флаг

Звіт про роботу спостережної комісії при Чернігівській районній державній адміністрації за 2020 рік

          Спостережна комісія при Чернігівській районній державній адміністрації  створена відповідно до Розпорядження голови Чернігівської районної державної адміністрації від 13 квітня 2020 року  № 77 «Про створення спостережної комісії». Затверджено новий склад спостережної комісії в кількості 12 чоловік. До складу комісії  увійшли представник громадської організації, представник органу виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, підприємець та окремі громадяни. Вона покликана здійснювати організацію громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів осіб, звільнених від відбування покарання. На неї покладена й організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, громадський контроль за поведінкою протягом невідбутої частини покарання, а також надання допомоги їм у соціальній адаптації.

У своїй діяльності, на протязі звітного періоду, комісія керувалася Конституцією України, Кримінально -  виконавчим кодексом України, Законами України  «Про місцеві державні адміністрації», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 року № 429 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року  № 294) та іншими нормативно – правовими актами.

Діяльність комісії базується на принципах гласності, демократичності, добровільності, відкритості та прозорості. Організація роботи спостережної комісії здійснювалася на плановій основі. Заходи та завдання, що були заплановані на 2020 рік виконані.

Формою роботи спостережної комісії, на протязі звітного періоду були засідання. Рішення по порядку денному засідання приймалися колегіально, відкритим голосуванням. Всі засідання спостережної комісії були  запротокольовані та оформлені постановами. На протязі даного періоду спостережною комісією проведено 8 засідань, на яких розглянуто 12 питань її компетенції. Серед них, зокрема: 6 – організаційних, 6 – щодо надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання та проведення виховної роботи з умовно-достроково звільненими особами і громадського контролю за їх поведінкою. Даних громадян було запрошено на засідання комісії, в ході яких розглядались питання щодо сприяння їм в відновленні документів,  отриманні державної соціальної допомоги, постановці на облік в районний центр зайнятості та працевлаштуванні. Крім того, з цими громадянами проведено виховну роботу у вигляді профілактичної бесіди щодо їх поведінки в суспільстві та недопущення ними нових злочинів, роз’яснено щодо їх законних прав та громадських обов’язків, а також, надано консультації з різних питань з метою сприяння їм в соціальній адаптації.

На підставі інформації органів і установ виконання покарань спостережною комісією ведеться облік осіб умовно-достроково звільнених від відбування покарання.

Станом на 31.12.2020 під наглядом комісії перебуває 5 осіб умовно-достроково звільнених.

Спостережною комісією періодично проводиться обстеження умов проживання звільнених з місць позбавлення волі. За їхніми результатами складаються відповідні акти.

З метою профілактики рецидивної злочинності, здійснюється взаємний обмін наявної інформації щодо осіб, які перебувають на обліках в органах внутрішніх справ, спостережній комісії районної державної адміністрації та виконавчого комітету селищної ради, старостинських округів. На засіданнях комісії постійно заслуховується  інформація селищного голови, в.о. старост  старостинських округів селищної ради які доповідають про проведення роботи за місцем проживання зі звільненими особами, що проживають на відповідній території.

Враховуючи вищезазначене, роботу спостережної комісії у 2020 році вважати задовільною.

 

Голова спостережної комісії,                                        Василь ПОПЮК

голова райдержадміністрації