флаг

Звіт райдержадміністрації щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Чернігівського району на 2019 рік (зі змінами та доповненнями) та про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Чернігівського району на 2020 рік

 

УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА

сьомого скликання

_____________сесія

РІШЕННЯ

 

20.12.2019

 

 

«Про звіт райдержадміністрації щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Чернігівського району на 2019 рік (зі змінами та доповненнями) та про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Чернігівського району на 2020 рік».

 

 

Відповідно до ст. 143 Конституції України, ст. 11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Чернігівська районна рада Запорізької області

ВИРІШИЛА:

 

  1. Звіт райдержадміністрації щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Чернігівського району на 2019 рік (зі змінами та доповненнями) взяти до відома.

 

  1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку Чернігівського району на 2020 рік (далі – Програма), (додається).

 

  1. Доручити райдержадміністрації спрямувати зусилля структурних підрозділів райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади на забезпечення сталого економічного зростання, підвищення життєвого рівня населення, надійного соціального захисту на основі підвищення ефективності та конкурентоспроможності сільськогосподарського і промислового виробництва.

 

  1. Контроль за виконанням вищезазначеної Програми покласти на постійну комісію з фінансових, соціально-економічних питань і бюджету Чернігівської районної ради Запорізької області.

 

 

Голова                                                                           Віктор ГОДЛЕВСЬКИЙ

 

 

 

Проєкт вносить:

перший заступник голови

районної державної адміністрації

 

Василь ПОПЮК

 

Аркуш погодження додається

 

 

Затверджено

рішення сесії районної ради

від 20.12.2019       №

 

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2020 РІК

 

Вступ

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Чернігівського району на 2020 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до основних завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, з урахуванням Державних соціальних стандартів і нормативів.

 

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є ст. 143 Конституції України та Закон України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»

У Програмі визначено пріоритетні завдання та основні заходи щодо забезпечення економічного й соціального розвитку району на 2020 рік, шляхи та механізми їх реалізації. Завдання програми конкретизуються у додатку «Основні показники економічного і соціального розвитку Чернігівського району на 2020 рік».

 

Програма ґрунтується на комплексі макроекономічних та галузевих прогнозів, балансових розрахунках, статистичних матеріалах. Виконання очікуваних програмних показників 2019 року здійснені за оперативними даними підприємств, установ та організацій району та статистичними даними.

 

Головна мета та пріоритети соціально-економічного розвитку

Чернігівського району у 2020 році

 

Головною метою на 2020 рік є зростання добробуту та покращення якості життя мешканців району на основі подальшої стабілізації та динамічного зростання усіх сфер економіки району, підвищення її конкурентоспроможності та вирішення соціально-економічних проблем розвитку району.

 

Головні дії райдержадміністрації у 2020 році будуть зосереджені на наступних пріоритетних напрямах:

нарощування сільськогосподарського виробництва на основі впровадження сучасних технологій відгодівлі, придбання нової техніки, оптимізація посівних площ;

забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, пенсій та соціальних державних допомог;

розв’язання екологічних питань за рахунок впровадження природоохоронних заходів;

створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва;

підвищення ефективності енергоспоживання, реалізація заходів із енергозбереження в усіх галузях;

залучення усіх джерел фінансування для розв’язання соціально-економічних проблем;

створення умов для реформування і розвитку житлово-комунального господарства шляхом його модернізації з використанням енергозберігаючих технологій та обладнання.

 

Економічна ситуація звітного року

та прогноз соціально-економічного розвитку

Чернігівського району на 2020 рік

 

Промисловість

Промисловість району представляють два підприємства: ПрАТ «Новополтавський кар’єр» та КП «Чернігівське ВУЖКГ», тому статистичні дані відповідно до законодавства у цій галузі є конфіденційними.

За оперативними даними виробництво промислової продукції по ПрАТ «Новополтавський кар’єр» за 9 місяців 2019 року у діючих цінах склало 59063,0 тис. грн., що становить 133,4% до попереднього року. Щебеневої продукції вироблено 225,4 тис. куб. м, або на 21,6% більше, ніж за відповідний період попереднього року.

КП «Чернігівське ВУЖКГ», що здійснює водопостачання та водовідведення в районі, за 9 місяців поточного року підняло з артезіанських свердловин та подало в мережу води на суму 842,9 тис. грн., що складає 138,6% до минулого року.

Реалізація промислової продукції за 9 місяців 2018 року по району склала 74,1 млн. грн., або 109,7% до відповідного періоду минулого року. До кінця 2019 року реалізація промислової продукції очікується в сумі 76,2 млн. грн. або 102,8% до програми 2019 року.

Програмою на 2020 рік передбачена реалізація промислової продукції на суму 78,5 млн. грн., що на 3,0 % більше від очікуваного в 2019 році. 87,9% обсягу реалізації забезпечує ПрАТ «Новополтавський кар’єр».

 

 

Сільське господарство

Загальна площа Чернігівського району - 120 тис. га. Сільгоспугіддя становлять 108,9 тис. га, із яких рілля – 92,8 тис. га. Сільгосппідприємства всіх форм власності обробляють 71.9 % ріллі, решта знаходиться в користуванні особистих селянських господарств і населення.

Сільськогосподарською діяльністю в районі займаються 18 агротовариств, кооперативів і приватних підприємств, 124 фермерських господарства та 3 підприємства державної форми власності. З них: 55 – в обробітку, яких знаходиться більше 100 га ріллі, їх загальна площа складає 63838 га, 87 – дрібних фермерських господарств, в обробітку менше 100 га, загальна площа – 2865 га.

 

Рослинництво

В обробітку сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств знаходиться 66,7 тис. га ріллі.

