. В бібліотечних закладах району створені умови для поліпшення організації дозвілля дітей та молоді, їх правового виховання, профілактики злочинності та правопорушень, бездоглядності і безпритульності серед підлітків, профілактики здорового способу життя. Налагоджена активна співпраця районного управління юстиції із Чернігівською районною центральною бібліотекою, на базі якої впродовж звітного періоду проведено цілу низку тематичних зустрічей, правових всеобучів, правових тренінгів та вікторин. Так, наприклад, улюбленою формою роботи школярів є правові тренінги та вікторини та тему: «Мої права». Заходи проводяться в ігровій формі та у формі «рівний рівному».

Районним управлінням юстиції за звітний період 2016 року було проведено 1 тиждень правових знань. В рамках тижня права проведено ряд заходів на підвищення правообізнаності громадян: виступи у ЗМІ, семінари, тренінги тощо. Протягом лютого місяця проведено книжкові, бібліографічні огляди, виставки правової літератури, оформлено тематичні полички у бібліотеках району. Спільно з відділом культури, центром молоді проведено заходи щодо сприяння розвитку громадянського суспільства. Районним управлінням юстиції підготовлено 4 методичних матеріали, із них: пам’ятки: «Аліментні зобов’язання батьків», «Види заповітів», «Протидія насильству у сім’ї», методична рекомендація «Правовий статус державних службовців».

З травня 2016 року населення Чернігівського району ліквідовано Чернігівське районне управління юстиції, а з вересня 2016 року функціонує відділ «Чернігівське бюро правової допомоги» Бердянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Так відділом «Чернігівське бюро правової допомоги» Бердянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведена наступна робота: 01.09.2016 р. – здійснено урочисте відкриття відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» Бердянського МЦ з НБВПД. 01.09.2016 р. – візит до Новополтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів на свято Першого дзвоника.
05.09.2016 р. – здійснено вуличне інформування населення про відкриття та роботу Бюро, розміщено інформаційні оголошення в ОМС.
14.09.2016 р. - здійснено спільно з заступником голови районної ради виїзний прийом громадян у с. Владівка; 14.09.2016 р. – разом із заступником голови районної ради та головою Чернігівської селищної ради було здійснено зустріч з мешканцями с. Владівка, для роз’яснення питання щодо об’єднання громади, а також проведено інформування про роботу Бюро;
16.09.2016 р. – здійснено зустріч з адвокатом Глушковим В.О., ознайомлено його з роботою Бюро та домовлено про зустріч для підписання контракту про подальшу співпрацю.
20.09.2016 р. – здійснено зустріч із заступником голови районної ради Лебедем В.А. та погоджено питання щодо найближчого спільного виїзного прийому громадян.
21.09.2016 р. – було розроблено приблизний план виїзних прийомів громадян, який періодично оприлюднюється в районній газеті.
22.09.2016 р. – було проведено зустріч з головою Громадської Ради Березою О. В., на якій його було ознайомлено з офісом Бюро, цілями та функціями роботи. Також було погоджено скликання представників ГО та виступу представників Бюро на ньому. 23.09.2016 р. – було проведено заплановану зустріч з адвокатом Глушковим В. О. та підписано контракт про співробітництво.
26.09.2016 р. – заступником начальника відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» Пушкар Оленою Юріївною було проведено зустріч з редактором районної газети «Нива» Єременком М.М. та домовлено про періодичне опублікування інформації про Бюро та статтей-рекомендацій (двічі на місяць). Цього ж дня було проведено зустріч з начальником Чернігівського центру зайнятості Пелих В.І. та домовлено про виступ на семінарах для безробітних, а також проведення відповідних лекцій для них.
28.09.2016 р. – було опубліковано, підготовлену заступником начальника відділу «Чернігівське бюро правової допомоги», інформаційну статтю в районній газеті «Нива».
