флаг

Звіт про стан виконання заходів щодо забезпечення розвитку малого й середнього підприємництва Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Чернігівському районі на 2017-2018 роки

за 12 місяців 2018 року

Зміст заходу

Термін виконання

Стан виконання заходу

Сума витрачених у звітному періоду коштів, тис. грн.

Джерела фінансування

Виконавці

1

2

3

4

5

6

І. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

1) Організовувати та проводити в районах та містах області семінари–практикуми для суб’єктів підприємницької діяльності з питань застосування положень Податкового Кодексу України та законодавства щодо сплати ЄСВ. Календар та звіти про заходи розміщуються на сайтах: http://www.cci.zp.ua, http://www.bizedu.com.uahttp://zp.sts.gov.ua, http://www.zoda.gov.ua

Щокварталу 2017-2018  роки

Протягом 2018 року семінари в районі не проводилися. Інформація з питань роз’яснення податкового законодавства та щодо сплати ЄСВ для підприємців та юридичних осіб друкується в газеті «Нива» (2публікації) та газеті «Голос Чернігівки» (2 публікації) та на сайті Чернігівської районної ради

-

-

Чернігівське відділення Токмацької ОДПІ

2) Здійснювати моніторинг змін у законодавчо-нормативній базі, що регулює розвиток підприємництва, та надавати обґрунтовані пропозиції щодо її удосконалення до центральних органів виконавчої влади

Постійно

Протягом 2018 року пропозиції щодо удосконалення  законодавчо-нормативної бази, що регулює розвиток підприємництва, райдержадміністрацією не надавались

-

-

Відділ економічного та агропромислового розвитку,  торгівлі, житлово-комунального господарства райдержадміністрації

3) Проводити в районах області навчальні семінари з питань формування і реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та з інших актуальних питань:

- для державних службовців місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування

Щопівроку протягом

2017-2018 років

Протягом 2018 року навчальні семінари з питань формування і реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та з інших актуальних питань для державних службовців місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування в районі не проводились

-

-

РФПП, райдержадміністрація

- для СПД, громадських об’єднань суб’єктів підприємницької діяльності

Календар та звіти про заходи на сайтах

http://www.zoda.gov.ua http://www.rbc.zp.ua

райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування

 

Протягом звітного періоду навчальні семінари з питань формування і реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та з інших актуальних питань для СПД, громадських об’єднань суб’єктів підприємницької діяльності в районі не проводились

-

-

РФПП, райдержадміністрації

4) Запровадити щоквартальний моніторинг тривалості та якості послуг адміністративного та дозвільного характеру та стану дотримання законодавства.

Інформацію про проведення заходу розмістити на сайті: http://www.zoda.gov.ua

Щокварталу

протягом 2017-2018 років

 

Адміністраторами центру надання адміністративних послуг  щоквартально проводиться моніторинг тривалості та якості послуг адміністративного та дозвільного характеру та стану дотримання законодавства.

 

-

-

Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації

5) Реалізація проекту «Анкетування суб’єктів підприємництва щодо якості з видачі дозвільних документів у центрах надання адміністративних послуг»

2017-2018 роки

В районі запроваджено та постійно діє проект «Анкетування суб’єктів підприємництва щодо якості з видачі дозвільних документів у центрах надання адміністративних послуг»

-

-

Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації

6) Впровадження нових форм надання адміністративних послуг, зокрема, шляхом:

сприяння розвитку електронного надання документів для отримання адміністративних послуг та отримання витягів на підтвердження здійснення адміністративної послуги;

сприяння впровадженню електронного документообігу між суб’єктами, які задіяні в наданні адміністративних послуг

 

2017-2018 роки

Адміністраторами центру надання адміністративних послуг  надаються адміністративні послуги  шляхом електронного надання документів для отримання адміністративних послуг та отримання витягів на підтвердження здійснення адміністративної послуги, а саме:

- надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

- видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

- проведення реєстраційних дій щодо громадських формувань, профспілок та політичних партій

-

-

Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації

7) Запровадження щорічного обласного конкурсу за номінаціями «Кращий адміністратор» та «Кращий Центр надання адміністративних послуг»

2017-2018 роки

Протягом звітного періоду конкурси не проводились

-

-

Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації

ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

1) Визначати об’єкти державної та комунальної власності, до яких може застосовуватися механізм державно-приватного партнерства, концесії

2017-2018 роки

В районі відсутні об’єкти права державної та комунальної власності, які можуть бути передані в установленому порядку в концесію.

 

-

-

Відділ економічного та агропромислового розвитку,  торгівлі, житлово-комунального господарства райдержадміністрації

ІІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення

2) Організація та проведення інформаційних семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність. Проведення для зацікавлених осіб профконсультації з питань вибору галузі малого підприємництва та діагностики індивідуальних здібностей.

Інформація на сайті http://www.dcz.gov.ua.zap

Щомісяця

протягом 2017-2018 років

 

Протягом 2018 року зазначені семінари в районі не проводились, звернень СПД не надходило.

-

-

Відділ економічного та агропромислового розвитку,  торгівлі, житлово-комунального господарства райдержадміністрації

3) Організація навчання безробітних основам підприємницької діяльності та за професіями, які дають змогу займатися підприємницькою діяльністю та самозайнятістю.

Інформація на сайті http://www.dcz.gov.ua.zap

Щомісяця

протягом 2017-2018 років

 

118 осіб із числа безробітних відвідали 9 семінарів з основ започаткування бізнесу, які дають змогу займатися підприємницькою діяльністю та самозайнятістю.

