флаг
До уваги фермерів та приватних землевласників
 
За результатами роботи Обласної ради асоціації фермерів та приватних землевласників, яка нещодавно відбулася у Запорізькій облдержадміністрації, Управління Держземагентства у Токмацькому районі Запорізької області надає роз'яснення з питань, які хвилюють аграріїв Запорізької області 
 
Порядок і умови поновлення договорів оренди землі
Порядок поновлення договорів оренди землі передбачений ст. 33 Закону України «Про оренду землі».
По закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі). 
В даному випадку орендар зобов'язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі. 
До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди. 
Під час поновлення умови договору можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється. 
Тобто, якщо однією із сторін запропоновано змінити істотні умови договору (термін договору, розмір орендної плати), а інша сторона не погодилася, переважне право орендаря втрачається. По закінченню договору земельна ділянка має бути повернута власнику.
У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. 
Зазначена норма застосовується виключно за умови, якщо орендодавцем у визначений законодавством термін подано Головному управлінню лист-повідомлення про поновлення договору оренди землі з проектом додаткової угоди. 
Поновлення земельної ділянки відбувається за умови, якщо межі або цільове призначення земельної ділянки не змінюються. 
Відмова, а також наявне зволікання в укладенні додаткової угоди до договору оренди землі може бути оскаржено в суді.
 
 
Порядок надання земельних ділянок в оренду для ведення фермерського господарство при створенні фермерського господарства, та документи, які необхідно додати до клопотання про надання
земельної ділянки в оренду
Відповідно до вимог ст. 122, 123 Земельного кодексу України та ст.7 Закону України «Про фермерське господарство», особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення державної власності за проектом землеустрою щодо її відведення для ведення фермерського господарства звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку до Головного управління Держземагентсва у Запорізькій області. У клопотанні зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки, місце розташування, її цільове призначення та обґрунтування розмірів земельної ділянки з урахуванням перспектив діяльності фермерського господарства. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки), документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі.
Головне управління у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою або надає мотивовану відмову. Підставою для відмови є невідповідність місця розташування земельної ділянки :
- вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів;
- вимогам містобудівної документації, затвердженої у встановленому законодавством порядку; 
- вимогам схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, затверджених у встановленому законом порядку.
Після отримання дозволу на розробку проекту землеустрою особа звертається до розробника документації із землеустрою для укладання договору про розробку проекту землеустрою. Відповідно до статті 26 ЗУ «Про землеустрій» розробниками документації із землеустрою є: юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням, у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою, у строки, що обумовлюються угодою сторін.
Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробник подає на погодження до територіального органу Держземагентства у Запорізькій області відповідно до вимог ст. 186-1 Земельного кодексу України. Крім того, статтею 186-1 ЗКУ передбачено, що проект земельної ділянки за межами населеного пункту, на якій розташовано об’єкт будівництва або планується розташування такого об’єкта, подається на погодження до органу містобудування та архітектури. 
У разі необхідності здійснюється обов’язкова державна експертиза землевпорядної документації згідно із законом (ст.9 Закону України «Про державну землевпорядну експертизу»).
Наступний етап – це державна реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі і отримання витягу з Державного земельного кадастру відповідно до вимог Закону України «Про Державний земельний кадастр» та постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 «Про порядок ведення Державного земельного кадастру».
Рішенням про надання земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення здійснюються затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Для цього погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення фермерського господарства з витягом з Державного земельного кадастру, подається на затвердження до Головного управління Держземагентства у Запорізькій області. Головне управління приймає рішення про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки у користування. Підставою відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише його невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у наданні земельної ділянки у користування або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду. Після затвердження проекту укладається договір оренди земельної ділянки.
Крім того, відповідно до п.3.5 Наказу Міністерства аграрної політики і продовольства України від 11.10.2011 № 536 «Про затвердження Порядку ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки» та вимог ст. 37 Закону України «Про охорону земель» наявність агрохімічного паспорту поля земельної ділянки є обов’язковою при передачі у користування земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Об’єктами агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення є всі сільськогосподарські угіддя. Тому, до клопотання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення фермерського господарства необхідно додати агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки на ріллю, сіножаті, пасовища та багаторічні насадження. 
 