29.09.2016 р. – було проведено вуличне інформування населення, шляхом розклеювання оголошень. Цього ж дня, заступником начальника відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» було відвідано Чернігівський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області для проведення відео-конференції з Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.
30.09.2016 р. – заступником начальника відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» Пушкар Оленою Юріївною було проведено заплановану зустріч з директором Чернігівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – Щипенко І.С., щодо відкриття бюро правової допомоги на території Чернігівського району, про місцезнаходження та роботу бюро. До працівників Чернігівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було доведено інформацію про можливість безкоштовного отримання правової допомоги громадянами Чернігівського району, а певним категоріям населення можливо отримати вторинну правову допомогу. Цього ж дня заступником начальника відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» Пушкар Оленою Юріївною у тел. режимі було здійснено привітання працівників бібліотек з професійним святом, від імені Чернігівського бюро та Бердянського МЦ.
04.10.2016 р. – було проведено вуличне інформування населення про роботу Бюро, роздано листівки та буклети.
06.10.2016 р. – заступником начальника відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» Пушкарь Оленою Юріївною було відвідано круглий стіл щодо всесвітнього дня дій за гідну працю та міжнародного дня боротьби з бідністю, а також проведена зустріч з Громадською Радою і, безпосередньо, представниками громад. організацій. 10.10.2016 р. – заступником начальника відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» Пушкар Оленою Юріївною було проведено бесіду із секретарем районної спостережної комісії за особами, звільненими з місць позбавлення волі – Піркою Юлією, та, постільки вона вже сформована і включення до неї неможливе наступні три роки, домовлено про запрошення на її засідання за виникненням необхідності.
11.10.2016 р. – заступник начальника відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» – Пушкар Олена Юріївна пройшла навчання в Запорізькій філії державного підприємства «Національні інформаційні системи» щодо роботи в автоматизованій системі «ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ».
26.10.2016 р. – працівниками відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» було проведено заплановану зустріч з головою Чернігівської організації «Товариство Червоного Хреста» – Кірідон Л. Д., щодо відкриття бюро правової допомоги на території Чернігівського району, про його роботу та місцезнаходження.
27.10.2016 р. – заступник начальника відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» – Пушкарь Олена Юріївна відвідала семінар на тему: «Надання безоплатної правової допомоги в Запорізькій області: досвід та напрями подальшого її вдосконалення», організований у приміщенні Бердянського місцевого центру.
28.10.2016 р. – заступник начальника відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» – Пушкар Олена Юріївна, здійснила візит до Новополтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів та провела відкритий урок для 7,8,10 класів з показом презентації, на тему «Безпека дітей в мережі Інтернет».
02.11.2016 р. – було опубліковано, підготовлену заступником начальника відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» – Пушкарь Оленою Юріївною, інформаційну статтю в районній газеті «Нива» на тему: «ЩО РОБИТИ, ЯКЩО НЕ ВИПЛАЧУЮТЬ ЗАРПЛАТУ».
03.11.2016 р. – заступник начальника відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» – Пушкарь Олена Юріївна здійснила візит до Територіального центру соціального обслуговування та провела правопросвітницький захід для пенсіонерів на тему: «Заповіт та договір дарування: основні аспекти».
09.11.2016 р. – працівниками відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» погоджено разом із головою Чернігівської районної державної адміністрації спільний План заходів з проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права у Чернігівському районі.
10.11.2016 р. – заступником начальника відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» – Пушкарь Оленою Юріївною проведено бесіду із методистом Чернігівської районної бібліотеки та затверджено графік проведення консультувань громадян через «Бібліоміст», а також домовлено про проведення лекції на правову тематику для працівників бібліотеки.
14.11.2016 р. – заступником начальника відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» – Пушкарь Оленою Юріївною, проведено запланований семінар для працівників Чернігівської районної бібліотеки та всіх відвідувачів на тему: «Заповіт та договір дарування», «Житлові субсидії: кому, коли і скільки?».