-

-

Чернігівська районна філія  Запорізького обласного центру зайнятості

4) Організація надання безробітним одноразової виплати допомоги по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності (в межах коштів, передбачених бюджетом ФЗДСС).

Інформація на сайті http://www.dcz.gov.ua.zap

Щомісяця

протягом 2017-2018 років

 

Одноразові виплати допомоги по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності протягом звітного періоду безробітним не проводились через відсутність звернень

-

-

Чернігівська районна філія  Запорізького обласного центру зайнятості

5) Здійснювати облік та аналіз ефективності надання одноразової допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності

Щокварта-лу

протягом

2017-2018

років

Одноразові виплати допомоги по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності протягом звітного кварталу безробітним не проводились, тому і облік та аналіз ефективності надання одноразової допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності не здійснювались

-

-

Чернігівська районна філія  Запорізького обласного центру зайнятості

6) Здійснення загальної координації і моніторингу працевлаштування інвалідів, ведення інформаційного банку даних про інвалідів, які бажають працювати та пройшли або проходять професійну реабілітацію в центрах професійної реабілітації

2017-2018 роки

В управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації ведеться банк даних інвалідів, які бажають працювати та пройшли або проходять професійну реабілітацію в центрах професійної реабілітації. Протягом звітного періоду поточного року на професійну реабілітацію в КУ «Запорізький обласний центр професійної реабілітації інвалідів» інваліди не направлялись

-

-

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

7) Забезпечити реалізацію молодіжних програм, спрямованих на підтримку молодіжних підприємницьких ініціатив

2017-2018 роки

Заходи щодо підтримки молодіжних підприємницьких ініціатив не проводились через відсутність коштів у районному бюджеті.

-

-

Відділ взаємодії з громадськістю,  освіти, молоді, спорту та культури і туризму районної державної адміністрації

 

 

       

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

стану розвитку малого і середнього підприємництва на за 2017 рік

(статистичні дані формуються раз на рік)

 

Показник 1 раз на рік

Показник

(на 01.01.2018р.)

 

1

Кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва, одиниць:

545

підприємств, у т.ч.:

127

     середніх 

5

     малих,

122

          з них – мікро

108

фізичних осіб – підприємців (оперативно)

396

2

Чисельність зайнятих в секторі МСП (включаючи фізичних осіб - підприємців)

1132 (оперативно)

3

Частка малих і середніх підприємств у загальному обсязі виробленої продукції регіону, %

100

4

Частка надходжень від суб’єктів МСП до бюджетів усіх рівнів, %

25,0

5

Кількість зареєстрованих фермерських господарств, одиниць

118

6

Кількість навчальних закладів освіти, усього одиниць, у т.ч.:

13

вищої освіти

-

загальної освіти

13

професійної освіти

-

Кількість навчальних закладів (у т.ч.: загальної, професійної, вищої освіти), в яких:

-

запроваджено навчання основам та практики підприємництва

-

здійснюють перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів підприємництва

-

 

 

 

Показник щокварталу

За звітний період

З початку року

1

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки МСП, одиниць:

-

-

бізнес-центри

-

-

бізнес-інкубатори

-

-

технопарки

-

-

лізингові центри

-

-

фонди підтримки підприємництва, усього:

-

-

у т.ч.: – регіональні

-

-

створені за участю УФПП

-

-

інвестиційні фонди і компанії

-

-

інноваційні фонди і компанії

-

-

інформаційно-консультативні установи

-

-

Об’єкти інфраструктури, створені за участю місцевих органів влади (вказати)

-

-

2

Кількість громадських об’єднань суб’єктів підприємництва, одиниць

-

3

з них зареєстрованих на регіональному рівні:

Чернігівська районна організація партії промисловців і підприємців України,

асоціація фермерів Чернігівського району,

Чернігівська районна рада сільськогосподарських підприємств району

 

 

-

3 (зареєстровані в попередні роки)

3

Кількість координаційних рад з питань підприємництва, створених на місцевому рівні

-

1 (діє давно)

4

Інформація про результати проведених заходів, зокрема:

 

 

кількість проведених навчальних семінарів, тренінгів;

-

-

кількість учасників

-

-

кількість проведених форумів, засідань за круглим столом, конференцій;

-

-

кількість профінансованих бізнес-проектів,

-

-

з них інноваційних

-

-

 

Загальна площа приміщень, переданих підприємцям в оренду, м. кв.

-

-

Кількість регіональних замовлень, розміщених серед МСП, одиниць

-

-

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про стан фінансування місцевої програми розвитку малого і середнього підприємництва

на 2017-2018 роки в Чернігівському районі 2018 рік

 

                                        №

Джерела фінансування

Передбачено в бюджеті, дата, номер рішення

 

1

За КФК 180404 «Підтримка малого і середнього підприємництва»

-

 

2

За іншими статтями місцевого бюджету (за КФК 3719800 «Субвенція з загального фонду районного бюджету державного бюджету на виконання Програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»)

Рішення Чернігівської районної ради від 23.02.2018 № 12 – 60,5 тис. грн. (кошти районного бюджету)

 

3

Витрачено з інших джерел (вказати яких саме):

кошти Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття

30,0 (кошти Фонду)

 

4

Загальна сума коштів, витрачених з усіх джерел  на реалізацію заходів місцевої програми

-

 

 

 

 

Начальник відділу економічного та агропромислового розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства

 

В. МАМИЧ