флаг

Чернігівська районна державна адміністарція оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби у справах дітей Чернігівської районної державної адміністрації.

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "Б" – начальника служби у справах дітей Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

2) забезпечує ефективне виконання покладених на службу у справах дітей завдань щодо реалізації державної політики у сфері соціально-правового захисту дітей та в межах компетенції служби;

3) організовує розробку проектів нормативно-правових актів, програм, що належать до компетенції служби;

4) здійснює аналіз стану і тенденції розвитку відповідної сфери соціального захисту дітей, хід виконання програм, діяльності служби у справах дітей та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій;

5) вирішує питання, пов’язані з усиновленням, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

6) займається реалізацією на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

7) організовує розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

8) визначає пріоритетні напрямки поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

9) забезпечує в межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

10) розглядає в установленому порядку звернення громадян.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6500 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

4. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Посвідчення атестації щодо володіння державною мовою;

7. Заповнена особова картка встановленого зразка;

8 Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.

 

Документи приймаються до 15:00 години 26 лютого 2018 року.

 

Місце, час та дата проведення конкурсу

28 лютого 2018 року, початок о 10 год. 00 хв., за адресою: 71202, смт. Чернігівка, вул. Соборна, б. 401, к.1

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Кужель Вікторія Вікторівна,

тел.: (06140) 9-13-71, e-mail: cherrda@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем магістр галузі знань «Педагогіка», «Соціальна робота»

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорії «В» та «Б», або досвід роботи на посадах в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

1

Лідерство

 

вміння обґрунтовувати власну позицію

2

Прийняття ефективних рішень

 

вміння вирішувати комплексні завдання

 

3

Комунікація та взаємодія

 

вміння ефективної комунікації та публічних виступів

4

Управління організацією роботи та персоналом

організація і контроль роботи

5

Особистісні компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Професійні знання

1

Знання законодавства.

 

Конституція України; Закон України "Про державну службу"; Закон України "Про запобігання корупції".

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»; Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського спілкування»; Закон України «Про доступ до публічної інформації»; Сімейний, Цивільний, Цивільно-процесуальний Кодекси України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток служби у справах дітей; Положення про службу у справах дітей районної державної адміністрації.