флаг

Звіт про роботу спостережної комісії при Чернігівській райдержадміністрації за  2018 рік 

        Спостережна комісія при Чернігівській районній державній адміністрації  створена відповідно до Розпорядження голови Чернігівської районної державної адміністрації від 24 липня 2013 року  № 250 «Про створення спостережної комісії»зі змінами та доповненнями.

Склад комісії становить 13 чоловік, а саме: представники громадської організації,  органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, підприємець та окремі громадяни. Вона покликана здійснювати організацію громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів осіб, звільнених від відбування покарання. На неї покладена й організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, громадський контроль за поведінкою протягом невідбутої частини покарання, а також надання допомоги їм у соціальній адаптації.

У своїй діяльності, на протязі звітного періоду, комісія керувалася Конституцією України, Кримінально -  виконавчим кодексом України, Законами України  «Про місцеві державні адміністрації», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 року № 429 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року  № 294) та іншими нормативно – правовими актами.

Діяльність комісії базується на принципах гласності, демократичності, добровільності, відкритості та прозорості. Організація роботи спостережної комісії здійснювалася на плановій основі. Заходи та завдання, що були заплановані на  2018 рік виконані.

Формою роботи спостережної комісії, на протязі звітного періоду були засідання. Рішення по порядку денному засідання приймалися колегіально, відкритим голосуванням. Всі засідання спостережної комісії були  запротокольовані та оформлені постановами. На протязі даного періоду спостережною комісією проведено 12 засідань, на яких розглянуто 21 питання її компетенції. Серед них, зокрема: 12 – організаційних, 9 – щодо надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання та проведення виховної роботи з умовно-достроково звільненими особами і громадського контролю за їх поведінкою. Даних громадян було запрошено на засідання комісії, в ході яких розглядались питання щодо сприяння їм в відновленні документів,  отриманні державної соціальної допомоги, постановці на облік в районний центр зайнятості та працевлаштуванні. Крім того, з цими громадянами проведено виховну роботу у вигляді профілактичної бесіди щодо їх поведінки в суспільстві та недопущення ними нових злочинів, роз’яснено щодо їх законних прав та громадських обов’язків, а також, надано консультації з різних питань з метою сприяння їм в соціальній адаптації.

На підставі інформації органів і установ виконання покарань спостережною комісією ведеться облік осіб умовно-достроково звільнених від відбування покарання.

Станом на 01.01.2019 під наглядом комісії перебуває 1 особа умовно-достроково звільнена.

Спостережною комісією періодично проводиться обстеження умов проживання звільнених з місць позбавлення волі. За їхніми результатами складаються відповідні акти. У 2018 році було обстежено одну особу.

З метою профілактики рецидивної злочинності, здійснюється взаємний обмін наявної інформації щодо осіб, які перебувають на обліках в органах внутрішніх справ, спостережній комісії райдержадміністрації та виконавчого комітету селищної ради, старостинських округів. На засіданнях комісії постійно заслуховується  інформація селищного голови, в.о. старост  старостинських округів селищної ради які доповідають про проведення роботи за місцем проживання зі звільненими особами, що проживають на відповідній території. Протягом 2018 року заслухано в. о. старост Широкоярського старостинського округу та Просторівського старостинського округу.

Враховуючи вищезазначене, роботу спостережної комісії у 2018 році вважати задовільною.

 

 

 

 

Заступник голови спостережної комісії                                 О. БЕРЕЗА