флаг

Новини

     До уваги зацікавлених осіб.

     Чернігівська райдержадміністрація оприлюднює для обговорення проект розпорядження  голови райдержадміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області від 19 липня 2013 року № 241 «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування»».

     Пропозиції та зауваження приймаються за тел. (016141) 9 12 87. 

Проект 

Україна

 

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації 

 

Про внесення змін до розпорядження голови Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області від 19 липня 2013 року № 241 «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування»

 

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про автомобільний транспорт», Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 та з метою впорядкування автотранспортного обслуговування населення району:

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

 

  1. Внести зміни до Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Чернігівського району, затверджених розпорядженням голови Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області від 19 липня 2013 року № 241 «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування», зареєстрованого Чернігівським районним управлінням юстиції Запорізької області 30 липня 2013 року за № 9/309:

1) у тексті слово «інвалідів» у всіх відмінках замінити словами «осіб з інвалідністю» у відповідних відмінках;

2) пункт 2 після слів «Чернігівського району» доповнити словами «та організатором перевезень на зазначених маршрутах»;

3) у пункті 3 слово «проводяться» замінити на слово «проводиться»;

4) пункт 5 після слів «Ці Умови є обов'язковими для» доповнити словами «Організатора та»;

5) пункт 12 викласти у такій редакції:

«12. На кожному об’єкті конкурсу забезпечується робота транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків - з 1 січня 2020 року.

Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.»;

6) доповнити пункт 15:

«15. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про перевезення пасажирів на 5 років, у разі відсутності в нього автотранспортних засобів, що відповідають Умовам – на 1 рік .

Строк дії договору продовжується один раз на п’ять років за рішенням Організатора за наявності заяви автомобільного перевізника - переможця попереднього конкурсу, форма якої передбачена в додатку 7 Порядку проведення конкурсу, в якій, зокрема, зазначається інформація про підтверджене інвестування коштів на придбання більш нових та/або комфортабельних автобусів стосовно тих, які використовувались автомобільним перевізником на об’єкті конкурсу, та наявності підстав вважати зазначеного автомобільного перевізника таким, що здійснював перевезення за цим маршрутом протягом попереднього періоду без порушення умов укладеного попереднього договору.»

 

  1. Це розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації, з дня його офіційного оприлюднення.

  

Голова                           

Б. СУШКО 

 

Проект вносить:

начальник відділу економічного та агропромислового розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства

 

 

В. МАМИЧ