флаг

Звіт про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту

«Про затвердження Умов визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району»

 

 

  1. Вид та назва регуляторного акта для базового відстеження

 

Проект регуляторного акту «Про затвердження Умов визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району».

 

  1. Виконавець заходів з відстеження

 

Відділ економічного розвитку та торгівлі Чернігівської райдержадміністрації.

 

  1. Цілі прийняття акту

 

Надання послуг з якісного забезпечення підготовки матеріалів до проведення засідань конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутках загального користування в межах району (підготовка матеріалів щодо умов конкурсу, прийняття документів на конкурс, перевірка достовірності одержаної від перевізника-претендента  інформації, їх аналізи та оцінки відповідності конкурсних пропозиції перевізника - претендента умовам конкурсу, підготовка паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

 

Базове відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Умов визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району» здійснювалось відділом економічного розвитку та торгівлі Чернігівської райдержадміністрації до набуття ним чинності.

 

  1. Тип відстеження

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно проекту регуляторного акту «Про затвердження Умов визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району» за даний проміжок часу було проведено базове відстеження результативності проекту регуляторного акту.

 

  1. Метод одержання результатів відстеження

 

Узагальнення та аналіз законодавчої нормативно-правової бази та громадської думки у сфері проведення конкурсу по визначенню підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району.

 

  1. Дані, на основі яких проводилося відстеження результативності

 

Результати опитування суб’єктів господарювання членів конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах в межах району та діючі законодавчі акти з питань проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (закон України «Про автомобільний транспорт», постанова кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 10/81 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування») та його результативність визначається такими показниками:

1) кількість суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією пасажирських перевезень, в тому числі кількість претендентів, що подали документи на конкурс планується близько трьох претендентів;

2) розмір надходжень до місцевого бюджету від господарської діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з перевезенням пасажирів або наданням транспортних послуг не планується, у зв’язку з безкоштовним проведенням конкурсу;

3) розмір коштів і часу, що витрачається суб’єктами господарювання, пов’язаних із виконанням вимог цього регуляторного акта – кошти суб’єктів не витрачатимуться у зв’язку з відсутністю плати за участь у конкурсі;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта – високий: проект надруковано в районній газеті «Нива», тираж якої складає 3652 екземпляра, повідомлення про оприлюднення проекту опубліковано в засобах масової інформації. Після прийняття проекту – розпорядження буде опубліковано в установленому законодавством порядку.

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

 

Результатом впровадження розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Умов визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району» є забезпечення суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб відповідно до вимог закону України «Про автомобільний транспорт» робочим органом, на який покладаються функції з підготовки матеріалів для проведення конкурсу по визначенню перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району.

Вищезазначений регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності підприємства (робочого органу) та вивчення громадської думки.

 

 

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації

 

С.Д. Мустафаєв

 

 

        

05.08.2013