16.11.2016 р. – заступник начальника відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» – Пушкарь Олена Юріївна, здійснила виїзний прийом громадянам у приміщенні Ільїнської сільської ради.
16.11.2016 р. – заступник начальника відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» – Пушкарь Олена Юріївна відвідала Ільїнську ЗОШ та провела урок з правознавства на тему: «Закон і ми».
23.11.2016 р. – заступник начальника відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» - Пушкарь Олена Юріївна, на прохання жительки району, здійснила візит до її будинку, де була донесена інформація, яку цікавила пенсіонерку та здійснено роз’яснення заданих питань (адресна допомога).
24.11.2016 р. – головним спеціалістом відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» - Андрущак Альоною Юріївною, в приміщенні Чернігівської центральної районної бібліотеки здійснено дистанційний пункт консультування (через систему «Бібліоміст»).
28.11.2016 р. – працівниками відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» організовано книжкову виставку видань про права людини та іншої правової літератури в Чернігівській центральній районній бібліотеці.
29.11.2016 - 02.12.2016 р. – підготовка працівниками відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» інформаційного стенду, присвяченого Всеукраїнському тижню права.
30.11.2016 р. – працівниками відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» взято участь у Спостережній комісії при РДА.
30.11.2016 р. – заступником начальника відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» – Пушкарь Оленою Юріївною, в приміщенні Чернігівської центральної районної бібліотеки здійснено дистанційний пункт консультування (через систему «Бібліоміст»).
30.11.2016 р. – працівниками відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» з нагоди Всеукраїнського тижня права та відповідно до затверджених планів Бердянського МЦ з НБВПД та Чернігівської РДА, в Чернігівській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІІ ступенів проведено урок «Права людини» та розважальну правову вікторину й вручено відповідні дипломи.
30.11.2016 р. – в районній газеті «Нива» та соціальних мережах з нагоди Всеукраїнського тижня права оголошено конкурс найкращих малюнків на правову тематику.
01.12.2016 р. – працівниками відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» в приміщенні Чернігівської центральної районної бібліотеки проведено виховну годину, присвячену Всеукраїнському тижню права, з учнями 8 класу Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу А.М. Темника.
02.12.2016 р. – працівниками відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» проведено зустріч-дискусію, присвячену проблематиці прав людини, для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
23.12.2016 р. – розроблено Меморандум про співпрацю з Чернігівським районним центром та План спільних дій на 2017 рік для подальшого узгодження та підписання до кінця 2016 року. За відповідний період працівниками відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» проведено прийом громадян відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», до модулю реєстрації клієнтів (КІАС) внесено 209 записів, з них 160 записів на нових клієнтів відділу, зокрема: надано консультацій – 197; спрямовано до установ та організацій – 4; прийнято письмових звернень – 8.

Протягом 2016 року до райдержадміністрації надійшло 137 звернень (2015 – 153), що на 16 звернень менше відповідного періоду минулого року . Письмових звернень надійшло до райдержадміністрації 25 (2015-41) із них жодного неодноразового, 1 – анонімне (скринька), яке відповідно до ст. 8 Закону України «Про звернення громадян» - розгляду не підлягає. Дублетних звернень не надходило (2015 – 0). Від вищих органів влади надійшло 5 (2015-4) звернення. 11.

Протягом звітного періоду райдержадміністрацією розглянуто 137 звернень (2015 - 153) та 137 (2015 -404) питання порушених у зверненнях громадян. Всього звернулося громадян - 210 (2015-686). На І місці з основної тематики звернень – залишаються питання соціального захисту – 30 – 22% (2015-136), на ІІ місці, за питомою вагою, витримує кількість звернень з аграрної політики -20– 15% (2015-93) та питань охорони здоров»я – 20 - 15% (2015-12), праці і заробітної плати – 19 - 14% (2015- 13), освіти – 9 – 7% (2015 – 15), на ІІІ місце залишилися питання, комунального господарства - 5 – 4% ( 2015 – 12) та 26-19% (2015-100) звернень становлять інші питання.

