флаг

Оголошення про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району

 Чернігівська районна державна адміністрація Запорізької області (далі – Організатор) оголошує конкурс з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району (далі - конкурс).

Конкурс проводиться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, зі змінами та доповненнями, розпорядження голови райдержадміністрації від 19.07.2013 № 241 «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування» зі змінами, яке зареєстровано в Чернігівському управлінні юстиції 30.07.2013 року за № 9/309, розпорядження голови від 21.01.2019 № 17 «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування».

Перелік об’єктів конкурсу із зазначенням основних характеристик додається.

Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району (далі - Умови), затверджені розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19.07.2013 № 241 «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування» зі змінами, яке зареєстровано в Чернігівському районному управлінні юстиції Запорізької області 30.07.2013 року за № 9/309. Ці Умови є обов'язковими для членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Чернігівського району, та перевізників-претендентів.

На конкурс виносяться маршрути (рейси), які входять до затвердженої мережі приміських автобусних маршрутів, що затверджена розпорядженням голови запорізької державної адміністрації від 01.02.2017 № 30 «Про затвердження мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області» (зі змінами).

Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на приміських автобусних маршрутах загального користування, має відповідати таким критеріям:

для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12 квітня 2007 № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 за № 499/13766, зі змінами та доповненнями, на приміських маршрутах протяжністю до 150 км допускається використання автобусів категорій М2 та М3. Клас автобусів на приміських маршрутах - А, В, І, ІІ, ІІІ;

рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.

Перелік документів для участі у конкурсі визначений статтею 46 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пунктом 29 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, зі змінами та доповненнями.

Для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району, перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень та достатню кількість резервних автобусів, яка відповідно становить 10 відсотків.

Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами для резерву, повинні бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності основних автотранспортних засобів, які пропонуються для обслуговування маршруту.

На кожному об'єкті конкурсу, забезпечується робота транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів.

Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.

Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством.

До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які визначені в пункті 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, зі змінами та доповненнями.

Необхідну інформацію про об'єкти конкурсу можна одержати за телефоном: 9-12-87.

Документи на конкурс подаються до райдержадміністрації за адресою: 71202, смт. Чернігівка, вул. Соборна (Леніна), 401, к. 27. Режим роботи: з понеділка по четвер - з 8-00 до 17-00, п’ятниця – з 8-00 до 15-45. Перерва на обід – з 12-00 до 12-45.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі – до 17-00 14.02.2019.

Перелік документів для участі в конкурсі визначений статтею 46 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пунктом 29 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, зі змінами та доповненнями.

Для участі у конкурсі перевізник-претендент подає окремо щодо кожного об’єкта конкурсу такі документи:

заяву претендента встановленого зразка із зазначенням автобусного маршруту загального користування, на якому має намір працювати претендент;

відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті, з зазначенням підстав для їх використання перевізником;

відомості про додаткові умови обслуговування маршруту;

інформацію довільної форми про те, що перевізником-претендентом (вказати найменування перевізника) не вносилася плата за участь у конкурсі у зв`язку з відсутністю такої вимоги в оголошенні райдержадміністрації про проведення конкурсу, розміщеному у _____ (назва та номер друкованого видання);

анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів;

копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за останній квартал.

У випадку подання автобусів, за які можуть бути нараховані бали за системою оцінки пропозицій автомобільних перевізників-претендентів, разом з відомостями про автобуси також рекомендується подавати копії сертифікатів відповідності, екологічності.

З метою вірного нарахування балів за автобуси за системою оцінки пропозицій автомобільних перевізників-претендентів під час проведення конкурсу та подальшого визначення предмету договорів про перевезення пасажирів пропонується разом з документами для участі у конкурсі подавати перелік автобусів, які будуть використовуватися на об’єкті конкурсу, із зазначенням державного реєстраційного номеру транспортного засобу, статусу автобусу (основний, резервний), номеру маршруту (рейсу), на якому працюватиме відповідний автобус. Вказаний документ подається в конверті (пакеті) з позначкою «№ 2».

Перевірку поданих документів на відповідність обов’язковим і додатковим умовам конкурсу та наявності усіх документів проводить Організатор.

Документи, подані перевізником-претендентом для участі в конкурсі, пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються автомобільним перевізником або уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами. 

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою «N 1», який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою «N 2», який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також  інвестиційний  проект-зобов'язання  щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років.

У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають  вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які  будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п'яти років.

Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про перевезення пасажирів на 5 років, у разі відсутності в нього автотранспортних засобів, що відповідають Умовам – на 1 рік.

Строк дії договору продовжується один раз на п’ять років за рішенням Організатора за наявності заяви автомобільного перевізника – переможця попереднього конкурсу, форма якої передбачена в додатку 7 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, в якій, зокрема, зазначається інформація про підтверджене інвестування коштів на придбання більш нових та/або комфортабельних автобусів стосовно тих, які використовувалися автомобільним перевізником на об’єкті конкурсу, та наявності підстав вважати зазначеного автомобільного перевізника таким, що здійснював перевезення за цим маршрутом протягом попереднього періоду без порушення умов укладеного попереднього договору.

Видача бланків заяв та анкет здійснюється за адресою смт Чернігівка, вул. Соборна (Леніна), 401, к. 27 у час, визначений для прийому документів на конкурс. Перевізники-претенденти можуть використовувати бланки заяви та анкети, що затверджені Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, зі змінами та доповненнями.

Місце проведення конкурсу (засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників): смт Чернігівка, вул. Соборна (Леніна), 401, каб. голови райдержадміністрації. Початок конкурсу - о 14-00  14.03.2019.

У разі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану перевізником-претендентом.

Плата за участь у конкурсі не стягується.

Для довідок з питань проведення конкурсу звертатися за телефоном: 91287.

Оголошення про проведення конкурсу надруковане в газеті «Нива» від 29.01.2019 № 2.