флаг
АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА про підсумки розгляду звернень громадян у Чернігівській районній державній адміністрації Запорізької області за І півріччя 2016 року
Чернігівська районна державна адміністрація, організовуючи роботу з розгляду звернень громадян, керується в своїй діяльності такими законодавчими актами:
Закон України «Про звернення громадян» зі змінами в новій редакції;
Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;
Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об`єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях не залежно від форм власності, в засобах масової інформації затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 зі змінами та ін., постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 26.

Порядок розгляду письмових звернень громадян у Чернігівській районній державній адміністрації затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.09.2011 № 359 та зареєстрований в Чернігівському районному управлінні юстиції 26.09.2011 № 10/288, Порядок проведення особистих прийомів громадян та Порядок проведення виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Чернігівської районної державної адміністрації затверджені розпорядженням голови райдержадміністрації від13.10.2011 № 390 та зареєстровані в Чернігівському районному управлінні юстиції 20.10.2011 № 11/289 та Порядок опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв'язку в Чернігівській районній державній адміністрації від 15.10.2015 № 278 зареєстрований в Чернігівському районному управлінні юстиції 20.10.2015 № 7/328.

Зважаючи на те, що забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення є одним з пріоритетних завдань органів державної влади, для організації роботи зі зверненням громадян в районній державній адміністрації застосовуються такі форми роботи:
забезпечення розгляду письмових пропозицій, заяв і скарг громадян та надання авторам відповіді згідно із чинним законодавством;
надсилання звернень для їх вирішення уповноваженим на це органам;
здійснення в межах повноважень контролю за своєчасним і правильним вирішенням порушених у них питань;
забезпечення організації особистого прийому громадян головою та керівництвом райдержадміністрації;
забезпечення організації особистих виїзних прийомів громадян; спрямування звернень для вирішення у відповідні органи;

Підсумки роботи зі зверненнями громадян протягом І півріччя 2016 року були розглянуті під час засідання колегії при голові райдержадміністрації 20.01.2016. Результатом колегії стали розпорядження голови райдержадміністрації від 20.01.2016 № 16 "Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у Чернігівському районі за 2015 рік" та від 26.01.2016 № 21 "Про організацію роботи зі зверненнями громадян у 2016 році в Чернігівському районі".

Протягом І півріччя 2016 року, відповідно до графіку, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 26.01.2016 № 21 «Про організацію роботи зі зверненнями громадян у 2016 році в Чернігівському районі», заслуховувалися звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб органів місцевого самоврядування, питання порушено на засіданнях постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, яка керується у своїй роботі відповідним Положенням, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 05.12.2012 № 466 та щоквартальними планами роботи. Проведено 6 засідань цієї комісії із запланованих 6, на яких заслухано 6 (за планом 6) звітів керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та сільських голів: 2 керівників структурного підрозділу райдержадміністрації та 4 – посадових осіб органів місцевого самоврядування. Підготовлено 6 протоколів із відповідними рішеннями та рекомендаціями, які направлені вищевказаним посадовцям.

На звітний період заплановано 36 особистих та 36 особистих виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації. Фактично проведено 35 особистих прийоми (прийоми не проводилися першим заступником, в зв'язку із звільненням) та 35 особистих виїзних. Щомісячно розробляються та затверджуються до 25 числа місяця графіки особистих виїзних прийомів керівництвом райдержадміністрації. Всі графіки публікуються на сторінках районної газети "Нива" (графіки особистих прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації - 0, особистих виїзних прийомів керівництвом облдержадміністрації – 0, райдержадміністрації – 4). На особистих та особистих виїзних прийомах громадян розглянуто 64 звернення (у 2015 -74). Щоквартально, до 25 числа останнього місяця кварталу складаються графіки проведення "гарячих" телефонних ліній. Всі графіки публікуються на сторінках районної газети "Нива" (0 - облдержадміністрації та 2 - райдержадміністрації). Дублюються оголошення про проведення "гарячих" телефонних ліній перед днем їх проведення. Так протягом І півріччя 2016 року передано до районної газети «Нива» та опубліковано даною установою 9 оголошень про проведення "гарячих" телефонних ліній, із них: 5 облдержадміністрації, 4 - райдержадміністрації. Всі оголошення, які стосуються райдержадміністрації, розміщуються на офіційному Веб-сайті у рубриці «Новини». Із запланованих 6 прямих «гарячих» телефонних ліній проведено – 4 (1 не проведена в зв'язку з відпусткою, 1 – у зв'язку із звільненням). Всього на гарячі телефонні лінії звернулося 4 громадянина розглянуто 5 питань: 2 питання соціального захисту та 1 питання – побутового обслуговування та торгівлі, 1 – щодо перейменування вулиуь та населених пунктів та 1 – щодо виплати заробітної плати (анонімне – згідно законодавства розгляду не підлягає). Основна тематика питань стосується соціальної політики. Кожному питанню була приділена відповідна увага, надані аргументуючі роз'яснення з якісною відповіддю та консультації з приводу розгляду звернень в судовому порядку. Порушення термінів розгляду звернень не було. У райдержадміністрації працює телефон довіри – 9 12 56. Звернень стосовно корупційних діянь посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування не надходило. Ведеться облік звернень громадян на телефон довіри. Номер телефону розміщений на інформаційному стенді райдержадміністрації у фойє на першому поверсі адмінбудинку та офіційному Веб-сайті райдержадміністрації, надрукований у районній газеті «Нива» від 17.02.2016 № 14.

