флаг

Новини

Тиждень права

     Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 року № 681 «Про затвердження плану заходів з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права» з 10 грудня 2018 року  розпочався Всеукраїнський тиждень права.

     Проведення тижня права має на меті підвищення рівня правової культури населення, а також інформування громадян щодо їхніх конституційних прав та обов'язків, можливостей їх реалізації та захисту.

     Основним нормативно-правовим актом, що встановлює право громадян на соціальний захист є Конституція України, статтею 46 якої передбачено, що Україна, як соціальна держава, зміст і спрямованість діяльності якої визначають права і свободи людини та їх гарантії, проголосила право громадян на належні, безпечні і здорові умови праці, соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин та пенсійне забезпечення громадян.

     Важливу роль у підвищенні правової освіти населення та забезпеченні прав і свобод людини відіграють територіальні органи Пенсійного фонду, першочерговим завданням яких є постійний контроль повного та своєчасного пенсійного забезпечення громадян, захист та реалізація пенсійних прав населення України.

     Одним з основних пріоритетів Токмацького об’єднаного управління ПФУ в Запорізькій області є і реалізація конституційного права громадян на звернення, що допомагає підвищити якість обслуговування та захистити права людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України. На сьогоднішній день існує законодавча база для практичної реалізації громадянами наданого їм Конституцією України права на звернення. Це, насамперед, Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян», а також Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації».

      Саме тому в управлінні функціонує окремий відділ обслуговування громадян. Система «єдиного вікна»,  яка реалізована у цьому відділі дозволяє покращити прийом громадян та їх обслуговування. «Єдине вікно» забезпечує якісне та швидке надання необхідних  послуг. Також громадяни мають можливість скористатись веб-порталом.

     Належний рівень поінформованості населення щодо своїх прав та обов’язків є запорукою успішного втілення державної політики у сфері пенсійного забезпечення, а своєчасне і професійне надання людям допомоги – основна мета нашої діяльності.

 

Юридичний сектор Токмацького об’єднаного
управління ПФУ в Запорізькій  області