флаг

Новини

Чернігівська райдержадміністрація оголошує проведення І туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

Документи подавати до Організаційного комітету з проведення І туру Конкурсу  в термін до 21 березня 2018 року за адресою: смт Чернігівка, вул. Соборна, 401, каб. № 16. Довідки за телефоном: 9-13-71.

Конкурс проводиться серед державних службовців районної державної адміністрації в номінаціях: "Кращий керівник" (беруть участь державні службовці категорії «Б» посад державної служби райдержадміністрації); "Кращий спеціаліст'' (беруть участь державні службовці категорії «В» посад державної служби райдержадміністрації).

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, що належать до категорій «Б» та «В» посад державної служби і мають стаж державної служби:

для номінації "Кращий керівник" - загальний стаж державної служби не менш як три роки, з них на керівних посадах не менш як один рік;

для номінації "Кращий спеціаліст" - загальний стаж державної служби не менш як два роки. У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які не мають дисциплінарних стягнень.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до Організаційного комітету з проведення І туру Конкурсу в термін до 21 березня 2018 року:

заяву про участь у Конкурсі;

копію особової картки державного службовця встановленого зразка;

подання керівника структурного підрозділ, погоджене з головою профспілкового комітету;

інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента, тощо).

Документи подавати до Організаційного комітету з проведення І туру Конкурсу за адресою: смт Чернігівка, вул. Соборна, 401, каб. № 16. Довідки за телефоном: 9-13-71.

 

ПОРЯДОК проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" в Чернігівській районній державній адміністрації у 2018 році

1. Цей Порядок визначає механізм проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" в Чернігівській районній державній адміністрації (далі - Конкурс).

 

2. Метою проведення Конкурсу є зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців районної державної адміністрації.

3. Основними завданнями Конкурсу є:

виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених державних службовців райдержадміністрації, які успішно та ініціативно виконують службові обов'язки, мають організаторські здібності, що ґрунтуються на сучасних знаннях;

удосконалення знань і професійного рівня державних службовців;

створення умов для кар'єрного зростання державних службовців;

залучення висококваліфікованих фахівців, зокрема молоді, до роботи в місцевих органах виконавчої влади;

сприяння підвищенню ефективності роботи з надання адміністративних послуг громадянам;

вплив на формування суспільної думки щодо престижу державної служби, залучення високопрофесійних управлінців до роботи в органах виконавчої влади;

виховання у державних службовців почуття шанобливого ставлення до своєї професії, основних принципів державної служби.

4. Перший тур Конкурсу проводиться у березні-квітні.

5. Конкурс проводиться серед державних службовців районної державної адміністрації відповідно до їх організаційно-правового статусу в номінаціях:

"Кращий керівник" (беруть участь державні службовці категорії «Б» посад державної служби райдержадміністрації);

"Кращий спеціаліст" (беруть участь державні службовці категорії «Б» посад державної служби райдержадміністрації).

6. Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною кампанією з метою об'єктивного, відкритого доступу до інформації та його безпосереднього відстеження громадськістю.

7. Для проведення І туру Конкурсу утворюється організаційний комітет з проведення першого туру Конкурсу в Чернігівській районній державній адміністрації (далі - Організаційний комітет), який очолює керівник апарату районної державної адміністрації.

8. Організаційний комітет розробляє та затверджує щороку порядок проведення Конкурсу на поточний рік.

9. Кожне виконане завдання учасниками усіх турів оцінюється за п'ятибальною шкалою.

10. Результати кожного туру Конкурсу оформляються протоколом, який підписує голова, заступник голови, секретар та члени організаційного комітету.

11. У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, що належать до категорій «Б» та «В» посад державної служби і мають стаж державної служби:

у номінації "Кращий керівник" - загальний стаж державної служби не менш як три роки, з них на керівних посадах не менш як один рік;

у номінації "Кращий спеціаліст" - загальний стаж державної служби не менш як два роки.

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які не мають дисциплінарних стягнень.

12. Відбір державних службовців для участі у першому турі Конкурсу здійснюється з урахуванням таких критеріїв:

у номінації "Кращий керівник":

рівень професійності, якості лідера;

здатність до креативного мислення, прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях, застосування інноваційних підходів у роботі;

комунікабельність, використання сучасних методів управління;

ефективність діяльності керівника та результати роботи колективу підпорядкованого структурного підрозділу;

рівень координації керівником діяльності підпорядкованих структурних підрозділів та співпраці з державними органами;

оцінка роботи керівника споживачами послуг;

роль керівника в морально-психологічному кліматі колективу;

ставлення колективу до особистих та професійних якостей керівника;

2) у номінації "Кращий спеціаліст" - рівень професійності, аналітичні здібності, здатність до самоосвіти, комунікабельність, вміння працювати в команді, ерудованість, якість підготовлених документів, виконавська дисципліна, навички роботи з персональним комп'ютером, наявність внесених пропозицій щодо оптимізації діяльності підрозділу (органу), роль спеціаліста в загальних результатах роботи підрозділу (органу), рівень авторитету в колективі, ставлення колективу до особистих та професійних якостей спеціаліста.

13. Для участі у першому турі Конкурсу державні службовці подають Організаційному комітету:

заяву про участь у Конкурсі;

копію особової картки державного службовця встановленого зразка;

подання керівника структурного підрозділ, погоджене з головою профспілкового комітету;

інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента, тощо).

14. Організаційний комітет на підставі поданих документів приймає рішення щодо участі державних службовців у Конкурсі, яке оформляється протоколом за підписом голови та секретаря організаційного комітету, про що інформує державних службовців або надсилає їм обґрунтовану відмову.

Підставою для відмови є невідповідність претендента вимогам, оформлені неналежним чином документи претендента, передбачені Порядком, відсутність окремих з них або встановлена в них недостовірна інформація.

15. За умовами першого туру Конкурсу передбачається:

проведення комплексного тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень районної державної адміністрації, посадових обов'язків державного службовця;

виконання практичних завдань;

складення ділового документа;

володіння персональним комп'ютером.

16. Переможці першого туру Конкурсу за поданням Організаційного комітету беруть участь у другому турі.

Копії всіх документів переможців першого туру надсилаються до організаційного комітету з проведення другого туру Конкурсу, до Міжрегіонального управління національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях

17. Організаційний комітет у межах своїх повноважень приймає рішення щодо заохочення переможців першого туру.