флаг

Новини

Повідомляємо про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста-бухгалтера відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області.

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" – головного спеціаліста-бухгалтера відділу фінансово-господарського забезпечення апарату

Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) складає розподіли виділених бюджетних асигнувань для фінансування видатків з  на протязі робочого місяця по кодам функціональної класифікації;

 2) здійснює підготовку платіжних доручень для перерахування всіх видатків з районного бюджету загального та спеціального фонду;

3) здійснює облік надходження та перерахування коштів за кодами економічної класифікації видатків по кодам функціональної класифікації загального та спеціального фонду;

4) складає бюджетні запити на наступний рік по  кодам економічної та функціональної класифікації видатків з бюджету;

5) здійснює облік в  системі «РМ Мережа» щодо змін до кошторису видатків та плану асигнувань державного бюджету по кодам  класифікації видатків загального та спеціального фонду  державного бюджету;

6) веде облік відкритих асигнувань, касових та фактичних видатків у картках аналітичного обліку за кодами функціональної класифікації видатків;

7) щомісячно здійснює синтетичний облік рахунків складає меморіальні ордери № 1, 8, 10, 13, своєчасно відображає рух  необоротних активів в інвентаризаційних описах і оборотних відомостях, нараховує індексацію та знос на них, вносить зміни в картки обліку;

8) веде аналітичний облік основних засобів та необоротних активів по субрахунках та  здійснює повний облік надходження, переміщення,  вибуття основних засобів, нематеріальних активів, запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, грошових документів, товарно-матеріальних цінностей, паливно–мастильних матеріалів, запасних частин до службового автотранспорту райдержадміністрації, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операції, які пов’язані з їх рухом;

 9) приймає участь у проведенні річної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, товарно-матеріальних цінностей, грошових документів та розрахунків.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 4100 грн, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строкове призначення на посаду (на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                       від 25.03.2016 № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

4. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Посвідчення атестації щодо володіння державною мовою;

7. Заповнена особова картка встановленого зразка;

8 Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  за 2017 рік.

 

Документи приймаються до 15-00 години            02 серпня 2018 року.

 

Місце, час та дата проведення конкурсу

03 серпня 2018 року, початок о 10 год. 00 хв., за адресою: 71202, смт Чернігівка, вул. Соборна, б. 401, к.1

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кужель Вікторія Вікторівна,   

тел.: (06140) 9-13-71, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища; ступінь вищої освіти – молодший бакалавр або бакалавр

 

2

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

не потребує

 

Вимоги до компетентності

1

Ділові якості

системність і самостійність в роботі; вміння розподіляти роботу, аналітичні здібності, обчислювальне мислення

2

Особистісні якості

відповідальність, гнучкість

 

 

Професійні знання

1

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції».

 

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ

Бюджетний Кодекс України;

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

закони та інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку;

нормативно-правові акти Національного банку;

національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі;

нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо Порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень     (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;

порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку;

законодавство у сфері публічних закупівель;

порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань.

       

 

 

 

Керівник апарату                                                                Є. КРИВНИЙ