флаг

Підсумкова інформація про проведення у 2018 році оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

Чернігівської районної державної адміністрації

 Проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Чернігівської районної державної адміністрації здійснено у жовтні-листопаді 2018 року на виконання статті 44 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2017              № 640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців», відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 29.08.2018 № 208-18 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

Сектором управління персоналом апарату районної державної адміністрації надано консультативну допомогу учасникам оцінювання та здійснено заходи щодо організації оцінювання:

1) у листопаді поточного року проведено апаратне навчання щодо процедури оцінювання з державними службовцями апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації;

2) підготовлені проекти розпорядження голови районної державної адміністрації від 27.09.2018 № 297 «Про проведення у 2018 році оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Чернігівської районної державної адміністрації» та наказу керівника апарату від 01.11.2018 № 14-А «Про проведення у 2018 році оцінювання результатів службової діяльності державних службовців», якими, зокрема, затверджено списки  державних  службовців,  оцінювання  яких  проводилось.

У 2018 році оцінюванню підлягали 5 керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права, та 24 спеціалістів цих підрозділів, 7 керівників структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права, 12 спеціалістів цих підрозділів.

Безпосередніми керівниками державних службовців здійснено аналіз  виконання     визначених    завдань   і  ключових     показників,  державними службовцями підготовлені письмові звіти про виконання завдань і ключових показників у  довільній   формі  та  зазначено  результати  своєї  діяльності  у  висновку  щодо  результатів  оцінювання  службової  діяльності  державного  службовця,  який  займає посаду  державної служби  категорії «Б»  або   «В»,   за  формою   згідно  з  додатком   7  до   Типового   порядку  в  частині   опису    досягнутих    результатів   у   розрізі  кожного  визначеного завдання та строку його фактичного виконання.

Безпосередніми керівниками державних службовців у листопаді поточного року проведено  оціночні співбесіди  з державними службовцями та заповнено висновки щодо результатів оцінювання.

       За результатами оціночної співбесіди безпосередніми керівниками та державними  службовцями   обговорено  також  пропозиції  щодо   завдань і ключових показників на наступний період.

Визначення результатів оцінювання проводилося відповідно  до  абзацу   другого пункту 3 Типового порядку, а саме: виставлено оцінки з їх  обґрунтуванням на основі розрахунку середнього бала  за виконання кожного визначеного завдання і досягнення ключових показників. Серед державних службовців, які підлягали оцінюванню у структурних підрозділах районної державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права 5 державних службовців отримали оцінку «відмінна», з них 2 керівника та 3 спеціалісти; у апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права оцінку «відмінна» отримали 3 керівники та 3 спеціалісти.

Відповідно до абзацу третього пункту  33 Типового порядку  безпосередні  керівники ознайомили  державних службовців з    результатами оцінювання на протязі трьох календарних днів після проведення оцінювання, сектору управління персоналом апарату передані висновки щодо результатів оцінювання  з  підписом  керівника структурного підрозділу та відміткою про ознайомлення відповідного державного службовця.

Сектором управління персоналом апарату районної державної адміністрації  підготовлено проекти розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.11.2018 № 87-к «Про затвердження результатів оцінювання службової діяльності державних службовців Чернігівської районної державної адміністрації у 2018 році» та наказу керівника апарату від 27.11.2018 № 62-к «Про затвердження результатів оцінювання службової діяльності державних службовців у 2018 році», якими затверджено висновки щодо результатів оцінювання державних службовців.

Відповідно до пункту 35 Типового  порядку копії  затверджених  висновків  щодо результатів оцінювання долучено до особових справ державних службовців.

Сектором управління персоналом апарату разом з державними службовцями складено індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності.