флаг

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту - розпорядження голови Чернігівської районної державної адміністрації

 

 

 

  1. Назва регуляторного акта – від 19.07.2013 № 240 «Про затвердження Умов визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району»

 

  1. Виконавець заходів з відстеження - відділ економічного розвитку, торгівлі та з питань адміністративних послуг Чернігівської райдержадміністрації, адреса: Запорізька область, смт. Чернігівка, вул. Соборна 401, телефон (06140) 9-12-87

 

  1. Цілі прийняття акту

Надання послуг з якісного забезпечення підготовки матеріалів до проведення засідань конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутках загального користування в межах району: підготовка матеріалів щодо умов конкурсу, прийняття документів на конкурс, перевірка достовірності одержаної від перевізника-претендента  інформації, їх аналізи та оцінки відповідності конкурсних пропозиції перевізника - претендента умовам конкурсу, підготовка паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільними перевізниками – переможцями конкурсу.

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження з 01.08.2017 по 04.08.2017 року.

 

  1. Тип відстеження : періодичне відстеження.

 

  1. Метод одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

  1. Дані, на основі яких проводилося відстеження результативності

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичної інформації про:

 

1) кількість суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією пасажирських перевезень;

2) кількість укладених та розірваних договорів з автоперевізниками;

3) кількість ДТП з вини водіїв автоперевізників з постраждалими;

4) обсяг перевезених пасажирів на автотранспорті.

 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності

Райдержадміністрацією після прийняття регуляторного акту були проведені конкурси з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району 24.04.2014, 06.05.2015, 31.05.2016, 26.07.2017

         Внаслідок впровадження даного регуляторного акта отримані такі значення показників результативності:

 

Показники

Одиниця виміру

2015 рік

 

2016 рік

 

кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району

один.

1

1

рівень поінформованості юридичних та фізичних осіб з основних положень акта

%

100

100

кількість укладених/ розірваних райдержадміністрацією договорів з автоперевізниками

один.

1/0

1/0

кількість ДТП з вини водіїв на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району з постраждалими в районі

один.

0

0

перевезено пасажирів автотранспортом на маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району з постраждалими в районі

чол.

240

720

 

         З отриманих показників слідує, що за час дії регуляторного акту  в районі започаткував та працює автобусний маршрут загального користування, який в 2013 році не працював (договір від 14.05.2014 № 1/2014 про організацію перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району), в 2014 році на маршруті перевезено 240 чол., в 2016 –в 3 рази більше, 720 чол.

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

 

Результатом впровадження розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Умов визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району» є забезпечення суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб відповідно до вимог закону України «Про автомобільний транспорт» робочим органом, на який покладаються функції з підготовки матеріалів для проведення конкурсу по визначенню перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району, що в свою чергу, забезпечує проведення конкурсів на пасажирські перевезення та забезпечення населення послугами з пасажирських перевезень.

Вищезазначений регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності підприємства (робочого органу), автоперевізників та вивчення громадської думки.

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та з питань адміністративних послуг районної державної адміністрації 

 

 

 

                                      В.Г. Мамич

 

        

04.08.2017