флаг

Інформація Міжрегіонального управління національного агенства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Щодо затвердження Перелікупосад працівників, які виконують функції з обслуговування керівником державної служби державного органу

19 вересня 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» №117-ІХ (далі -Закон №117-ІХ) (чинний з 25 вересня 2019 року), відповідно до якого включено абзац другий частини четвертої статті 3 Закону щодо затвердження НАДС Переліків.

Враховуючи викладене та виходячи із повноважень керівника державної служби, визначених частиною другою статті 17 Закону, на думку НАДС, після набрання чинності Закону №117-ІХ Перелік затверджує керівник державної служби відповідного державного органу.

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №135 «Деякі питання визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування» державні органи повинні забезпечити підтримання в актуальному стані Переліків, у разі їх наявності, з урахуванням змін, які відбуваються у структурі або у штатному розписі.

У зв’язку з цим зазначаємо, що чинним законодавством не передбачено часткового внесення змін до Переліку, втрати його чинності або скасування у встановленому порядку.

Натомість, у разі внесення змін до структури або штатного розпису державного органу, внаслідок яких попередній затверджений Перелік не відповідатиме таким змінам, керівнику державної служби необхідно затвердити новий Перелік з актуальними (зміненими) посадами, зокрема, щодо їх кількості, найменувань та найменувань структурних підрозділів, в яких такі посади знаходяться.

У такому разі попередній затверджений Перелік втрачає свою актуальність, у зв’язку з чим не може застосовуватися державними органами.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник державної служби

у державному органі

___________________(ім’я, прізвище)

«______»___________20___ року

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

посад працівників _____________________________________________,

(найменування державного органу)

які виконують функції з обслуговування, відповідно до

Закону України «Про державну службу»

 

№ з/п

Найменування структурного підрозділу відповідно до штатного розпису/ проекту штатного розпису державного органу

Найменування

посади відповідно до штатного

розпису/ проекту штатного розпису державного органу

Кількість посад працівників, посади яких визначено штатним

розпису/ проекту штатного розпису державного органу*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Графа заповнюється відповідно до кількісного складу посад працівників, які виконують функції з обслуговування, посади яких визначено штатним розписом/ проектом штатного розпису державного органу