З кожним роком господарства району в структурі ріллі збільшують площі посіву зернових культур, які протягом останніх п’яти років становили більше 50 %. А в поточному 2019 році площа посіву зернових найбільша за період років незалежності і становить 39252 га або 58,9 % в структурі ріллі, що більше минулорічного показника на 1800 га, або на 4,8 %.

Цьогорічні погодні умови були сприятливими як для озимих зернових культур так і для ярих, тому отримано досить вагомий вал зернових, який за очікуваними даними становитиме у вазі після доробки 118,9 тис. тн за середньої врожайності 30,3 ц/га, що є найвагомішим за останні 15 років.

Запланована площа посіву зернових на 2020 рік становитиме 37335 га, в структурі ріллі 55,9 %, що в порівнянні з 2019 роком буде менше на 4,9 %. Валовий збір планується отримати у вазі після доробки близько 101 тис тн за середньої врожайності 27,1 ц/га, що в порівнянні з 2019 роком буде менше на 15,1 % в зв’язку з тим, що буде зменшена площа посіву зернових (середня врожайність зернових у вазі після доробки за останні 10 років становить 25,7 ц/га).

Цьогорічні літні погодні умови також позитивно вплинули на врожайність олійних і зокрема соняшника. Очікуваний вал соняшника в 2019 році становитиме 29,9 тис тн за середньої врожайності 13,9 ц/га.

Баштанними та овочевими культурами в районі не займаються через відсутність поливу.

Садівництво розвинене тільки в ПСП а/ф «Росія», де створені умови для збуту продукції. Але через те, що насадження дерев знаходяться в неплодоносному віці, врожай відсутній.

Вирощуванням картоплі в районі не займається жодне сільгосппідприємство. Районну потребу в картоплі забезпечує населення.

 

Тваринництво

Завдяки впровадженню сучасних технологій відгодівлі, оптимізації кормової бази, дотриманню та впровадженню зооветеринарних вимог, в районі ще зберігається тваринницька галузь.

Тваринництвом в районі займаються 4 сільгосппідприємства (ПСП а/ф «Росія», СТОВ «Токмачани», СВК «Новомихайлівський» і ф/г «Саєнко» та 2 інших підприємства (КУ «Чернігівський психиневрологічний інтернат» ЗОР, СПТУ).

Товарним виробництвом молока займаються лише два господарства - ПСП а/ф «Росія» та ф/г «Саєнко».

Через збитковість тваринницької галузі протягом останніх 5-ти років зменшувалось поголів’я сільгосптварин.

Станом на 01.09.2019 року особливо зменшилося на 75,5 % поголів’я свиней і становить 2437 гол, через закриття ТОВ «УкрЛан» (на 01.08.2019 поголівя відсутнє), де на початок року утримувалось 5449 голів, що становило 69,4 % районного поголів’я.

Зменшено також поголів’я овець на 23,5% і становить 956 гол.

Незначне збільшення спостерігається по поголів’ю ВРХ на 7,7 % і становить 890 голів та по поголів’ю корів на 0,5 % і становить 378 голів.

В зв’язку з проведенням заходів щодо оновлення молочного стада та з незначним нарощенням поголів’я корів відповідно збільшились надої – на 8,2 % і становлять 4145 кг на корову. Відповідно зросло і виробництво молока на 7,3 % і становить 1596 тн. На кінець року очікуване виробництво молока повинне становити 2137 тн, або 107,4 % до програми та 100,3 % до показника за 2018 рік.

На 2020 рік згідно прогнозованих даних виробництво молока дещо збільшиться на 5,3 % через незначне збільшення поголів’я корів.

Значне зменшення в поточному році поголів’я свиней негативно вплинуло як на виробництво так і на реалізацію м’яса. До кінця року очікується реалізувати 965 тн, що становитиме 67,2 % до 2018 року та 68,9 до програмного показника 2019 року. Через закриття ТОВ «УкрЛан» прогнозований показник на 2020 рік становитиме лише 16,1 % або 155 тн.

 

Валова продукція

Сільгосппідприємствами району очікується виробити в поточному році валової продукції на суму 248,5 млн. грн., що становитиме 123,4 % до програмного показника 2019 року та 127,2 % до звітного 2018 року.

На 2020 рік передбачено виробництво валової продукції у постійних цінах 2010 року на суму 215,1 млн. грн., або 86,6 % рівня очікуваного за 2019 рік. Зменшення валової продукції передбачається за рахунок зменшення валу зернових та виробництва м’яса.

            

Капітальне будівництво

За оперативними підрахунками протягом 2018 року в районі освоєно 75700,0 тис. грн. капітальних інвестицій. Це кошти, що освоєні в районі із всіх джерел фінансування, включаючи кошти сільськогосподарських підприємств на придбання техніки для обробітку ґрунту та посіву сільськогосподарських культур, знарядь та обладнання, оновлення основного поголів’я.

Загальний обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування в 2019 році очікується близько 77200,0 тис . грн., що становить 51,1% до програми та 102,0 % до минулого року. В розрахунку на одну особу це складає 4714,2 грн.

Протягом останніх 7 років, сільгосппідприємства активно оновляли свій машино-тракторний парк, тому в 2019-2020 роках вкладення значного капіталу на покращення своєї матеріально-технічної бази сільгосппідприємства не планують.

Враховуючи вищезазначене, в 2020 році обсяг капітальних інвестицій передбачається в сумі 81800,0 тис. грн., або 106,0% до очікуваного в 2019 році, що відповідає середнім обсягам попередніх років. В розрахунку на одну особу це складатиме 5045,6 грн. Вся сума буде використана на покращення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств, об’єктів соціально-культурної сфери.