Основним контингентом громадян залишаються – пенсіонери, діти війни, ветерани праці, безробітні, інваліди загального захворювання, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. На всі звернення надані роз’яснення і письмові відповіді, надано роз»ясень, консультацій та методичної допомоги на 128 – 93% (2015-137) звернень, задовільнено 7-5% (2015 – 15) звернень а саме, з питань охорони здоров»я, комунального господарства, організаційної роботи органів державної влади та 4 (2015-15) звернення – перенаправлено за належністю, а саме, видача дублікату свідоцтва про народження громадянину Росії, друк статті в районній газеті «Нива», призначення директора комунального закладу та бездіяльність спеціаліста землевпорядника виконавчого комітету селищної ради. 12.

Станом на 01.01.2017 року надійшло 289 (2015 – 207) звернень з Урядової "гарячої" лінії, перенаправленні облдержадміністрацією, які зареєстровані контрольно - реєстраційними картками в автоматизованій системі "Optima-WorkFlow″, в зв»язку з чим спостерігається тенденція збільшення звернень, яка виникла в наслідок неодноразових звернень з одних і тих самих питань постійних запитувачів, яким надаються аргументуючі відповіді та роз»яснення, особливо велику кількість мають питання соціальної політики-надання матеріальної допомоги, прискорення виплати субсидії, нарахування повторно субсидії у більшому розмірі. Вирішено позитивно – 12 звернень на Урядову гарячу лінію - це питання надання матеріальної допомоги органом місцевого самоврядування та фінансування субсидії.

З початку 2015 року в Запорізькій облдержадміністрації функціонує Запорізький обласний контактний центр, від якого надійшло до апарату райдержадміністрації – 159 (2015-60) звернень. На всі звернення громадянам надані роз»яснення та письмові відповіді копії яких направлені до ЗОКЦ та 10-6,2 % із яких задовільнено – це питання соціального захисту (призначення субсидії та надання гуманітарної допомоги). Особливо велику кількість мають питання соціальної політики-надання матеріальної допомоги, прискорення виплати субсидії, забезпечення твердим паливом та дровами від інваліда загального захворювання з психічним розладом 238 із 320 (УГЛ та ЗОДА КЦ), хоча відповідно до ст.8 Закону України «Про звернення громадян» повторні звернення – не розглядаються.

13.Протягом звітного періоду акцентована увага з організації роботи зі звернень громадян у частині публікацій в засобах масової інформації, а саме, у районній газеті «Нива» опубліковано 37 публікацій, із них: 10 - графіки особистих виїзних прийомів керівництвом райдержадміністрації, графіки проведення «гарячих» телефонних ліній керівництвом – 5, а саме, облдержадміністрації – 0 та райдержадміністрації – 5, оголошень на «гарячі» телефонні лінії 21, а саме, облдержадміністрації – 13, райдержадміністрації – 8, 1 публікація звітної довідки про роботу із зверненнями громадян, яка розміщена у січні 2016 року на сайті у рубриці «Новини» та стаття «Робота райдержадміністрації зі зверненнями громадян у 2015 році»» на сторінках районної газети «Нива» від 17.02.2016 № 14, та 1 – інформація про роботу «гарячої» телефонної лінії Запорізької облдержадміністрації. Щоквартально аналітична довідка про звернення громадян надається для розміщення на офіційному Веб-сайті райдержадміністрації (копії додаються).

14.Протягом року на нараді у керівника апарату райдержадміністрації доводилася аналітична робота з питань звернень громадян, у січні, квітні та липні 2016 року до облдержадміністрації здана звітність за 2015 рік, 1 квартал та І півріччя 2016 року у порівнянні з минулим періодом.