За звітний період на виконання графіку перевірок, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 26.01.2016 № 21 загальним відділом апарату райдержадміністрації проведено 2 перевірки із запланованих 2 перевірок щодо дотримання законодавства ведення діловодства зі зверненнями громадян та організації роботи із зверненнями громадян на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», а саме у виконавчих комітетах Верхньотокмацької та Просторівської сільських рад. Перевірка оцінювалася у відповідності до Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630. В ході перевірки проводилася методична робота і надавалися роз’яснення щодо організації роботи зі зверненнями громадян. За результатами перевірок направлена довідка з висновком та вказаними недоліками у даному напрямку роботи, а також з рекомендаціями та пропозиціями усунення недоліків, виявлених під час перевірки.

Правовій освіті в Чернігівському районі приділяється значна увага. З метою підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до закону, а також на виконання вимог Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року «Про Національну програму правової освіти населення», Програми правової освіти населення Чернігівського району Запорізької області на 2012-2016 роки, яка затверджена рішенням сесії Чернігівської районної ради від 06.07.2012 № 3 в районі створена та діє міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення (МКМР). Відповідно до плану роботи районної МКМР з правової освіти населення протягом звітного періоду 2016 року було проведено 1 засідання, на якому розглянуто 4 питання. За звітний період надано 63 консультації правового характеру. Як і завжди, громадяни переважно звертаються з питаннями стосовно цивільного, земельного, сімейного законодавства. Працівниками управління юстиції в Чернігівському районі та структурних підрозділів приймається участь у роботі громадської приймальні райдержадміністрації. За звітний період надано 6 консультацій правового характеру. Виконуючи завдання, визначені Національною програмою правової освіти населення та Чернігівською районною програмою правової освіти населення на 2012-2016 роки, працівники управління юстиції за звітний період здійснювали співпрацю з громадськими та благодійними організаціями. Позитивом в спільній правоосвітній роботі є участь членів громадських організацій в роботі громадських приймалень, проведення правоосвітніх заходів з населенням, активна участь у проведенні семінарів та правоосвітніх заходів щодо роз’яснення норм чинного законодавства.

Співпраця з громадськими організаціями залишається авторитетною та впливовою силою в суспільстві, носієм унікального соціального та політично-правового досвіду. Чернігівське районне управління юстиції співпрацює з громадськими організаціями та місцевими осередками політичних партій, а саме: з Чернігівською районною організацією ветеранів України, Чернігівською районною організацією Української спілки ветеранів Афганістану, громадською організацією «Чернігівське товариство рибалок – любителів», Чернігівською районною організацією українського товариства мисливців і рибалок, Чернігівським районним Чорнобильським об’єднанням, громадською організацією «Громадський контроль в Чернігівському районі», громадською організацією «Наш дім» Чернігівського району Запорізької області, громадською організацією «Злагода» Чернігівського району Запорізької області, громадською організацією «Владівка» Чернігівського району Запорізької області, Асоціацією фермерів Чернігівського району в Запорізькій області.

Основними напрямками роботи з громадськими організаціями є проведення спільних зустрічей та бесід стосовно підготовки пакетів документів для реєстрації організацій, змін до статутних документів, змін керівників та адреси. Керівникам громадських організацій надаються усні юридичні консультації з питань легалізації об’єднань громадян. У напрямку підвищення загального рівня правосвідомості та правової культури різних верств населення районним управлінням юстиції протягом І кварталу 2016 року було реалізовано 92 правоосвітніх заходи, під час проведення яких охоплено 2240 громадян. Заходи проводяться як спільно з органами виконавчої влади так і безпосередньо працівниками управління. У навчальних закладах району за завітний період проведено 17 правоосвітніх заходів, охоплено 288 учнів навчальних закладів. За звітний період 2016 року фахівцями управління юстиції прочитано 3 лекції у навчальних закладах району: «День Соборності України», «Як ми знаємо свої права», «Ти – людина, значить маєш право». За І квартал 2016 року складено 1 узагальнення позитивного досвіду правоосвітньої та правовиховної роботи Панфілівського навчально-виховного комплексу Чернігівської районної ради Запорізької області, яке розповсюджено серед навчальних закладів району.