У 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад та коштів бюджету ОТГ передбачено фінансування:

проєктів з капітального ремонту дороги по вул. Соборній  смт Чернігівка (2635,319 тис. грн., в т. ч. кошти субвенції – 2564,051 тис. грн., кошти м/б – 71,268 тис. грн.), системи водопостачання в с. Новополтавка (1590,317 тис. грн.), реконструкції приміщень будівлі Обіточненської ЗОШ І-ІІІ ст. (1603,218 тис. грн.);

закупівлі: двох спеціалізованих автомобілів для лікарів загальної практики сімейної медицини для КНП «Чернігівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» (1100,0 тис. грн.),

медичного (щілинна лампа) та лабораторного (автоматичний біохімічний аналізатор) обладнання для КНП «Чернігівська районна лікарня» (402,0 тис. грн.),

навісного обладнання для трактора (косарка роторна в комплекті з карданним валом та захистом), газонокосарки, мотобура та перфоратора для КП «Чернігівське ВУЖКГ» (110,640 тис. грн.),

транспортного засобу спеціального призначення (автогідропідйомник) для КП «Чернігівське ВУЖКГ» (1960 тис. грн., в т.ч. 1917,774 тис. грн. – кошти субвенції, 42,226 тис. грн. - кошти бюджету ОТГ).

Реалізація перерахованих заходів перебуває на різних стадіях. По вул. Соборній роботи по капітальному ремонту завершено, відремонтовано 0,460 км дорожнього покриття на суму 2513,068 тис. грн.

Розпочаті роботи по капітальному ремонту системи водопостачання в с. Новополтавка та реконструкції приміщень будівлі Обіточненської ЗОШ І-ІІІ ст.

Станом на 18.11.2019:

торги по закупівлі спеціалізованих автомобілів для лікарів загальної практики сімейної медицини для КНП «Чернігівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» відмінено та будуть оголошені повторно;

оголошено тендерні процедури: КНП «Чернігівська районна лікарня» - на закупівлю автоматичного біохімічного аналізатора, КП «Чернігівське ВУЖКГ» - на закупівлю автогідропідйомника;

КНП «Чернігівська РЛ» та КП «Чернігівське ВУЖКГ» ведеться робота по укладенню договорів на закупівлю щілинної лампи та навісного обладнання для трактора, газонокосарки, мотобура та перфоратора, відповідно.

По всіх проєктах освоєння коштів планується до кінця 2019 року. 

Для покращення стану доріг і вулиць комунальної власності району в бюджеті ОТГ на 2019 рік передбачено 1138,855 тис. грн. Станом на 18.11.2019 освоєно кошти в сумі 895,439 тис. грн. на поточний ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району.

Ведуться роботи з будівництва спортивного майданчику із штучним покриттям на території опорного навчально-виховного закладу Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Героя Радянського Союзу А.М. Темника (загальна кошторисна вартість проєкту після коригування проєктної документації – 3250,420 тис. грн., в т.ч. І пусковий комплекс – 2462,384 тис. грн., ІІ пусковий комплекс - 788,036 тис. грн.). Для завершення у 2019 році І пускового комплексу (спортивного майданчика) передбачені кошти в обсязі 1651,942 тис. грн., в т. ч. кошти ДФРР в обсязі 1486,74 тис. грн., співфінансування з місцевого бюджету - в сумі 165,202 тис. грн. Станом на 18.11.2019 вартість виконаних робіт у 2018 році складає 810,442 тис. грн. та передплата у 2019 році становить 448,848 тис. грн.

Завершені роботи по капітальному ремонту першого поверху опорного навчально-виховного закладу Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу А.М.Темника (на об’єкті всього освоєно 1168,599 тис. грн.).

Завершуються роботи по реконструкції приміщення центру надання адміністративних послуг. Станом на 18.11.2019 на об’єкті всього освоєно 1683,624 тис. грн.

По проєкту «Капітальний ремонт площі Центральна в смт Чернігівка Чернігівського району Запорізької області» роботи ведуться за рахунок коштів субвенції із спеціального фонду обласного бюджету та бюджету ОТГ на реалізацію заходів «Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки» в сумі 700,0 тис. грн. та коштів бюджету ОТГ в сумі 592,4 тис. грн., касові видатки склали 30,661 тис. грн.

Виконані роботи на об'єкті «Реконструкція покрівлі будівлі комунального закладу «Чернігівська централізована бібліотечна система», всього освоєно коштів 1044,952 тис. грн.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

проєктів, спрямованих на соціально-економічний розвиток Чернігівського району, фінансування яких у 2020 році передбачається здійснити  за рахунок усіх джерел фінансування

(зміни до переліку будуть вноситися по мірі потреби та розробки документації)

 

Найменування об'єкта

Кошторисна вартість в діючих цінах

Залишок кошторисної вартості на 01.01.2020

 
 
 

1

2

3

 

Опорний навчально-виховний заклад Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу А.М. Темника Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області, що розташований за адресою: 71202, Запорізька область, Чернігівський район, смт Чернігівка, вул. Соборна, б. 412-А. (Реконструкція покрівлі з утепленням фасадів)

9982,851

9847,851

 

Капітальний ремонт системи водопостачання на ділянці №1: по вул. Леніна (район інтернату та РВЗ), на ділянці № 2 :вул. Радянська, Шкільна, Леніна, на ділянці № 3: по вул. Гоголя (дамба), на ділянці № 4: по вул. Радянська в смт Чернігівка Запорізької області

3455,96

3305,093

 

Комунальна установа «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області, що розташована за адресою: 71202, Запорізька область, Чернігівський район, смт Чернігівка, вул. Соборна, 434. – Реконструкція будівлі поліклініки з улаштуванням бандажу»

4737,387

4737,387

 