15.Протягом звітного періоду спеціалістами загального відділу апарату райдержадміністрації постійно надається індивідуальна методична робота з організації роботи зі звернень громадян так спеціалістами загального відділу апарату райдержадміністрації надавалася методична робота як спеціалістам адміністрації та структурних підрозділів, так і посадовим особам органів місцевого самоврядування, особливо у частині діловодства та основних вимог до написання проектів відповідей на звернення.

16.Станом на 01.01.2017 року всі звернення розглядалися без порушення терміну та вчасно, а ті які надходили віз облдержадміністрації із запізненням, негайно, згідно чинного законодавства. Облік звернень громадян ведеться в автоматизованій системі діловодства "Optima-WorkFlow″ з 2006 року, намагаємося в повній мірі застосовувати її можливості, але є нагальна проблема в удосконаленні форм звітності, а саме у частині класифікації звернень. При заповненні облікових документів у діяльності, пов’язаній з розглядом звернень громадян, застосовується Класифікатор звернень громадян, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858. У відповідності до затвердженого штатного розпису та структури Чернігівської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 27.05.2016 № 198 «Про внесення змін до структури та штатного розпису апарату районної державної адміністрації» у апараті райдержадміністрації відсутній відділ роботи зі зверненнями громадян. У Чернігівській районній державній адміністрації з 19.09.2011 року розміщена і функціонує у фойє першого поверху адміністративної будівлі спеціальна скринька для скарг та пропозицій щодо діяльності органів місцевої влади та місцевого самоврядування. На звітний період надійшло 2 звернення, а саме: 1 – анонімне стосовно роботи органу місцевого самоврядування, 1- соціальної політики (2015-0). 17. Загальна площа Чернігівського району - 120 тис. га. Сільгоспугіддя становлять 108,9 тис. га, із яких рілля – 92,8 тис. га. Сільгосппідприємства всіх форм власності обробляють 71.9 % ріллі, решта – в користуванні особистих селянських господарств і населення. Сільськогосподарською діяльністю в районі займаються 18 агротовариств, кооперативів і приватних підприємств, 118 фермерських господарств та 3 підприємства державної форми власності. Виробництво промислової продукції по ПрАТ «Новополтавський кар’єр» за 9 місяців 2016 року у діючих цінах склало 16823,7 тис. грн., що становить 110,3% до попереднього року. Щебеневої продукції вироблено 140,6 тис. куб. м, або на 15,1% більше, ніж за відповідний період попереднього року. КП «Чернігівське ВУЖКГ» за 9 місяців 2016 року підняло з артезіанських свердловин та подало в мережу води на суму 417,8 тис. грн., що складає 109,6% до минулого року. Реалізація промислової продукції за 9 місяців 2016 року по району склала 30,6 млн. грн., або 107,4% до відповідного періоду минулого року. Завдяки впровадженню сучасних технологій відгодівлі, оптимізації кормової бази, дотриманню та впровадженню зооветеринарних вимог, в районі зберігається тваринницька галузь. Тваринництвом в районі займаються 5 сільгосппідприємств (ПСП а/ф «Росія», СТОВ «Токмачани», ТОВ «УкрЛан», СВК «Новомихайлівський» і ф/г «Саєнко» та 3 інших підприємства (Чернігівський будинок – інтернат, лісництво та СПТУ). Товарним виробництвом молока займаються лише два господарства - ПСП а/ф «Росія» та ф/г «Саєнко». Через збитковість тваринницької галузі протягом останніх 5-ти років зменшується поголів’я. Зменшення поголів’я худоби вплинуло як на виробництво так і на реалізацію м’яса. До кінця року очікується реалізувати 2390 тн, що становитиме 89,3 % до програми на 2016 рік та 88,2 % до 2015 року. Загальний обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування в 2016 році очікується в сумі 45,0 млн. грн., що