флаг

Новини

Чернігівський район входить у новий рік із затвердженим районним бюджетом -2019

        Рішенням Чернігівської районної ради сорок першої сесії сьомого скликання  від 21.12.2018 року  № 19 затверджено  районний бюджет на 2019 рік ( рішення сесії додається).

               

УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА

 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання сорок перша сесія

 

РІШЕННЯ

   

21.12.2018

 

№ 19

 

 

Про  районний бюджет  на 2019  рік

 

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, п.17 ч.1 ст. 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» Чернігівська районна  рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Визначити на 2019 рік:

1.1.  доходи районного  бюджету у сумі 44254913 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету  44254913 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

1.2.  видатки районного бюджету у сумі 44254913 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету  44254913 гривень;

1.3.  повернення кредитів до районного бюджету у сумі 9000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету - 9000 гривень;

1.4. надання кредитів з районного бюджету у сумі 9000 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету - 9000  гривень;

1.5. оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 1000 гривень, що становить 0,002 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

1.6. резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 1000 гривень, що становить 0,002 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками  3, 4  до цього рішення.

 

 

 1. Відповідно до п.8 та п.10 ст.23 та п.7 ст.108 Бюджетного кодексу України делегувати районній державній адміністрації у період між сесіями районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл дотацій та цільових субвенцій з державного бюджету між головними розпорядниками коштів районного бюджету та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку розпорядженням голови районної державної адміністрації, погодженим постійною комісією районної ради з фінансових, соціально-економічних питань і  бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

 

 1. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 51000 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

 1. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 96,  97 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду районного бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені в пунктах 10, 11частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Відповідно до статті 70 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити начальнику відділу фінансів районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з їх подальшим поверненням до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

 1. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право Чернігівській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 1. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;

6) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків  за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;

7) затвердження обґрунтованих лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток 9).

 1. Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та ст. 101 Бюджетного кодексу України делегувати повноваження районній раді в процесі виконання районного бюджету укладати договори щодо умов надання субвенцій з районного бюджету та отримання їх з інших бюджетів.

 

 1. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

 1. Районній державній адміністрації забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Додатки 1, 3, 4, 7, 9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з фінансових, соціально – економічних питань і бюджету відповідно до частини 1 статті 114 Бюджетного кодексу України.

 

 

 

Голова

В. ГОДЛЕВСЬКИЙ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    Додаток  1
до рішення районної  ради                                           
21.12.2018                 № 19 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Доходи районного бюджету на 2019 рік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
          грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний фонд Спеціальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Усього у тому числі бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
10000000 Податкові надходження 8 700 8 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 8 700 8 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
11020000 Податок на прибуток підприємств 8 700 8 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 8 700 8 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
20000000 Неподаткові надходження 331 300 331 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 1 000 1 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденти (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 1 000 1 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 1 000 1 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 330 300 330 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 330 300 330 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 22 000 22 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 20 300 20 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 288 000 288 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 340 000 340 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
40000000 Офіційні трансферти 43 914 913 43 914 913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
41000000 Від органів державного управління 43 914 913 43 914 913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 43 914 913 43 914 913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2 712 900 2 712 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 7 045 900 7 045 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,  тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 31 292 511 31 292 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сімї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  2 863 602 2 863 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Разом доходів 44 254 913 44 254 913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Начальник відділу фінансів       Т. ХЛЕПІТЬКО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