Індивідуальне теплопостачання поліклініки комунальної установи «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Запорізької області по вул. Соборна, 434 в смт. Чернігівка Запорізької області - реконструкція

468,102

448,724

 

Виготовлення проєктно-кошторисної документації на об'єкт "Реконструкція зовнішніх мереж каналізації та каналізаційних очисних споруд смт Чернігівка Запорізької області"

4643,752

4643,752

 

Реконструкція та розширення полігону твердих побутових відходів КП «Чернігівське ВУЖКГ» в смт. Чернігівка

14000,000

14000,000

 

Реконструкція покрівлі будівлі комунального  закладу «Чернігівська централізована бібліотечна система» Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області вул. Соборна, 414, смт Чернігівка, Чернігівський район, Запорізька область

781,580

726,18

 

Індивідуальне теплопостачання лікувального корпусу  комунальної установи «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Запорізької області по вул. Соборна,434 в смт. Чернігівка Запорізької області - реконструкція

764,308

764,308

 

Реконструкція каналізаційної мережі в смт Чернігівка Чернігівського району Запорізької області на ділянці вул. Світла, вул. Бабенка, резервуар по провулку Новий, Чернігівський завод продтоварів, вул. Соборна, вул. Репіна до вул. Набережна

8123,735

8123,735

 

Капітальний ремонт системи водопостачання на ділянці по вул. Радянська, Гастелло, Піонерська, Бабенко, Комсомольська в смт Чернігівка Запорізької області

3449,2

3449,2

 

Капітальний ремонт системи водопостачання на ділянках вулиць Леніна, Зарічна, Піонерська та вулиць Набережна, Леніна, Шевченко в смт Чернігівка Запорізької області

3640,396

3640,396

 

Придбання машини для транспортування, складування, переробки твердих побутових відходів для КП «Чернігівське ВУЖКГ» (фронтальний навантажувач)

3000,0

3000,0

 

Всього:

57047,271

56686,626

 

 

 

Фонд оплати праці

Фонд оплати праці штатних працівників в 2018 році очікується в обсязі 164311,6 тис. грн., або 113,0 % до рівня 2017 року в зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати. У 2019 році в порівнянні з очікуваним виконанням 2018 року фонд оплати праці по району становитиме 192737,5 тис. грн. і зросте на 17,3 %.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників району в 2018 році очікується 6085,6 грн. або 126,3 % до рівня 2017 року. В 2019 році передбачається зростання середньомісячної заробітної плати штатного працівника до 7170,29 грн., що більше проти очікуваного в 2018 році на 17,8 %.

           

 

Показники рівня життя і розвитку соціальної сфери

На території району стабільно працюють 166 об’єктів роздрібної торгівлі, 13 об’єктів ресторанного господарства, 18 - побутового обслуговування населення.

Основними підприємствами на території району, які формують показник роздрібного товарообігу є ПП «Холод», Чернігівське РайСТ, аптека № 95, супермаркет «Апельмон» та автозаправні станції. В 2018 році торгова мережа району надала роздрібний товарообіг в сумі 9,2 млн. грн., що в розрахунку на одну особу склало 556,1 грн.

В 2019 році в районі відкриті магазини «Аврора», «Ковбасмаркет», «Вацак». Очікуване виконання роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі у 2019 році складе 15,1 млн. грн. що становить 164,1 % до обсягів минулого року та 112,7% до планового показника. В розрахунку на одну особу це складає 922,1 грн.

В 2020 році передбачається отримання роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі в сумі 18,12 млн. грн., або 120,0 % до очікуваного в 2019 році та 1117,7 грн. в розрахунку на одну особу.

 

Освіта

В районі функціонує 13 закладів загальної середньої освіти та 9 дошкільних закладів освіти. У 2019/2020 навчальному році у закладах загальної середньої освіти району здобувають освіту 1624 учнів, що на 41 учні більше, ніж торік. Дошкільною освітою охоплено 450 дітей.

У 11 закладах освіти (Богданівський опорний заклад загальної середньої освіти, Владівська ЗОШ І-ІІІ ст., Ільїнський НВК, Новоказанкуватський НВК, Новомихайлівський НВК, Обіточненська ЗОШ І-ІІІ ст., опорний навчально-виховний заклад (ОНВЗ) Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. А.М.Темника, філії Стульневський НВК, філії Чернігівська ЗОШ І-ІІ ст., Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст., КДНЗ я/с «Сонечко») створено 15 класів та 1 група інклюзивного навчання, де навчається 20 дітей. Для задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами в районі працює КУ «Інклюзивно-ресурсний центр».

За рахунок коштів селищного бюджету проведено ряд ремонтів у закладах освіти, оновлено майно, придбані медикаменти, обладнання (водонагрівач для 2 закладів освіти; спіралі для електроплит – 3 шт.; електрообігрівачі – 2 шт.; холодильник – 1 шт.)

З метою реалізації в районі Державної програми «Нова українська школа» (НУШ) отримано та роздано в заклади освіти 185 комплектів шкільних меблів (за кошти місцевого бюджету – 90 комплектів шкільних меблів; за кошти освітньої субвенції - 90 комплектів шкільних меблів та +5 подарункових комплектів), навчально-дидактичний матеріал, комплекти комп’ютерного обладнання, ігрові набори, комплекти навчального обладнання, приладдя та засоби для оснащення кабінетів природничо-математичного циклу.

Завершено капітальний ремонт І поверху ОНВЗ Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. А.М. Темника. За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку при співфінансуванні з селищного бюджету ведуться роботи з будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям на території закладу.

Завершено будівництво футбольного поля зі штучним покриттям для гри в мініфутбол в Богданівському ОЗЗСО.

