флаг

Про внесення змін до критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування

Кабінетом Міністрів України унормовано питання щодо узгодження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, із законами України у сфері інформації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2020 року № 554 внесені зміни до пункту 1 критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 271, замінивши в абзаці третьому слова "(крім працівників, які опрацьовують документи з обмеженим доступом)" словами "(крім працівників, які опрацьовують документи, яким присвоєно гриф "для службового користування" або яким надано гриф секретності "особливої важливості", "цілком таємно", "таємно")".

Таким чином до переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, не включаються посади працівників, які виконують роботу, пов'язану із документальним забезпеченням/діловодством, що безпосередньо передбачає опрацювання документів котрим присвоєно гриф «для службового користування»; надано гриф секретності: «особливої важливості», «цілком таємно», «таємно».

Конкретизація документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, сприятиме правильному та ефективному застосуванню критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які здійснюють функції з обслуговування.