                              (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною клавсифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Загальний фонд   Спеціальний фонд   Разом
Усього видатки споживання з них видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
    оплата праці комунальні послуги та енергоносії 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   16
0100000     Районна рада 297000 297000 209900 40900 0 0 0 0 0 0 0 297000
0110000     Районна рада 297000 297000 209900 40900 0 0 0 0 0 0 0 297000
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  297000 297000 209900 40900               297000
0800000     Управління соціального захисту населення  районної державної адміністрації 43956913 43 956 913 0                 43956913
0810000     Управління соціального захисту населення  районної державної адміністрації 43 956 913 43 956 913 0                 43 956 913
0813010 3010   Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 2712900 2712900                   2712900
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 900000 900000                   900000
       в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 900000 900000                   900000
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 1812900 1812900                   1812900
       в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1812900 1812900                   1812900
0813020 3020   Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 7045900 7045900                   7045900
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1210700 1210700                   1210700
       в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1210700 1210700                   1210700
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 5835200 5835200                   5835200
       в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 5835200 5835200                   5835200
0813030 3030   Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 0 0                   0
0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0                     0
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 0                     0
0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничниму транспорті 0                     0
0813040 3040   Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім'ям, тимчасової допомоги дітям 24782400 24782400                   24782400
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами  192000 192000                   192000
       в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного  віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 192000 192000                   192000
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновлені дитини 10320 10320                   10320
       в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного  віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 10320 10320                   10320
0813043 3043 1040 Надання  допомоги при народженні дитини 8760960 8760960                   8760960
       в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного  віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 8760960 8760960                   8760960
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи  піклування 2040720 2040720                   2040720
       в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного  віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2040720 2040720                   2040720
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям  4656900 4656900                   4656900
       в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного  віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 4656900 4656900                   4656900
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 60000 60000                   60000
       в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного  віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 60000 60000                   60000
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 9061500 9061500                   9061500
       в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного  віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 9061500 9061500                   9061500
0813080 3080   Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 6510111 6510111                   6510111
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 4681180 4681180                   4681180
       в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного  віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 4681180 4681180                   4681180
0813082 3082 1010 Надання державної соціпльної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1261800 1261800                   1261800
       в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного  віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1261800 1261800                   1261800
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 564860 564860                   564860
       в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного  віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 564860 564860                   564860
0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 1900 1900                   1900
       в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного  віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1900 1900                   1900
0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 371 371                   371
       в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного  віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 371 371                   371
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 42000 42000                   42000
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 2863602 2863602                   2863602
      в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  2863602 2863602                   2863602
3700000     Відділ фінансів  районної державної адміністрації (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 1000 1000     0 0       0   1000
3710000     Відділ фінансів  районної державної адміністрації (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 1000 1000     0 0       0   1000
3718700 8700 0133 Резервний фонд  1000 1000                   1000
        УСЬОГО 44254913 44 254 913 209 900 40 900 0 0 0 0 0 0 0 44 254 913

 

 

                                       
                      Додаток  4
до рішення районної ради                                    21.12.2018            № 19                                                                                                                                                             
       
      Кредитування  районного бюджету у 2019 році                
                     
                              грн.        
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною клавсифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування, усього        
Загальний фонд Спеціальний фонд разом Загальний фонд Спеціальний фонд разом Загальний фонд Спеціальний фонд разом        
усього у тому числі бюджет розвитку усього у тому числі бюджет розвитку усього у тому числі бюджет розвитку        
0200000     Районна державна адміністрація   9 000,0   9 000,0   -9 000,0   -9 000,0                
0210000     Районна державна адміністрація   9 000,0   9 000,0   -9 000,0   -9 000,0                
0218830 8830   Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення    9 000,0   9 000,0   -9 000,0   -9 000,0                
0218831 8831 1060 Надання кредиту    9 000,0   9 000,0           9 000,0   9 000,0        
0218832 8832 1060 Повернення кредиту           -9 000,0   -9 000,0   -9 000,0   -9 000,0        
      УСЬОГО   9 000,0   9 000,0   -9 000,0   -9 000,0                
                                       
                                       
                                       
                                       
Начальник відділу фінансів                                                                                                                 Т. ХЛЕПІТЬКО                    
                                       

 

 

 

   
              Додаток   7
до рішення районної ради
21.12.2018               № 19                                                                    
 
Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році  
                  грн.  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною клавсифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд  
усього у тому числі бюджет розвитку  
0200000     Районна державна адміністрація     9 000 0 9 000    
0210000     Районна державна адміністрація     9 000 0 9 000    
0218830 8830   Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення     9 000 0 9 000    
0218831 8831 1060 Надання кредиту  Районна цільова програма «Сільське подвір'я» на 2015-2024 роки  затверджена рішенням сесії районної ради від 16.01.2015    № 2 9 000   9 000    
0800000     Управління соціального захисту населення  районної державної адміністрації     42 000 42 000 0    
0810000     Управління соціального захисту населення  районної державної адміністрації     42 000 42 000 0    
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Района програма «Про надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах  на 2016-2020 роки»  затверджена рішенням сесії районної ради від 25.12.2015 № 21 42 000 42 000      
      УСЬОГО     51 000 42 000 9 000    
                     
                     
                     
Начальник відділу фінансів   Т. ХЛЕПІТЬКО            
                     

 

 

 

                 
              Додаток № 9      
            до рішення сесії районної ради від          
            21.12.2018             № 19    
                       
  Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами, які фінансуються з районного        
    бюджету на 2019 рік у натуральних показниках.          
Назва Електрична енергія Вугілля Водопостачання Водовідведення  Газ  
загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний загальний  спеціальний  
тис.квт.год тис.квт.год тис.тонн тис. тонн тис. м3 тис. м3 тис.м3 тис.м3 кількість балонів кількість балонів  
Районна рада 16,3       0,04   0,04        
Разом 16,3 0 0 0 0,04 0 0,04 0 0 0  
                       
Начальник відділу фінансів                                                                                                   Т. ХЛЕПІТЬКО    
             
*       -