Переоформлено документи на власність транспортних засобів, розроблено та затверджено в установленому порядку паспорти маршрутів шкільних автобусів, придбано запчастини, паливно-мастильні матеріали для шкільних автобусів на суму близько 1 млн. грн.

У 2019-2020 навчальному році вжиті невідкладні заходи щодо підвищення рівня охоплення учнів Чернігівського району позашкільною освітою. У Чернігівському районі працює два позашкільних заклади системи освіти – Чернігівський Будинок дитячої та юнацької творчості, де працюють 18 гуртків, які відвідують 344 учнів та Чернігівська дитячо-юнацька спортивна школа.

В рамках районного етапу 74-ї спартакіади школярів організовано і проведено 15 змагань з 7 видів спорту (настільний теніс, шахи, шашки, футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика), фестивалі «Козацький гарт», «Олімпійське лелеченя», військово-спортивний турнір, спартакіада з ДПЮ (допризовна підготовка юнаків), дитячі ігри «Старти надій» та спортивне орієнтування з туризму.

Проводяться заходи, присвячені патріотичному вихованню молоді. У формуванні патріотизму вагому роль відіграють 5 музеїв, які функціонують в загальноосвітніх навчальних закладах. Їх база постійно використовується в навчально-виховному процесі: проводяться екскурсії, музейні уроки, виховні заходи. У закладах освіти оформлено куточки державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами — Гербом, Прапором, Гімном України. Традиційно відзначення державних свят розпочинається з підняття Державного Прапора України та виконання Державного Гімну України. Значна увага приділяється питанню вивчення української мови, історії та народних традицій.

Діяльність райдержадміністрації у сфері освіти в 2020 році буде спрямована на збереження, розвиток та раціональне використання існуючої мережі освітніх установ району, забезпечення права громадян на здобуття безкоштовної якісної освіти, збереження та розвиток на основі Державних стандартів єдиного освітнього середовища

 

Культура

На звітну дату у Чернігівському районі налічується 36 підвідомчих закладів культури, з них 16 клубних закладів: КЗ «Районний центр культури та дозвілля», 1 селищний палац культури, 8 сільських будинків культури, 4 сільських палаци культури, 2 сільських клуби; КЗ «Централізована бібліотечна система», в яку входять: районна центральна бібліотека, районна бібліотека для дітей, 16 бібліотечних філій, які складаються з селищної та 15 сільських бібліотек; КЗ «Районний історичний музей»; КЗ «Чернігівська дитяча музична школа», яка має одну філію (с. Богданівка)

На звітну дату завершено реконструкцію бібліо-ХАБу на базі КЗ «Централізована бібліотечна система» Чернігівської селищної ради. Освоєно 865 тис. грн.

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на об’єкт «Реконструкція покрівлі будівлі КЗ «Чернігівська централізована бібліотечна система» Чернігівської селищної ради» - 55,4 тис. грн.

На проведення дрібних косметичних ремонтів по всіх закладах культури ОТГ видатки склали 48,0 тис. грн., в тому числі на встановлення частини металопластикових вікон в приміщенні КЗ «Дитяча музична школа». До кінця року планується освоїти 15,6 тис. грн. на придбання матеріалів для завершення ремонтних робіт в приміщенні школи.

Для зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури об’єднаної територіальної громади освоєно 401,2 тис. грн. Повністю забезпечено ноутбуками клубні заклади, КЗ «Дитяча музична школа». Забезпечено оргтехнікою працівників відділу культури та туризму селищної ради. Для КЗ «Чернігівський районний центр культури та дозвілля» придбано звукопідсилюючу апаратуру на суму 52,7 тис. грн. Для Просторівського сільського будинку культури придбано комплект одягу сцени та тросову систему на суму 195,8 тис. грн., мікрофони та мікрофонні стійки на суму 4,5 тис. грн.. Придбано лічильник електричної енергії для Зорянського сільського клуба – 2,0 тис. грн..

Витрачено 36,5 тис. грн. на придбання комп’ютерної техніки та меблів в рамках реалізації проєкту «Новий бібліотечний інформаційний громадський простір» Просторівської сільської бібліотеки-філії бюджету участі. До кінця року планується придбати меблі, жалюзі та акустичну систему для бібліотечного ХАБу на базі КЗ «Централізована бібліотечна система» Чернігівської селищної ради на суму 143 тис. грн., з них 35 тис. грн. кошти депутатського фонду обласного бюджету.

На матеріали для ремонту покрівлі будівлі Чернігівського селищного палацу культури витрачено 177,5 тис. грн., в тому числі 170,0 тис. з районного бюджету.

В клубних установах району працюють 62 клубних формування, в яких бере участь 791 особа, з них 59% - діти і підлітки. В Чернігівському районі стабільно працюють 5 аматорських колективів, із них: 4 - із званням «народний аматорський колектив», 1 – «зразковий аматорський колектив». В районі налічується 107 майстрів декоративно-прикладного і ужиткового мистецтва.

Загалом в клубних закладах району проведено 1140 культурно-мистецьких заходів, на яких було присутніх близько 75,0 тисяч глядачів.

Бібліотеки Чернігівської централізованої бібліотечної системи комплектувалися виданнями кращих творів української та світової літератури, літературою по історії, народознавству, а також з правової тематики та періодичними виданнями. Станом на 01.11.2019 року книгозбірнями обслуговано 8,5 тис. користувачів, індивідуальні відвідування складають 60,9 тис. осіб, відвідувачам видано 168,8 примірників книг та періодичних видань. З метою задоволення читацьких запитів та інформаційних потреб користувачів бібліотекарі використовують єдиний книжковий фонд Чернігівської ЦБС, який за 10 місяців цього року поповнився на 3125 примірників на суму 226,6 тис. грн.