Особливу роль у проведенні правоосвітніх заходів відіграють бібліотеки району, які стали справжніми центрами просвітницьких заходів, де впроваджуються інноваційні форми індивідуальної та масової роботи по формуванню правової та громадянської культури молоді. В бібліотечних закладах району створені умови для поліпшення організації дозвілля дітей та молоді, їх правового виховання, профілактики злочинності та правопорушень, бездоглядності і безпритульності серед підлітків, профілактики здорового способу життя. Налагоджена активна співпраця районного управління юстиції із Чернігівською районною центральною бібліотекою, на базі якої впродовж звітного періоду проведено цілу низку тематичних зустрічей, правових всеобучів, правових тренінгів та вікторин. Так, наприклад, улюбленою формою роботи школярів є правові тренінги та вікторини та тему: «Мої права». Заходи проводяться в ігровій формі та у формі «рівний рівному».

Районним управлінням юстиції за звітний період 2016 року було проведено 1 тиждень правових знань. В рамках тижня права проведено ряд заходів на підвищення правообізнаності громадян: виступи у ЗМІ, семінари, тренінги тощо. Протягом лютого місяця проведено книжкові, бібліографічні огляди, виставки правової літератури, оформлено тематичні полички у бібліотеках району. Спільно з відділом культури, центром молоді проведено заходи щодо сприяння розвитку громадянського суспільства. Районним управлінням юстиції підготовлено 4 методичних матеріали, із них: пам’ятки: «Аліментні зобов’язання батьків», «Види заповітів», «Протидія насильству у сім’ї», методична рекомендація «Правовий статус державних службовців».

З травня 2016 року населення Чернігівського району не забезпечується належною правовою освітою, в зв'язку з ліквідацією Чернігівського районного управління юстиції.

Протягом І півріччя 2016 року до райдержадміністрації надійшло 81 звернення (2015 – 89), що на 8 звернень менше відповідного періоду минулого року. Письмових звернень надійшло до райдержадміністрації 17 (2015 - 15) із них жодного неодноразового, 1 – анонімне (скринька), яке відповідно до ст. 8 Закону України «Про звернення громадян», розгляду не підлягає. Дублетних звернень не надходило (2015 – 0). Від вищих органів влади надійшло 2 (2015 - 4) звернення. Протягом звітного періоду райдержадміністрацією розглянуто 81 звернення (2015 - 89) та 81 (2015 - 148) питання порушених у зверненнях громадян. Всього звернулося громадян - 204 (2015 - 185). На І місці з основної тематики звернень залишаються питання соціального захисту – 18 – 22% (2015 - 42), на ІІ місці кількість звернень з аграрної політики - 16 – 20% (2015-50) та питань охорони здоров'я – 15 - 19% (2015 - 8), праці і заробітної плати – 7 - 9% (2015 - 6), освіти – 7 – 9% (2015 – 8), на ІІІ місце залишилися питання, комунального господарства - 2 – 2,4% ( 2015 – 3) та 10 - 12.3% (2015 - 20) звернень становлять інші питання. Основним контингентом громадян залишаються пенсіонери, діти війни, ветерани праці, безробітні, інваліди загального захворювання. На всі звернення надані роз’яснення і письмові відповіді, надано роз'яснень, консультацій та методичної допомоги на 72 – 89% (2015 - 79) звернення, задоволено 7 - 9% (2015 – 10) звернень з питань охорони здоров'я, комунального господарства, організаційної роботи органів державної влади та 2 (2015 - 0) звернення – перенаправлено за належністю (видача дублікату свідоцтва про народження громадянину Росії та друк статті в районній газеті «Нива»).

