флаг
До уваги суб’єктів малого і середнього підприємництва виробничої та інноваційної сфери, у тому числі сільськогосподарської сфери, включаючи агротуризм!
Чернігівська районна державна адміністрація доводить до Вашого відома інформацію щодо можливості отримання фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва виробничої та інноваційної сфери, у тому числі сільськогосподарської сфери, включаючи агротуризм, під реалізацію бізнес-планів на зворотній основі шляхом мікрокредитування.

Порядок використання коштів обласного бюджету на фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва виробничої та іннова-ційної сфери, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 13.04.2016 № 158 «Про затвердження Порядку використання коштів об-ласного бюджету на фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва виробничої та інноваційної сфери під реалізацію бізнес-планів на зворотній основі (далі – Порядок)», для сільськогосподарської сфери, включаючи агротуризм, - розпорядженням голови облдержадміністрації від 13.04.2016 № 157 «Про затвердження Порядку використання коштів обласно-го бюджету на фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього підприєм-ництва сільськогосподарської сфери (у тому числі агро туризм) під реаліза-цію бізнес-планів на зворотній основі (далі – Порядок)».

Фінансова підтримка надається переможцям конкурсу бізнес-планів (далі – Конкурс) на платній та зворотній основі терміном до трьох років. Сума коштів фінансової підтримки надається у розмірі: до 100 000 гривень включно – на строк до одного року; від 100 001 до 250 000 гривень – на строк до трьох років з відстрочен-ням повернення основної суми зобов’язання до одного року. Розмір плати за користування фінансовою підтримкою складає 12% на рік або 1% щомісяця від суми коштів наданої фінансової підтримки.

Конкурс проводиться серед суб’єктів малого і середнього підприємництва, які здійснюють виробничу діяльність, місцезнаходженням яких є Запорізька область та відповідають визначеним критеріям. Оголошення про проведення Конкурсу оприлюднюється шляхом його розміщення на офіційних веб-сайтах Запорізької облдержадміністрації та Державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області» не пізніше ніж за три дні до дня проведення Конкурсу.