На базі КЗ «Чернігівської дитяча музична школа» здійснюється робота з пропаганди естетичних знань та музичного мистецтва серед дітей та молоді. У школі навчаються 115 учнів, з них 11 учнів навчаються безкоштовно. У шкільному закладі працює два відділи: фортепіанний: з фахів фортепіано, академічного сольного співу, художнього, хореографії; та народний: з фахів баяну, акордеону, гітари та бандури.

На обліку в районному історичному музеї знаходиться 1973 експонати, із них: 968 предметів основного фонду та 1030-науково-допоміжного. Протягом звітного періоду в районному історичному музеї не проводилися культурно-мистецькі, масові заходи та екскурсії у зв’язку з відсутністю директора.

Діяльність установ галузі культури в 2020 році буде спрямована на розвиток культури та мистецтва, охорону культурної спадщини, створення привабливих умов для розвитку туризму та курортно-рекреаційної сфери, забезпечення ефективної взаємодії з громадськими організаціями, створення необхідних умов для збереження мовної і етнокультурної самобутності націй і народностей регіону; забезпечення ефективної взаємодії з релігійними організаціями.

 

Охорона здоров’я

В районі діє КНП «Чернігівська РЛ» та КНП «Чернігівський Центр ПМСД».

КНП «Чернігівський Центр ПМСД» є закладом охорони здоров’я - комунальним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку, встановленому законодавством України, а також вживає заходи з профілактики захворювання населення та підтримання громадського здоров’я. В закладі затверджено 74,75 штатних одиниць, з них: лікарі 13,50 шт. од. середній медичний персонал – 34,5 шт. од., молодший медичний персонал – 4,5 шт. од., інший персонал – 22,25 шт. од.

В структурі Центру: 8 ФАПів та 5 ФП, 5 амбулаторій ЗПСМ, в тому числі - Чернігівська амбулаторія ЗПСМ.

Для покращення матеріально-технічної бази придбано 5 велосипедів: ФАП с. Хмельницьке, ФАП с. Богданівка, ФАП с. Ільїне, ФАП с. Новоказанкувате, ФАП с. Салтичія (15,0 тис. грн.), туалет в Новомихайлівську АЗПСМ (5,9 тис. грн.),4 холодильника Чернігівська АЗПСМ-2 шт., Верхньотокмацька АЗМСМ -1шт., Владівська АЗПМС -1шт. ( 13,0 тис. грн.).

За рахунок коштів благодійного фонду «Наш край» проводяться ремонтні роботи в ФАП с. Довге на 143,0 тис. грн.

КНП «Чернігівська РЛ» ЧСР створено з 01.10.2019 р. та є правонаступником КУ «Чернігівської ЦРЛ» ЧСР діє на 50 стаціонарних ліжок. Затверджено 143,0 штатних одиниці, з них: лікарів - 41,25 шт. од. середній медичний персонал - 49,5 шт. од., молодший медичний персонал - 22,5 шт. од., інший персонал - 29,75 шт. од.

Стаціонарна лікувальна допомога населенню здійснюється лікарнею в відділеннях: терапевтичне з неврологічними та дитячими ліжками, хірургічне з гінекологічними ліжками, приймально-діагностичне відділення з наданням невідкладної допомоги, відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Амбулаторну допомогу надають спеціалісти поліклініки, клініко-діагностичної лабораторії, рентгенкабінету, фізіотерапевтичного кабінету.

Вартість одного ліжко-дня за 9 місяців 2019 року на лікування одного хворого склала 10,24 грн. - на медикаменти та 10,18грн. - на харчування.

Захворюваність населення по району за 9 місяців 2019 року складає 254,9 на 1 тис. населення, смертність – 14,0 на 1 тис. населення. Виконання плану ліжко-днів за 9 місяців складає 71,7 %.

На 2019 рік лікарні виділено з селищного бюджету 18637,8 тис. грн., з них: 14790,9 тис. грн. на заробітну плату, 385,2 тис. грн. на медикаменти, 80,0 тис. грн. на продукти харчування, на енергоносії 1436,1тис. грн., що на 8% менше порівняно з 2018 роком.

Також на програму «Цукровий діабет» для забезпечення відшкодування коштів населенню за цукрознижувальні препарати виділено 659,535 тис. грн., на придбання лабораторних реактивів 20,0 тис. грн. Програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на території Чернігівської селищної ради на 2018-2020 роки затверджена рішенням районної ради 21.12.2017 № 15 - 3,0 тис. грн.. витрати на швидкі тести для обстеження груп ризику поширення вірусних гепатитів В та С.

З метою поліпшення матеріально-технічного стану в липні 2019 року створено приймально-діагностичне відділення з наданням невідкладної допомоги. Для створеного відділення придбано медичне обладнання та вироби медичного призначення (кушетка, шафа медична, ширма медична, стіл маніпуляційний, ростомір, ваги) на суму 30,950тис. грн.; придбано нові меблі, ліжка та матраци на 22,635 тис. грн., для проведення ремонтних робіт на матеріали використано 117,148 тис. грн.. Замінено віконний блок на склопакет - 8,850 тис. грн. Проведені роботи з технічних випробувань рентгенодіагностичних медичних апаратів - 6,450 тис. грн. В поліклініці, реанімаційному відділенні, хірургічному відділенні та харчоблоці проведені ремонтні роботи – 23,0 тис. грн.

Для жіночої консультації придбано Апарат ЕХВЧ-200 "Надія-4"(мод 200РХ) на суму 44,736 тис. грн. Придбано дві пральні машинки на суму 17,730 тис. грн.

Для введення інформаційних технологій в системі охорона здоров’я придбано комп’ютерну техніку (6 ноутбуків, 18 комп’ютерів в комплекті, 30 принтерів) на суму 352,2 тис. грн., та придбано 9 ліцензій на програмне забезпечення: медична інформаційна система на суму 157,464 тис. грн.