становить 105,7% до минулого року та у 3,5 р. більше від програмного показника. Протягом 2016 року в районі освоєні державні кошти на покращення стану закладів соціальної сфери. Проведена реконструкція сантехнічних приміщень Чернігівської дитячої музичної школи – 63.3 тис. грн. На виготовлення проектно-кошторисної документації в 2016 році спрямовано 199,73 тис. грн. (реконструкція приміщень та індивідуального опалення лікувального корпусу і поліклініки КУ «Чернігівська ЦРЛ», реконструкція покрівлі в ЗОШ ім. Темника). За кошти обласного та районного бюджетів виконуються роботи із заміни вікон, ремонту покрівлі в лікувальному корпусі Чернігівської ЦРЛ (замовник УКБ облдержадміністрації, загальна кошторисна вартість 1492,579 тис. Грн.). Відповідно до програми «Розвитку освіти Чернігівського району на 2013-2017 роки» в 2016 році передбачені кошти районного бюджету для співфінансування обласному бюджету на придбання двох шкільних автобусів в сумі 1100,0 тис. грн. На даний час придбано один автобус (Ільїнська с/р), до кінця року завдання буде виконано (Новоказанкуватська с/р). За рахунок коштів сільського, районного бюджетів та благодійних внесків придбано 2 котли для Новоказанкуватського НВК (195,160 тис. грн.) та Чернігівської ЗОШ І-ІІ ступенів (168,0 тис. Грн.) Здійснюється реалізація проекту «Місцевий розвиток орієнтований на громаду в рамках Програми Розвитку Організації Об’єднаних Націй та Європейського Союзу. В 2016 році завершено фінансування проекту з термомодернізації Обіточненської ЗОШ І-ІІІ ст. в розмірі 12,169 тис. грн. (загальна кошторисна вартість 300,482 тис. грн.) Передбачається завершити аналогічні проекти по Верхньотокмацькій ЗОШ І-ІІІст. (338,620 тис. грн.) і Новоказанкуватському НВК (293,213 тис. грн.). Фінансування проекту із реконструкції вуличного освітлення в с. Владівка передбачається завершити в 2017 році (загальна кошторисна вартість 261,369 тис. Грн.). За підсумками виробничо-фінансової діяльності в 2015 році прибутковими підприємствами району було отримано 171040,4 тис. грн. прибутку, збитки збиткових підприємств склали 318,9 тис. грн. На кінець поточного року очікується отримання прибутку прибуткових підприємств в сумі 80,0 млн. грн., або у 2,1р.б. від програми, збитків 320,0 тис. грн. Збитки очікуються в сільському господарстві в зв’язку з тим, що зросла собівартість зернових, а закупівельна ціна на зерно залишилась на рівні минулого року. Фонд оплати праці по всіх категоріях працюючих в 2016 році очікується в обсязі 89925,7 тис. грн., або 93,7% до програмного показника та 103,1% до рівня 2015 року. Невиконання програмного показника пояснюється зменшенням чисельності штатних працівників, що вивільнилися на підприємствах району. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників району в 2016 році очікується 3338,0 грн. або 125,3% до програми та 120,5% до 2015 року. Середньорічна чисельність наявного населення за 8 місяців 2016 року становить 17,2 тис. чол. Кількість зареєстрованих безробітних за 9 місяців 2016 року становить 238 осіб, до кінця 2016 року очікується, що показник збільшиться до 650 осіб, що пояснюється масовим звільненням працівників сільськогосподарських підприємств в осінньо-зимовий період і складе 92,9% до програми. На території району стабільно працюють 193 об’єкти роздрібної торгівлі, 17 об’єктів громадського харчування, 22 - побутового обслуговування населення. Діяльність райдержадміністрації у сфері освіти спрямована на збереження, розвиток та раціональне використання існуючої мережі освітніх установ району, забезпечення права громадян на здобуття безкоштовної якісної освіти, збереження та розвиток на основі Державних стандартів єдиного освітнього середовища. У 2016/2017 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах району здобувають освіту 1598 учнів, що на 49 учнів менше ніж торік. Дошкільною освітою охоплено 495 дітей. 