Станом на 01.07.2016 року надійшло 197 (2015 – 63) звернень з Урядової "гарячої" лінії, перенаправленні облдержадміністрацією, які зареєстровані контрольно-реєстраційними картками в автоматизованій системі "Optima-WorkFlow″, в зв'язку з чим спостерігається тенденція збільшення звернень, яка виникла внаслідок неодноразових звернень з одних і тих самих питань постійних запитувачів, яким надаються аргументуючі відповіді та роз'яснення, особливо велику кількість мають питання соціальної політики-надання матеріальної допомоги, прискорення виплати субсидії, нарахування повторно субсидії у більшому розмірі. Вирішено позитивн 8 звернень на Урядову гарячу лінію. Це питання надання матеріальної допомоги органом місцевого самоврядування та фінансування субсидії. З початку року в Запорізькій облдержадміністрації функціонує Запорізький обласний контактний центр, від якого надійшло до апарату райдержадміністрації – 123 (2015-14) звернення. На всі звернення громадянам надані роз'яснення та письмові відповіді, копії яких направлені до ЗОКЦ та 3-2 % із яких задоволено – це питання соціального захисту (призначення субсидії та надання гуманітарної допомоги). Особливо велику кількість мають питання соціальної політики-надання матеріальної допомоги, прискорення виплати субсидії, забезпечення твердим паливом та дровами від інваліда загального захворювання з психічним розладом 238 із 320 (УГЛ та ЗОДА КЦ), хоча відповідно до ст.8 Закону України «Про звернення громадян» повторні звернення не розглядаються. Протягом звітного періоду акцентована увага з організації роботи зі звернень громадян у частині публікацій в засобах масової інформації. У районній газеті «Нива» опубліковано 16 публікацій: 4 графіки особистих виїзних прийомів керівництвом райдержадміністрації, графіки проведення «гарячих» телефонних ліній керівництвом – 2, (облдержадміністрації – 0 та райдержадміністрації – 2), оголошень на «гарячі» телефонні лінії — 9 (облдержадміністрації – 5, райдержадміністрації – 4), 1 публікація звітної довідки про роботу зі зверненнями громадян, яка розміщена у січні 2016 року на сайті у рубриці «Новини» та стаття «Робота райдержадміністрації зі зверненнями громадян у 2015 році»» на сторінках районної газети «Нива» від 17.02.2016 № 14, 1 – інформація про роботу «гарячої» телефонної лінії Запорізької облдержадміністрації. Аналітична довідка про звернення громадян надається для розміщення на офіційному Веб-сайті райдержадміністрації.

Протягом півріччя на нараді у керівника апарату райдержадміністрації доводилася аналітична робота з питань звернень громадян, у січні та травні 2016 року до облдержадміністрації здана звітність за 2015 рік та 1 квартал 2016 року у порівнянні з минулим періодом.

Протягом звітного періоду спеціалістами загального відділу апарату райдержадміністрації постійно надається індивідуальна методична робота з організації роботи зі звернень громадян так спеціалістами загального відділу апарату райдержадміністрації надавалася методична робота як спеціалістам адміністрації та структурних підрозділів, так і посадовим особам органів місцевого самоврядування, особливо у частині діловодства та основних вимог до написання проектів відповідей на звернення. Станом на 01.07.2016 року всі звернення розглядалися без порушення терміну та вчасно, а ті які надходили від облдержадміністрації із запізненням, негайно, згідно чинного законодавства. Облік звернень громадян ведеться в автоматизованій системі діловодства "Optima-WorkFlow″ з 2006 року, намагаємося в повній мірі застосовувати її можливості, але є нагальна проблема в удосконаленні форм звітності, а саме у частині класифікації звернень. При заповненні облікових документів у діяльності, пов’язаній з розглядом звернень громадян, застосовується Класифікатор звернень громадян, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858. У відповідності до затвердженого штатного розпису та структури Чернігівської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 27.05.2016 № 198 «Про внесення змін до структури та штатного розпису апарату районної державної адміністрації» у апараті райдержадміністрації відсутній відділ роботи зі зверненнями громадян. У Чернігівській районній державній адміністрації з 19.09.2011 року розміщена і функціонує у фойє першого поверху адміністративної будівлі спеціальна скринька для скарг та пропозицій щодо діяльності органів місцевої влади та місцевого самоврядування. На звітний період надійшло 2 звернення: 1 – анонімне стосовно роботи органу місцевого самоврядування, 1- з питань соціальної політики (2015 - 0).

Найактуальнішими нині є питання водопостачання, освітлення деяких територій району, ремонт доріг.

Отже, організація роботи зі зверненнями громадян у Чернігівській райдержадміністрації знаходиться на постійному контролі і спрямована на інтереси та потреби населення, але структурним підрозділам райдержадміністрації, підприємствам та організаціям, органам місцевого самоврядування необхідно сприяти покращенню вирішення нагальних проблем населення на відповідній території.


Загальний відділ апарату районної державної адміністрації.