Проведена інвентаризація земель з виготовленням технічної документації із землеустрою - 69,519 тис. грн. Проведена технічна інвентаризація з виготовленням технічних паспортів на нерухоме майно, нежитлові будівлі – 135,000 тис. грн.

За власні кошти придбано запасні частини для автомобілів на суму 14,950 тис. грн., нові меблі для відділень - 37,700 тис. грн.

В 2020 році робота у сфері охорони здоров'я буде спрямована на покращення умов обслуговування населення, підвищення якості надання медичних послуг.

 

Адміністративні послуги та державна реєстрація

Для матеріально-технічного забезпечення діяльності адміністраторів та державних реєстраторів відділу державної реєстрації та адміністративних послуг райдержадміністрації протягом 10 місяців 2019 року проведені поточні ремонти та комплексне обслуговування комп’ютерної техніки, регенерація та заправка картриджів на суму 4550 грн.; отриманий ідентифікатор доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (ЕЦП) – 300 грн. Загальна сума витрат склала 4850 грн. До кінця року на технічне обслуговування оргтехніки, регенерацію та заправку картриджів передбачено використати ще 3580 грн.

 

Розвиток підприємництва

У 2018 році в районі налічувалось 143 малих та 5 середніх підприємств. В 2019 році передбачається що кількість малих підприємств зменшиться на одиницю, кількість середніх підприємств залишиться незмінною.

На території району стабільно працюють 166 об’єктів роздрібної торгівлі, 13 об’єктів ресторанного господарства, 18 - побутового обслуговування населення.

За рік відбулося зменшення кількості об’єктів роздрібної торгівлі на 3 одиниці, об’єктів ресторанного господарства – на 1 одиницю, побутового обслуговування населення – на 1 одиницю.

Чисельність підприємців – фізичних осіб в 2018 році, за оперативними даними, становила 396 чоловік. На кінець 2019 року, з урахуванням скасованих та зареєстрованих підприємців – фізичних осіб, їх кількість становитиме 390 осіб. В 2020 році кількість підприємців – фізичних осіб залишиться незмінною і за виключенням скасованих, буде становити 390 осіб.

На кількість СПД вплинуть новини в законодавстві: запровадження системи ХАСП та інше.

 

Охорона навколишнього природного середовища

Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Чернігівського району на 2019 рік передбачалось впровадження проєктів за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища при співфінансуванні з селищного бюджету:

виготовлення проєктно-кошторисної документації на об'єкт «Реконструкція та розширення полігону твердих побутових відходів КП «Чернігівське ВУЖКГ» в смт. Чернігівка» - роботи планується виконати до кінця поточного року;

розпочати роботи з реконструкції та розширення полігону твердих побутових відходів КП «Чернігівське ВУЖКГ» в смт. Чернігівка – виконання робіт буде можливим після виготовлення проєктної документації за наявності фінансування;

впровадження проєкту «Реконструкція каналізаційної мережі в смт Чернігівка Чернігівського району Запорізької області на ділянці вул. Світла, вул. Бабенка, резервуар по провулку Новий, Чернігівський завод продтоварів, вул. Соборна, вул. Репіна до вул. Набережна» - замовником визначено Департамент капітального будівництва облдержадміністрації;

придбання машини для транспортування, складування, переробки твердих побутових відходів для КП «Чернігівське ВУЖКГ» (фронтальний навантажувач)» - кошти з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2019 році не виділялись;

виготовлення проєктно-кошторисної документації на об’єкт «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації та каналізаційних очисних споруд смт. Чернігівка Запорізької області» - кошти для реалізації проєкту на 2019 рік не передбачені;

розробка проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду - ландшафтного заказника місцевого значення «Цілинна ділянка з ставком», розташованого  в адміністративних межах Чернігівської селищної ради Чернігівського району площею 343,0 га – кошти бюджету ОТГ в сумі 93,668 тис. грн.. планується освоїти до кінця поточного року.

На 2020 рік до Запорізької облдержадміністрації подано запит на фінансування за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища наступних природоохоронних заходів:

 (тис. грн.)

Назва природоохоронного заходу

Загальна вартість

 

Залишкова вартість

2020 рік

Відповідальний виконавець

Кошти обласного фонду ОНПС

«Реконструкція та розширення полігону твердих побутових відходів КП «Чернігівське ВУЖКГ» в смт. Чернігівка»

14000,0

14000,0

3000,0

КП «Чернігівське ВУЖКГ»

«Придбання машини для транспортування, складування, переробки твердих побутових відходів для КП «Чернігівське ВУЖКГ» (фронтальний навантажувач)»

4200,0

4200,0

 

4200,0

КП «Чернігівське ВУЖКГ»

«Виготовлення проєктно-кошторисної документації на об’єкт «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації та каналізаційних очисних споруд смт. Чернігівка Запорізької області»

4643,752

4643,752

4643,752

КП «Чернігівське ВУЖКГ»

Всього

22843,752

22843,752

11843,752

 

До Департаменту екології наданий запит на затвердження коштів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік в сумі 36,0 тис. грн. для придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів.

 

Створення умов для розвитку громадянського суспільства.

Забезпечення законності, прав, свобод та інтересів громадян.

Протягом 10 місяців поточного року, до єдиного обліку зареєстровано 2073 заяви та повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що є меншим від аналогічного періоду минулого року, кількість заяв за аналогічний період 2018 становила 2221 заяву та повідомлення.

Зважаючи на меншу реєстрацію заяв та повідомлень кількість внесених до ЄРДР матеріалів з ознаками кримінального правопорушення становить також менше від аналогічного періоду минулого року, а саме 183 кримінальних правопорушення, проти 216 минулого року.

