флаг

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації Про затвердження Умов визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району

 

19.07.2013

 

№ 240

 

 

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Чернігівському управлінні юстиції Запорізької області

30 липня 2013 року № 8/308

 

 

 

 

Про затвердження Умов визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району

 

 

Керуючись статтею 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про автомобільний транспорт» зі змінами та доповненнями, Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 зі змінами та доповненнями, з метою визначення робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських  автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району, враховуючи погодження проекту регуляторного акта Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 30 травня 2013 № 125-т:

 

 1. Затвердити Умови визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району, що додаються.

 

 1. Провести повторне відстеження результативності цього розпорядження через рік з дня набрання ним чинності.

 

 1. Розпорядження набирає чинності з моменту державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного оприлюднення.

 

 1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Манича В.О.

 

 

 

Голова Чернігівської

районної державної адміністрації

 

О.Ф. Лісняк

 

 

 

Проект вносить:

 

начальник відділу економічного

розвитку та торгівлі районної

державної адміністрації                                                                   В.Г. Мамич

 

 

Аркуш погодження додається

 

 

 

УМОВИ

 визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району

 

 1. Умови визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району (далі – Умови) розроблені відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» (зі змінами та доповненнями), Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 № 1081 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

 

 1. Організатором визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району (далі – Конкурс) є Чернігівська районна державна адміністрація (далі – Організатор).

 

 1. Визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району (далі - Робочий орган) проводиться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку та цих Умов.

 

 1. Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведених в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

 

 1. На Робочий орган покладаються функції відповідно до пункту
  14 Порядку.

 

 1. Організатор утворює конкурсний комітет з визначення робочого органу, далі - конкурсний комітет.

 

 1. Організатор розміщує в газеті Чернігівської районної державної адміністрації та Чернігівської районної ради «Нива» не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу та його умови.

 

 1. З метою участі у конкурсі підприємство (організація) - претендент подає секретарю конкурсного комітету у визначений в оголошенні строк, а секретар Комітету приймає та реєструє в журналі обліку такі документи:

заяву на участь у конкурсі  згідно із встановленою формою, що додається;

довідку Державної податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

документ, який підтверджує досвід  роботи підприємства  (організації) та фахівців у сфері організації пасажирських автоперевезень не менше трьох років (договорів на перевезення пасажирів автобусами, актів виконаних робіт до договорів на перевезення пасажирів автобусами або інших документів);

 копії документів, що підтверджують наявність у підприємства (організації) фахівців у галузі автомобільного транспорту (штатного  розпису, наказів про прийняття на роботу, трудових угод, документів про освіту фахівців у галузі автомобільного транспорту або інших документів);

довідку про стан заборгованості з виплати заробітної плати;

довідку про наявність матеріально-технічного забезпечення;

інформацію щодо взаємодії з профільними та науковими організаціями у сфері пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування, а також копії документів, що це підтверджують;

 проект договору та розрахунки щодо вартості послуг з організації забезпечення роботи конкурсного комітету.

 

9. Копії документів, зазначених у пункті 8 цих Умов, повинні бути завірені підприємством (організацією) в установленому порядку. 10. Документи, подані несвоєчасно, або не в повному обсязі, не розглядаються і повертаються претенденту із відповідним обґрунтуванням.Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь в конкурсі підприємства (організації) мають можливість виправити на протязі двох днів та подати документи повторно. 

 1. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників (якщо така інформація надійшла до конкурсного комітету); не відповідають вимогам, встановленим до робочого органу у Порядку; подали до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі.

 

 1. Комітет у визначений час запрошує претендентів та проводить конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо. Основні критерії відбору переможця:

найбільший досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень (не менше трьох років);

наявність фахівців з питань організації пасажирських перевезень.

 

 1. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

 

 1. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій робочого органу на три роки.

 

 1. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

 

 1. У разі порушення Умов, особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до організатора. Скарга може бути подана не пізніше 10 днів після одержання копії рішення Комітету.

 

 1. Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені факти. У разі виявлення порушень Організатор скасовує рішення Комітету з визначення переможця конкурсу. Відповідь скаржнику надається протягом 15 календарних днів з моменту одержання скарги.

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                            В.Н. Логвиненко

Додаток

до Умов визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району

(пункт 8)

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району

 

 1. Відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та враховуючи оголошення Чернігівської районної державної адміністрації у газеті «Нива» _________________________________________

(номер та дата видання)

__________________________________________________________________

(найменування підприємства (організації))

бере участь у конкурсі з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району (далі - робочий орган).

 

 1. Загальні дані

Повне найменування підприємства (організації)________________________ __________________________________________________________________

Скорочене найменування підприємства (організації) (торгова марка, бренд)

__________________________________________________________________

Ідентифікаційний код підприємства (організації)________________________

Прізвище, ім'я та по батькові керівника підприємства (організації)_________

__________________________________________________________________

Телефон____________________ Телефакс________________________

Мобільний телефон____________________________

 

 1. Місцезнаходження підприємства (організації)

Україна_______________

Поштовий індекс___________

Область_____________

Місто_______________

Вулиця___________

Будинок ___________ Корпус ___________ Квартира (офіс) ______________

 

 1. Банківські реквізити

Розрахунковий рахунок ____________________________________________

у _______________________________________МФО ___________________

 

 1. Додаткова інформація

Досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень ______________

Наявність фахівців у галузі автомобільного транспорту, матеріальних ресурсів та технологій ______________________________________________

__________________________________________________________________

Інша інформація (за бажанням учасника) ______________________________

 

 1. У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

з Умовами проведення конкурсу з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району ознайомлений;

на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом і не порушено справу про банкрутство або проводиться процедура санації;

на момент проведення конкурсу не надаю послуги з перевезень, не проваджу діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень, не представляю інтереси окремих автомобільних перевізників;

у разі перемоги згоден укласти договір про виконання функцій робочого органу і на період дії договору не вчинятиму дії, вказані у частині 3 пункту 5 цієї Заяви.

 

__________________ 20__ р. __________________________________________________________________                                  (підпис заявника)          (прізвище, ім'я та по батькові)  М.П.

Заяву прийнято _________________ 20__ р. __________________________________________________________________(прізвище, ім'я та по батькові, посада та підпис особи, яка прийняла документи)    

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                               В.Н. Логвиненко