Порядок надання земельних ділянок в оренду для ведення фермерського господарства діючому фермерському господарству, та документи, які необхідно подати до клопотання про надання земельної ділянки в оренду
Згідно ст.134 ЗК України земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.
Земельні торги проводяться у формі аукціонів з ініціативи власника земельної ділянки.
Виконавцем земельних торгів є суб'єкт господарської діяльності, який має ліцензію на проведення торгів.
Учасник торгів-фізична або юридична особа, яка подала заяву на участь в торгах
Порядок проведення торгів наступний:
1.Організатор здійснює вибір земельних ділянок. Відібрані земельні ділянки вносяться в загальнодержавну систему відображення інформації, яку можна подивитися на офіційному веб-сайті Дерземагенства України.
2. Організатор проводить конкурсний відбір виконавця робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів. Результати конкурсу відображаються на офіційному веб-сайті Дерземагенства України.
3.Після визначення переможця на виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів з ним укладається договір на виконання даних робіт.
Вся процедура підготовки та проведення торгів відображається на офіційному веб-сайті Дерземагенства України.
4.Після затвердження землевпорядних та землеоціночної документації земельні торги проводяться не раніше 30 днів і не пізніше 90 дні після оголошення торгів.
Для участі в торгах учасниця не пізніше ніж за 3 робочих дні подає виконавцю земельних торгів такі документи:
1). Заяву
2). Персональні дані
3). Документ який підтверджує оплату реєстраційного та гарантованого платежів. (Реєстраційний внесок - не більше 50% розміру мінімальної заробітної плати. Гарантійний внесок 5% стартової вартості продажу земельної ділянки або 5% річної плати за користування земельною ділянкою.)
4). Представники учасників торгів надають довіреності на участь у торгах.
Після визначення переможця останній зобов'язаний відшкодувати виконавцеві земельних торгів витрати на проведення торгів, виготовлення землевпорядної та землеоціночної документації.
Після виконання даних умов Головним управлінням Держземагенства з переможцем торгів укладається договір на оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.
 
Визначення розміру орендної плати за земельну ділянку сільгосппризначення: критерії, нормативна база
Відповідно до п. 2 ст. 21 Закону України «Про оренду землі» розмір, форма і строки внесення орендної плати за ділянки державної та комунальної власності встановлюються відповідно до Податкового кодексу України.
Статтею 288.5 ПКУ визначено, що розмір орендної плати встановлюється у договорі, але річна сума платежу земельних ділянок сільськогосподарського призначення: 
не може бути меншою - 3 % від нормативної грошової оцінки не може перевищувати- 12 % від нормативної грошової оцінки.
Відповідно до листа Міністерство аграрної політики та продовольства України 2013 року рекомендує та вважає розмір орендної плати на рівні 4% нормативної грошової оцінки земель цілком прийнятним для оренди сільськогосподарських угідь державної власності.
Відповідно до протокольного рішення від 25 вересня 2013 року за результатами розширеного засідання Комітету з економічних реформ у Запорізькій області під головуванням голови Запорізької облдержадміністрації О. М. Пеклушенко вирішено активізувати роботу щодо укладання нових договорів оренди земельних ділянок  державної та комунальної власності  або додаткових угод до діючих договорів оренди землі за найвищими ставками орендної плати (на рівні 7,1%-12% від нормативної грошової оцінки) в межах повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України.
Слід зазначити, що Головним управлінням проводиться робота по підвищенню розміру орендної плати в діючих договорах оренди землі до законодавчо встановленого мінімуму 3% (ст. 288 ПКУ).
При укладенні нових договорів оренди Головним управлінням всім без виключення орендарям визначається орендна ставка на рівні 4%.
 
Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
Нормативна  грошова  оцінка  земельних ділянок сільськогосподарського призначення виконується згідно :
1. ЗУ «Про оцінку земель», підрозділу 2.4. “Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки”, розділу 2 “Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів”, затвердженого спільним наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Української академії аграрних наук від 5 квітня 2006 року № 388/12262, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.01.2006 року за № 18/15/21/11.
2. ЗУ «Про оцінку земель», враховуючи п.1.3 загальних положень Порядку грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами, здійснюється відповідно до «Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)», затвердженого наказом Міністерством аграрної політики та продовольства України 22.08.2013року №508, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013року за № 1573/24105,  як земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; методики нормативної грошової оцінки земель не сільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженої Постановою КМУ від 23.11.2011року.
До даних розрахунку земель під сільськогосподарськими угіддями входить площа агровиробничих груп ґрунтів ділянки; бал бонітету агровиробничих  груп; середній бал бонітету; грошова оцінка 1 гектара станом на 1995 р; коефіцієнт індексації на 01.01.15- 3,997.
До даних розрахунку земель під не сільськогосподарськими угіддями входить площа ділянки, рентний дохід (для Запорізької області – 0,6637); коефіцієнт, який враховує вид використання земельної ділянки (склад угідь, регіональні відмінності у рентному доході (для Запорізької області 1,1); коефіцієнт, який враховує місце розташування земель (вираховується як добуток окремих коефіцієнтів: віддаленість від райцентрів та обласних центрів та віддаленість від доріг державного значення); коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу( віддаленість від інших населених пунктів, наявність обмежень у використанні земельної ділянки) . Коефіцієнт індексації на 01.01.15- 1,294.
Замовники робіт звертається до підприємств, які виконують роботи з нормативної оцінки земель та мають двох сертифікованих інженерів землевпорядників, до заяви на виконання робіт додається: витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; копію правовстановлюючого документу на земельну ділянку або матеріали проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; копію правовстановлюючих документів юридичної або фізичної особи, завірених ними. Матеріали нормативної оцінки земельних ділянок проходять обов’язкову державну землевпорядну експертизу (ГУ Держземагентства у області). Після позитивного висновку експертизи, матеріали подаються замовником до районних рад на затвердження. 
Враховуючи затверджені матеріали оцінки земель, відповідні територіальні органи Держземагентства у Запорізькій області надають з них витяги про нормативну грошову оцінку земельної ділянки з метою нарахування орендної плати або податку.
 
 
Управління Держземагентства у Токмацькому районі Запорізької області