Тенденція зниження реєстрації становить, по окремим злочинам, що вчиняються на території обслуговування, а саме: тяжкі -58,8% (область -18%), грабежі -75%, (область -23,2%), крадіжки -62,1%,(область -33,0%),              угони -77,8%, (область – 15,1%), хуліганства -50,0% ( область +7,9%).

 Без ознак кримінального правопорушення зареєстровано 1893 заяви та повідомлення, що становить 91,32%, по Бердянському ВП 87,07%, по області 87,91%.  Розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення громадян» 1862 повідомлення.

По 76 кримінальним правопорушенням особам повідомлено про підозру, з них по 70 провадженням із зареєстрованих у звітному періоді.

   Викрито 37 осіб, що вчинили кримінальні правопорушення, в тому числі:  5 жінками, 1 неповнолітнім. З них - 48 осіб раніше вчиняли злочини, 24 особи у яких судимість не знята або не погашена, 22 особи на момент учинення правопорушення перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Від злочинних проявів потерпіло 69 громадян. Жертвами скоєння злочинів з яких стали 35 жінок, 2 неповнолітніх, 2 особи загинуло.

Задокументовано 13 кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, проти 12 в минулому році або більше на 8,3%. На рівні минулого року виявлено 9 фактів незаконного поводження зі зброєю та вибуховими речовинами.

 З кількості злочинів розкрито за звітний період 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року:

 

Зареєстровано

Розкрито

 

2019

2018

2019

2018

особливо тяжкі

2

2

1

1

тяжкі

22

60

16

43

грабежі

1

2

1

2

вбивства

1

1

1

1

угони

2

8

2

8

крадіжки

34

90

23

60

шахрайства

3

1

2

0

В 2020 році головні дії Чернігівського відділення поліції Бердянського відділу поліції будуть направлені на пріоритетні напрямки робити, визначені Міністерством внутрішніх справ України для органів та підрозділів Національної поліції України, а саме:

забезпечення, у межах повноважень, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, у тому числі безпеки дорожнього руху.

надання, у визначених Законом України «Про Національну поліцію» межах, послуг і допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

вживанням заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;

здійснення прийняття, реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події;

здійснення превентивних та профілактичних заходів серед широких верств населення та учнівської і студентської молоді щодо формування в їх свідомості здорового способу життя та стійкого імунітету до вживання психоактивних речовин;

вжиття заходів із запобігання та припинення насильства в сім’ї;

у межах компетенції здійснення контролю за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, уживання заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі;

здійснення інших повноважень визначених законодавством України, які покладені на відділення поліції.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2020 РІК

 

Показники

Одиниця виміру

2018 рік

звіт

2019 рік

2020 рік

програма

очікуване викон.

% до програми

прогноз

% до 2019 року

1

2

3

4

6

7

9

10

РОЗВИТОК СФЕРИ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

млн. грн.

70,0

74,1

76,2

102,8

78,5

103,0

Продукція сільського господарства у постійних цінах 2010 року - всього

млн. грн.

195,4

201,4

248,5

123,4

215,1

86,6

Виробництво основних сільськогосподарських культур по сільськогосподарських підприємствах

 

 

 

 

 

 

 

Зернові культури (у вазі після доробки) - всього

тис. тонн

85,4

90,2

117,3

130,0

101

86,1

у т. ч. пшениця

тис. тонн

69,3

-

85,4

-

77,2

90,4

Олійні культури (у вазі після доробки) - всього

тис. тонн

28,2

27,9

30,7

110,0

32,8

106,8

у т. ч. соняшник

тис. тонн

26,4

27,1

29,9

110,3

31,5

105,4

Виробництво основних видів продукції тваринництва, поголів’я худоби та птиці по сільськогосподарським підприємствам *

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація худоби та птиці (у живій вазі)

тис. тонн

1,437

1,400

0,965

68,9

0,155

16,1

Молоко

тис. тонн

2,131

1,990

2,137

107,4

2,250

105,3

Капітальні інвестиції по підприємствах та організаціях усіх форм власності

(у фактичних цінах)

тис. грн

75700,0

151200,0

77200,0

51,1

81800,0

106,0

у т. ч. в розрахунку на одну особу

грн

4542,6

9233,0

4714,2

51,1

5045,6

107,0

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі

млн грн

9,2

13,4

15,1

112,7

18,12

120,0

у т. ч. в розрахунку на одну особу

грн

556,1

 

922,1

112,7

1117,7

121,2

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн

6085,48

7170,29

7270,27

101,4

8229,94

113,2

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

2,334

2,240

2,200

98,2

2,100

95,4

Фонд оплати праці штатних працівників

тис. грн

170442,2

192737,4

191935,1

99,6

207394,5

108,0

Кількість малих підприємств

один

143

143

142

99,3

142,0

100,0

Кількість середніх підприємств

один

5

5

5

100,0

5

100,0

Кількість зареєстрованих підприємців – фізичних осіб

чол.

396

396

390

98,4

390

100,0

Витрати на оплату праці працівників малих підприємств

млн грн

24,7

29,0

27,0

93,1

30,2

111,8

Витрати на оплату праці працівників середніх підприємств

млн грн

30,6

32,2

32,8

101,9

36,8

112,2

Кількість найманих працівників малих підприємств

тис. чол.

0,552

0,552

0,540

97,8

0,540

100,0

Кількість найманих працівників середніх підприємств

тис. чол.

0,520

0,520

0,510

98,1

0,510

100,0

 

 

 

Заступник начальника відділу економічного та

агропромислового розвитку, торгівлі,

житлово-комунального господарства

 

 

Сергій БРАТІШКО