флаг

Новини

У районі 10414 осіб працездатного населення
Про хід виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 15.08.2014 № 271 «Про стан оплати праці в установах та організаціях Чернігівського району», підсумки роботи зі зверненнями громадян в Чернігівському районі за 2014 рік і роботу спостережної комісії за 2014 рік було обговорено 23.01.2015 під час колегії, яку провів перший заступник голови райдержадміністрації Віктор Сапальов.

За даними управління соціального захисту населення РДА, впродовж 2014 року структурними підрозділами райдержадміністрації, спільно з управлінням Пенсійного фонду України в Чернігівському районі, Чернігівським відділенням Токмацької ОДПІ, державним інспектором праці Територіальної інспекції з питань праці у Запорізькій області, Чернігівським районним центром зайнятості, управлінням юстиції в Чернігівському районі та районною газетою “Нива”, проведено певну роботу з виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 15.08.2013 № 271 “Про стан оплати праці в установах та організаціях Чернігівського району”, прийнятого на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 24.07.2014 № 371 “Про стан оплати праці на підприємствах, в установах та організаціях області”.

Складна економічна ситуація в країні потягла за собою суттєве погіршення стану зайнятості та оплати праці в Запорізькій області та в Чернігівському районі зокрема. За даними обласної служби зайнятості, кількість працездатного населення Чернігівського району у 2014 році становила 10414 осіб.

За даними звітів платників за листопад 2014 року на обліку в управлінні Пенсійного фонду України середньо облікова чисельність штатних працівників по району становила 2898 осіб (27,82%) і зменшилася від початку 2014 року на 35 осіб (2933 особи).

Фонд заробітної плати по Чернігівському району у листопаді 2014 року склав 6607,3 грн.

Бюджетні установи складають 29,26% від загальної кількості роботодавців району. За статистичними даними приріст заробітної плати працівників за 9 місяці 2014 року по району до 2013 року склав 104,5%, середня заробітна плата штатного працівника становила 2335,65 грн. За 11 місяців 2014 року зростання заробітної плати одного штатного працівника АПК району становить 2380,70 грн. при зайнятості 92,9%.

Незважаючи на те, що середньомісячна заробітна плата у розрахунку на одного штатного працівника зросла, індекс реальної заробітної плати знизився і склав 97,1%, що свідчить про зниження купівельної спроможності та рівня життя населення. Важливе місце в питанні оплати праці займає стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати. У 2014 році погашено заборгованість із заробітної плати в Чернігівському районі в сумі 389,6 тис. грн. За статистичними даними, станом на 01.01.2015 в районі обліковується заборгованість з виплати заробітної плати в сумі 60,8 тис. грн. Заробітну плату в бюджетній сфері за 2014 рік виплачено в повному об’ємі.

В 2014 році продовжувала роботу районна комісія з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. За звітний період проведено 12 засідань. За підсумками розгляду питань були прийняті відповідні рішення та рекомендації.

В рамках продовження соціального діалогу в 2014 році проведено 4 засідання Районної тристоронньої соціально-економічної ради.

Питання погашення заборгованості постійно розглядається на засіданнях районної комісії, оперативних щопонеділкових нарадах та засіданнях колегії районної державної адміністрації.

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в Чернігівському районі за 2014 рік доповіла начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Марина Богдан. За її словами, зважаючи на те, що забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення є одним з пріоритетних завдань органів державної влади, для організації роботи із зверненням громадян в районній державній адміністрації застосовуються наступні форми роботи: забезпечення розгляду письмових пропозицій, заяв і скарг громадян та надання авторам відповіді згідно із чинним законодавством; надіслання звернень для їх вирішення уповноваженим на це органам; здійснення в межах повноважень контролю за своєчасним і правильним вирішенням порушених у них питань; забезпечення організації особистого прийому громадян головою та керівництвом райдержадміністрації; забезпечення організації особистих виїзних прийомів громадян; спрямування звернень для вирішення у відповідні органи; аналіз письмових та усних звернень громадян, вивчення причин, які породжують скарги, систематичне інформування керівництва про стан цієї роботи.

Протягом 2014 року відбулося 2 засідання колегії при голові райдержадміністрації з розгляду організації роботи зі зверненнями громадян у Чернігівському районі. З метою поліпшення можливостей спілкування жителів Чернігівського району з керівниками та посадовими особами органів державної влади головою райдержадміністрації прийняте розпорядження від 17.02.2014 № 56 «Про запровадження Єдиного дня прийому громадян в органах виконавчої влади Чернігівського району»ю

Протягом 2014 року проведено 12 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при голові райдержадміністрації, із запланованих 12, на яких заслухано 12 (за планом 12) звітів керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та сільських голів. Підготовлено 12 протоколів із відповідними рішеннями та рекомендаціями.