100% учнів ЗОШ району навчаються в 1 зміну, навчання проводиться виключно українською мовою. Відбувається швидке скорочення учнівського контингенту у закладах освіти, що подекуди призводить до повній відсутності учнів в окремих класах. Доступ до середньої освіти значною мірою забезпечується за допомогою підвезення дітей до ЗНЗ. З метою ефективного використання наявних ресурсів та підвищення рівня якості освіти рішенням Чернігівської районної ради в серпні 2016 року утворено опорний навчально-виховний заклад Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. А.М. Темника Чернігівської районної ради Запорізької області. Мережу закладів сфери культури у Чернігівському районі складають 37 установ з яких: 16 закладів клубного типу, централізована бібліотечна система, що об'єднує 18 бібліотек-філій, 1 дитяча музична школа, 1 районний історичний музей та централізована бухгалтерія відділу культури і туризму. З метою збереження, збагачення та пропаганди історико-культурної спадщини, місцевих звичаїв, традицій та обрядів діє творча краєзнавча програма «Мій рідний край – моя історія жива». В рамках цієї програми в районній та сільських бібліотеках поповнювались новими матеріалами постійно діючі книжкові виставки, тематичні папки. Для учнівської молоді були проведені бібліографічні огляди, краєзнавчі години, природничо-екологічні години, уроки історії та інше. В Чернігівському районі робота із пропаганди естетичних знань та музичного мистецтва серед дітей та молоді здійснюється на базі Чернігівської дитячої музичної школи. У закладі на належному рівні проводиться навчально-виховна та методично-організаційна робота. У поточному навчальному році у закладі навчаються 105 учнів, з них 17 учнів навчаються безоплатно: 12 дітей із багатодітних сімей, 5 дітей позбавлених батьківського піклування. Робота районного історичного музею спрямована на забезпечення та відродження національної культури, патріотичне виховання населення, розвиток духовності та зміцнення моральних засад суспільства. На обліку в районному історичному музеї знаходиться до 2 тис. експонатів. Обладнано 4 зали: «Історія заселення Чернігівки», «Українська світлиця», Зал Бойової Слави та виставковий зал. Планується обладнання виставкової зали, присвяченої сучасній історії України. На базі районного історичного музею постійно проводяться оглядові та тематичні екскурсії, заходи з метою збереження, збагачення та пропаганди історико-культурної спадщини, місцевих звичаїв, традицій та обрядів. В районі діє КУ «Чернігівська ЦРЛ» та КЗ «Чернігівський Центр ПМСД». Центр створений на базі поліклініки. В структуру центру увійшли: адміністративно-господарський персонал центру, 5 амбулаторій ЗПСМ, 8 ФАПів та 9 ФП, в тому числі - Чернігівська амбулаторія ЗПСМ. Сільські лікарські амбулаторії переведені у заклади сімейної медицини: Владівська, Верхньотокмацька, Новомихайлівська, Новополтавська. В смт Чернігівка створена амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Сімейні амбулаторії оснащені відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення. КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР діє на 100 ліжок. Забезпечують лікувальний процес 206,25 штатних одиниць, з них: лікарі 47,0 шт.од. середній медичний персонал 84,75 шт. од., молодший медичний персонал 40,0 шт. од.. інший персонал 34,5 шт. од. Стаціонарна лікувальна допомога населенню здійснюється лікарнею в відділеннях: терапевтичне, хірургічне, дитяче, пологове, інфекційне, відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Амбулаторну допомогу надають спеціалісти поліклініки, клініко-діагностичної лабораторії, фізіотерапевтичного та рентгенівського кабінетів. Вартість одного ліжко-дня за 9 місяців 2016 року складає: на лікування – 5,19грн. на харчування – 5,42 грн. За 9 місяців 2016 року захворюваність населення по району склала 320,9 випадків на 1 тис. населення, смертність - 8,9, прийнято пологів - 34 немовлят. Амбулаторно оглянуто 64226 чоловік, з них госпіталізовано 1682 чол. Виконання ліжко днів за 9 місяців 2016 року складає 77,3 % планових показників. В 2016 році на утримання закладу КУ Чернігівська ЦРЛ» ЧРР в районному бюджеті передбачено 11094,3 тис. грн., що на 9% більше ніж в 2015 році, з них: на заробітну плату - 8306,0 тис. грн., на медикаменти - 336,6 тис. грн., на продукти харчування - 79,1 тис. грн., на енергоносії – 1542,7 тис. грн. Із загального обсягу на програму «Цукровий діабет» для забезпечення населення цукрознижувальними препаратами виділено 93,0 тис. грн. та 20,0 тис. грн. на «Програму надання медичної допомоги та забезпечення технічними та іншими засобами хворих дитячим церебральним паралічем, хребетно-спнальними захворюваннями у Чернігівському районі». Освоєння коштів за програмами в 2016 році становить 100%. З метою покращення матеріально-технічної бази установ охорони здоров’я району, якості надання послуг у сфері охорони здоров’я та соціального благополуччя населення розроблені пропозиції щодо фінансування протягом 2016-2017 років за рахунок коштів обласного бюджету заходів. На території району стабільно працюють 193 об’єкти роздрібної торгівлі, 17 об’єктів громадського харчування, 22 - побутового обслуговування населення. У 2015 році в районі налічувалося 580 підприємців – фізичних осіб. На кінець 2016 року, з урахуванням скасованих та зареєстрованих підприємців – фізичних осіб) їх кількість очікується 591 особа. Не відбулося зростання малих, середніх підприємств та фізичних осіб підприємців у зв'язку зі зниженням загальної купівельної спроможності населення, зі складністю переорієнтації на ринках збуту та здорожчанням кредитних коштів. Проте у порівнянні з попереднім роком кількість підприємств не зменшувалася. У зв’язку із зазначеними причинами також не виконані програмні показники по витратам на оплату праці працюючих середніх підприємств, а також по кількості найманих працівників на малих та середніх підприємствах. На сьогодні в районі діє 118 фермерських господарств, що залишається на рівні попереднього року. Витрати на оплату праці працівників малих підприємств в 2016 році очікується в обсязі 18,1 млн. грн. або 121,4% до програмного показника та 105,0% до 2015 року. Витрати на оплату праці працівників середніх підприємств в 2016 році очікується в обсязі 17,9 млн. грн. або 89,3% до програмного показника та 103,0% до 2015 року. У 2016 році кошти за забруднення навколишнього природного середовища акумулюються на спеціальних рахунках по селищному та 11 сільських бюджетах. Залишок коштів на початок 2016 року всього по району склав 185,402 тис. грн. Надходження коштів в 2016 році передбачається в сумі 18,600 тис. грн. Планується використати до кінця 2016 року 16,985 тис. грн. на розробку проекту землеустрою з відведення земельної ділянки для розташування полігону твердих побутових відходів. В 2016 році за рахунок коштів обласного екологічного фонду (855,0 тис. грн.) придбаний сміттєвоз при співфінансуванні за рахунок коштів Чернігівського селищного бюджету (95,0 тис. грн.). Актуальним питанням на сьогодны є водопостачання, освітлення деяких територій району, ремонт доріг. Отже, організація роботи зі зверненнями громадян у Чернігівській райдержадміністрації знаходиться на постійному контролі і спрямована на інтереси та потреби населення, але структурним підрозділам райдержадміністрації, підприємствам та організаціям, органам місцевого самоврядування необхідно сприяти покращенню вирішення нагальних проблем населення на відповідній території.

Начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації М. В. Богдан