флаг

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта розпорядження голови Чернігівської районної державної адміністрації від 26.01.2006  № 26 «Про створення Дозвільного центру з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності»

 

 1. Вид та назва регуляторного акта: розпорядження голови Чернігівської районної державної адміністрації від 26.01.2006 № 26 «Про створення дозвільного центру з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності».

 

 1. Назва виконавця заходів з відстеження: адміністратор (державний адміністратор) Чернігівської районної державної адміністрації.

 

 1. Цілі прийняття акта: реалізація принципів державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

 

 1. Строк виконання заходів з відстеження: 30 днів.

 

 1. Тип відстеження: періодичне.

 

 1. Методи одержання результатів відстеження: аналіз ефективності фактичної діяльності адміністратора (державного адміністратора) та представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні.

 

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: статистичні дані за результатами діяльності адміністратора (державного адміністратора) та місцевих дозвільних органів у дозвільному центрі.

 

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
 2. Кількість наданих заяв для видачі документів дозвільного характеру.
 3. Кількість виданих документів дозвільного характеру .
 4. Кількість скарг від суб'єктів господарювання з приводу порушення                строків видачі документів дозвільного характеру.

 

з/ п

Показники

І кв. 2015  рік

І кв. 2016  рік

І кв. 2017 рік

І кв. 2018

місцевий

дозвільний

орган

державний адміністратор

місцевий

дозвільний

орган

державний адміністратор

місцевий

дозвільний

орган

державний адміністратор

місцевий

дозвільний

орган

державний адміністратор

                   

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Кількість наданих заяв для видачі документів дозвільного характеру

0

1

0

0

0

0

0

0

2

Кількість виданих документів дозвільного характеру

0

1

0

0

0

0

0

0

3

Кількість скарг  від суб'єктів господарювання  з приводу порушення    строків видачі документів дозвільного характеру

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

           Основним показником результативності зазначеного розпорядження є упорядкування взаємодії  державного адміністратора з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання у сфері господарської діяльності щодо видачі документів дозвільного характеру.

Аналіз кількісних характеристик даного регуляторного акту свідчить про наступне:

кількість наданих заяв до державного адміністратора дозвільного центру за І квартал 2018 року в порівнянні з І кварталом 2015 року зменшилася на 1 заяву;

кількість виданих документів дозвільного характеру державним адміністратором дозвільного центру за І квартал 2018 року в порівнянні з           І кварталом 2015 року зменшилася на 1 документ дозвільного характеру;

скарг  від суб'єктів господарювання  з приводу порушення    строків видачі документів дозвільного характеру не виникало.

Однією з причин зменшення звернень суб’єктів господарювання до державного адміністратора дозвільного центру стало те, що в грудні 2012 року вступив в дію Закон України від 02.10.2012 № 5395-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення», яким внесено зміни до статті 186-1 Земельного кодексу України та статті 50 Закону України «Про землеустрій» стосовно порядку погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Вказаними змінами з 06.12.2012 року ліквідовано комісію з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою (далі – Комісія), а тому видача висновку Комісії про погодження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка складала переважну більшість виданих документів дозвільного характеру, стала неактуальною.

Також, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», надання документів дозвільного характеру визначено як адміністративну послугу, а саме: видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. В результаті чого, звернення суб’єктів господарювання реєструються як звернення для отримання адміністративних послуг.

Завдяки впровадженню цього регуляторного акту нормативно-правова база діяльності Дозвільного центру приведена у відповідність до чинного законодавства, підвищилась інформованість суб’єктів підприємницької діяльності щодо порядку видачі документів дозвільного характеру, для суб’єктів господарювання створені можливості отримувати документи дозвільного характеру в одному місці, усунено підґрунтя для корупційних відносин між дозвільними органами та суб’єктами господарювання, знижено витрати часу і коштів підприємців на відвідування відповідних дозвільних органів, скорочено терміни виконання дозвільних процедур.

Ефективність надання документів дозвільного характеру як результату адміністративної послуги відповідає вимогам чинного законодавства і потребам заявників.

 

 

 

Начальник відділу з питань

надання адміністративних послуг

та державної реєстрації                                                        Л. САМУРА