Розпорядженням голови Чернігівської райдержадміністрації від 08.07.2014 № 233 "Про проведення особистих та виїзних прийомів громадян в Чернігівській районній державній адміністрації" затверджені графіки особистих та особистих виїзних прийомів громадян, які розміщені на інформаційному стенді у фойє на першому поверсі адміністративної будівлі райдержадміністрації та офіційному веб-сайті райдержадміністрації. На звітний період заплановано 96 особистих та 96 особистих виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації. Фактично проведено 124 особистих прийоми (прийоми проводилися поза графіком, при зверненні громадян) та 92 особистих виїзних, 4 – не проведені з поважних причин.

У райдержадміністрації працює телефон довіри – 9 16 19. За звітний період звернень не надходило.

При Чернігівському районному управлінні юстиції працює 1 громадська приймальня по наданню безкоштовної допомоги малозахищеним верствам населення, протягом 2014 року надано 567 консультацій. У звітному періоді Чернігівським районним управлінням юстиції проведено 5 засідань МКМР (міжвідомча координаційно-методична міжвідомча рада) району, де розглянуто 22 питання, розроблено 16 методичних рекомендацій, здійснено 2 узагальнення позитивного досвіду.

Чернігівське районне управління юстиції співпрацює з 6 місцевими громадськими організаціями, 1 друкованим ЗМІ та 5 місцевими осередками політичних партій. Основними напрямками роботи з громадськими організаціями є проведення спільних зустрічей та бесід стосовно підготовки пакетів документів для реєстрації організацій, змін до статутних документів, змін керівників та адреси.

Отже, протягом 2014 року проведено 48 заходів з правової освіти в навчальних закладах, якими охоплено 894 учні, 4 районних тижні правових знань населення, якими охоплено 815 громадян району, проведено 180 правоосвітніх заходів районним управлінням юстиції серед населення Чернігівського району (3900 осіб). На особистий прийом громадян до керівництва Чернігівського районного управління юстиції звернулося 96 осіб.

Значна увага приділяється захисту інтересів соціально незахищених верств населення. Так управлінням фінансів райдержадміністрації, згідно з районною Програмою боротьби з бідністю, надається матеріальна допомога одиноким та малозабезпеченим сім’ям, згідно з програмою «Про надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах» надаються кошти на відшкодування наданих послуг, за 2014 рік профінансовано на відшкодування 165,374 тис. грн.

Також у районному бюджеті передбачена фінансова підтримка громадської організації ветеранів війни та праці у сумі 10,0 тис. грн.., за звітний період профінансовано у повному обсязі.

Станом на 01.01.2015 року всі звернення розглядалися без порушення терміну та вчасно, відповідно до чинного законодавства.

Про роботу спостережної комісії за 2014 рік доповіла секретар спостережної комісії, головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборів апарату райдержадміністрації Юлія Галич.

Протягом 2014 року комісією проведено 12 засідань, на яких розглянуто 22 питання її компетенції. Серед них, зокрема, 18 організаційних, 4 – щодо надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання та проведення виховної роботи з умовно-достроково звільненими особами і громадського контролю за їх поведінкою. Робота спостережної комісії відбувалася згідно з річним планом.

Спостережною комісією протягом 2014 року взято на облік 1 особу, яка звільнилися з місць позбавлення волі умовно-достроково та була направлена до обраного ними місця проживання до с. Розівка. Даного громадянина було запрошено на засідання комісії, в ході якого розглядалося питання щодо сприяння в отриманні державної соціальної допомоги, постановці на облік в районний центр зайнятості та працевлаштуванні. Крім того, з цією особою проведено профілактичні бесіди щодо поведінки в суспільстві та недопущення ним нових злочинів, роз'яснено щодо законних прав та громадських обов'язків, а також, надавались консультації з різних питань з метою сприяння в соціальній адаптації.

Протягом звітного періоду 6 умовно-достроково звільнених осіб було знято з обліку у зв’язку із закінченням терміну умовно-дострокового звільнення.

Станом на 01.01.2015 під наглядом комісії перебуває 5 умовно-достроково звільнених осіб. На засіданнях комісії особам, звільненим з місць позбавлення волі, постійно наголошувалося, що у разі виникнення потреби вони можуть звертатися до комісії для вирішення проблем, що відносяться до компетенції спостережної комісії. В 2014 році звернень не надходило.

Спостережною комісією періодично проводиться обстеження умов проживання звільнених з місць позбавлення волі. За їхніми результатами складаються відповідні акти. В 2014 році обстежено 1 особу. Члени спостережної комісії вивчали спосіб життя звільненого з місць позбавлення волі, встановлювали коло спілкування, джерела існування, а також визначали проблеми та побажання людей зазначеної категорії.

З метою профілактики рецидивної злочинності, здійснюється взаємний обмін наявної інформації щодо осіб, які перебувають на обліках в органах внутрішніх справ, спостережній комісії райдержадміністрації та виконавчих комітетах селищної та сільських рад.

На засіданнях комісії постійно заслуховується інформація селищного та сільських голів, які доповідають про проведення роботи за місцем проживання зі звільненими особами, що проживають на відповідній території. Протягом 2014 року заслухано 6 звітів сільських голів про проведення роботи за місцем проживання зі звільненими особами з місць позбавлення волі на підпорядкованій території.

За підсумками колегії з усіх питань були прийняті відповідні розпрядження.