флаг

ПІДСУМКОВА ІНФОРМАЦІЯ

про результати виконання розпорядження голови районної  державної адміністрації від 14.02.2018 № 62 «Про план роботи з кадрами та забезпечення виконання  вимог чинного законодавства з питань державної служби і запобігання корупції в Чернігівській районній державній адміністрації у 2018 році»

 Робота з кадрами у районній державній адміністрації протягом  2018 року здійснювалась згідно з Конституцією України, Законами  України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та чинним законодавством про працю і була спрямована на забезпечення виконання Указів Президента, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій щодо удосконалення системи роботи з кадрами, покращання якісного складу державних службовців райдержадміністрації.

Структура районної державної адміністрації станом на 31.12.2018 складається з 80 штатних одиниць:  апарату  чисельністю 22 штатні одиниці, в тому числі 16 штатних одиниць посад державної служби, 8 структурних підрозділів чисельністю 58 штатних одиниць, в тому числі 52 штатних одиниці посад державної служби.

За станом на 31.12.2018 укомплектовано всього 69 посад або 86,2 %, в тому числі посад державної служби – 60 (88,2 %). З них: 60 (100 %) державних службовців мають вищу освіту. Серед працюючих державних службовців більшість мають вік від 35 до 50 років, стаж державної служби від 10 до 17 років, економічну та педагогічну освіту.

Робота з кадрами у звітному періоді здійснювалася згідно з планом, затвердженим  розпорядженням  голови   райдержадміністрації  від  14.02.2018 № 62, в якому передбачено перелік заходів щодо основних напрямів покращення кадрового складу державних службовців, роботи з керівниками підприємств, установ й організацій, які функціонують на території району, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, запобігання корупції в місцевих органах виконавчої влади району, заохочення представників трудових колективів району.

Також здійснюється щоквартальне планування та складаються відповідні звіти про проведену роботу.

Протягом 2018 року прийнятий ряд розпоряджень голови районної державної адміністрації щодо упорядкування структури районної державної адміністрації та його апарату. Відповідно, розпорядженнями голови районної державної адміністрації внесені зміни до реєстру посад районної державної адміністрації.

У лютому 2018 року на засіданні колегії при голові районної державної адміністрації розглянуто питання щодо стану реалізації «Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки», здійснення кадрової роботи та забезпечення дотримання вимог Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» в Чернігівській районній державній адміністрації у 2017 році, за результатами якої прийняте розпорядження голови районної державної адміністрації від 09.02.2018 № 57.

Стан кадрової роботи у структурних підрозділах райдержадміністрації знаходиться на постійному контролі в апараті райдержадміністрації. Протягом звітного періоду надавалися методичні консультації щодо ведення кадрової роботи та рекомендації щодо її вдосконалення. У вересні поточного року завідувачем сектору управління персоналом апарату райдержадміністрації проведено перевірку стану управління персоналом, забезпечення дотримання вимог Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та добору і розстановки кадрів в управлінні соціального захисту населення районної державної адміністрації та відділі фінансів районної державної адміністрації, надано пропозиції щодо удосконалення вищезазначеної роботи.

Призначення на посади державної служби у районній державній адміністрації здійснюється відповідно до законодавства про державну службу, переважно шляхом конкурсного відбору, що дає можливість об'єктивної оцінки і вибору найбільш кваліфікованого і компетентного спеціаліста.

Конкурсні комісії райдержадміністрації та її структурних підрозділів працюють відповідно до вимог Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 25.03.2016 № 246.

Протягом звітного періоду конкурсними комісіями райдержадміністрації та її структурних підрозділів проведено 8 конкурсів, у яких взяли участь 12 кандидатів на заміщення вакантних посад державної служби. За результатами конкурсів укомплектовано 7 вакантних посади державної служби.

Прийняття на державну службу, просування по службі державних службовців здійснювалось відповідно до вимог Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» і «Про захист персональних даних», чинного законодавства про працю та відповідних нормативних актів.    

Протягом звітного періоду укомплектовано 10 вакантних посад: 7 – за результатами конкурсного відбору, 3 – за переведенням.

Віднесення працівників до відповідних категорій посад та присвоєння рангів державних службовців здійснюється згідно статті 39 Закону України “Про державну службу” та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306. За звітний період присвоєно ранги 2 державним службовцям вперше призначеним на державну службу.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1152 „Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” зі змінами, у І півріччі 2018 року проведений І тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». За результатами Конкурсу переможцями стали 2 особи та 2 – лауреатами.

Одним з важливих напрямків кадрової роботи є навчання та підвищення кваліфікації державних службовців.

Протягом 2018 року навчалися в Львівському регіональному інституті державного управління НАДУ та Запорізькому національному університеті 2 особи.

Також державні службовці підвищували кваліфікацію у ЗЦППК за програмами короткотермінових семінарів (12), в рамках конкурсу «Кращий державний службовець» (8) та шляхом самоосвіти.

На апаратних навчаннях державних службовців районної державної адміністрації висвітлюються питання проходження державної служби та протидії корупції. У листопаді та у грудні поточного року проведено апаратне навчання щодо процедури оцінювання результатів службової діяльності з державними службовцями апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

Сектором управління персоналом апарату районної державної адміністрації  здійснено щорічний моніторинг стану роботи з кадрами, підвищення кваліфікації державних службовців і дотримання чинного законодавства про державну службу та з питань протидії корупції у 2018 році. Результати моніторингу надані до обласної державної адміністрації.

Забезпечене подання до 1 квітня 2018 року всіма державними службовцями районної державної адміністрації електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  за 2017 рік.

Забезпечене проведення перевірки достовірності відомостей стосовно застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою  статті 1 Закону України «Про очищення влади», щодо призначених державних службовців районної державної адміністрації. Здійснено перевірку стосовно 1 особи.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у жовтні 2018 року проведена спецперевірка щодо 1 особи, яка пройшла конкурсний відбір на посаду державної служби категорії «Б».

У 2018 році у районній державній адміністрації проведено оцінювання результатів службової діяльності державних службовців. Оцінюванню підлягали 5 керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права, та 24 спеціалістів цих підрозділів, 7 керівників структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права, 12 спеціалістів цих підрозділів. Серед державних службовців, які підлягали оцінюванню у структурних підрозділах районної державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права, 5 державних службовців отримали оцінку «відмінна», з них - 2 керівника та 3 спеціалісти; у апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права оцінку «відмінна» отримали 3 керівники та 3 спеціалісти. 

Щомісяця аналізується стан наявності вакантних посад державної служби та вживаються заходи щодо їх заповнення.

У районній державній адміністрації протягом 2018 року було звільнено 10 державних службовців, в т.ч.: 9 – за ініціативою державного службовця або за угодою сторін, 1 – за переведенням до іншої установи.

Проводилася робота щодо ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних працівників в райдержадміністрації.

Протягом 2018 року з метою заохочення представників трудових колективів району підготовлено 20 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації щодо нагородження Грамотою та Подякою Чернігівської районної державної адміністрації.

Забезпечене узагальнення та своєчасне подання звітів до обласної державної адміністрації. Загалом протягом звітного періоду сектором управління персоналом апарату райдержадміністрації підготовлено ряд документів стосовно роботи з кадрами: 103 проекти розпоряджень з кадрових питань, 69 проектів наказів керівника апарату з кадрових питань та понад 128 листів, інформацій та інших кадрових документів.

Постійно проводилась робота щодо заповнення кадрових облікових документів, трудових книжок, особових справ державних службовців та внесення відповідних змін облікових даних.