флаг

Новини

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА про роботу зі зверненнями громадян за 2017 рік в Чернігівській районній державній адміністрації

Чернігівська районна державна адміністрація, організовуючи роботу з розгляду звернень громадян, керується в своїй діяльності такими законодавчими актами:

Закон України «Про звернення громадян» зі змінами в новій редакції;

Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;

Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях не залежно від форм власності, в засобах масової інформації затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 зі змінами та ін., постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 26;

Порядок розгляду письмових звернень громадян у Чернігівській районній державній адміністрації затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.09.2011 № 359 та зареєстрований в Чернігівському районному управлінні юстиції 26.09.2011 № 10/288, Порядок проведення особистих прийомів громадян та Порядок проведення виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Чернігівської районної державної адміністрації затверджені розпорядженням голови райдержадміністрації від13.10.2011 № 390 та зареєстровані в Чернігівському районному управлінні юстиції 20.10.2011 № 11/289 та Порядок опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв'язку в Чернігівській районній державній адміністрації від 15.10.2015

278 зареєстрований в Чернігівському районному управлінні юстиції 20.10.2015 № 7/328.

Зважаючи на те, що забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення є одним з пріоритетних завдань органів державної влади, для організації роботи зі зверненням громадян в районній державній адміністрації застосовуються такі форми роботи:

забезпечення розгляду письмових пропозицій, заяв і скарг громадян та надання авторам відповіді згідно із чинним законодавством;

надіслання звернень для їх вирішення уповноваженим на це органам;

здійснення в межах повноважень контролю за своєчасним і правильним вирішенням порушених у них питань;

забезпечення організації особистого прийому громадян головою та керівництвом райдержадміністрації;

забезпечення організації особистих виїзних прийомів громадян;

спрямування звернень для вирішення у відповідні органи;

 

Протягом 2017 року відбулося 1 засідання колегії при голові райдержадміністрації з розгляду організації роботи зі зверненнями громадян у Чернігівському районі, а саме, розглянуті підсумки роботи зі зверненнями за результатами чого видані розпорядження голови райдержадміністрації від 24.01.2017 № 20 "Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2016 рік" та від 27.01.2017 № 30 "Про організацію роботи зі зверненнями громадян у 2017 році в Чернігівській районній державній адміністрації». Також протягом 2017 року прийняті розпорядження від 21.02.2017 № 49 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 06.05.2015 № 125 «Про проведення особистих та особистих виїзних прийомів громадян у Чернігівській районній державній адміністрації», від 21.03.2017 № 89 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 22.12.2014 № 396 «Про взаємодію з комунальною установою «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької обласної ради», від 21.03.2017 № 90 «Про вдосконалення роботи зі зверненнями громадян у 2017 році в Чернігівській районній державній адміністрації», від 01.08.2017 № 253 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 06.05.2015 № 125 «Про проведення особистих та особистих виїзних прийомів громадян у Чернігівській районній державній адміністрації», від 17.10.2017 № 344 «Про затвердження графіків особистих та особистих виїзних прийомів громадян у Чернігівській районній державній адміністрації».

Протягом 2017 року, заслуховувалися звіти посадових осіб органів місцевого самоврядування, заслуховування відбувалися у відповідності до графіка затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 27.01.2017 № 30 "Про організацію роботи зі зверненнями громадян у 2017 році в Чернігівській районній державній адміністрації», на засіданнях постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, яка керується у своїй роботі Положенням про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при голові райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 05.12.2012 № 466 із змінами та щоквартальними планами роботи.

Особисті та виїзні прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації затверджені розпорядженням від 01.08.2017 № 253 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 06.05.2015 № 125 «Про проведення особистих та особистих виїзних прийомів громадян у Чернігівській районній державній адміністрації» (втратило чинність) та від 17.10.2017 № 344 «Про затвердження графіків особистих та особистих виїзних прийомів громадян у Чернігівській районній державній адміністрації» (публікація у районній газеті Нива від 20.10.2017 № 84 та офіційний вебсайт РДА, копії розпоряджень додаються, копії публікації надати не має можливості, в зв»язку з відсутністю друкованого засобу масової інформації та доступу до електронної версії) . На звітний період заплановано 60 особистих та 60 особистих виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації. Фактично проведено 88 особистих прийоми та 44 особистих виїзних (виїзні прийоми не проводилися в зв»язку з відпусткою – 10, 2-звільнення, 4-лікарняний). На особистих та особистих виїзних прийомах громадян розглянуто 102 звернення (у 2016 - 112).

Щомісячно розробляються та затверджуються до 25 числа місяця графіки особистих виїзних прийомів керівництвом райдержадміністрації. Всі графіки публікуються на сторінках районної газети "Нива", а саме, графіки особистих прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації - 2, особистих виїзних прийомів керівництвом облдержадміністрації – 0, райдержадміністрації – 14.

Щоквартально, до 25 числа останнього місяця кварталу складаються графіки проведення "гарячих" телефонних ліній. Всі графіки публікуються на сторінках районної газети "Нива", а саме 0 - облдержадміністрації та 4 – райдержадміністрації та сайті райдержадміністрації. Дублюються оголошення про проведення "гарячих" телефонних ліній перед днем їх проведення. Так протягом 2017 року передано до районної газети «Нива» та опубліковано даною установою 30 оголошень про проведення "гарячих" телефонних ліній, із них: 20 облдержадміністрації, 10 - райдержадміністрації. Всі оголошення, які стосуються райдержадміністрації, розміщуються на офіційному Веб-сайті у рубриці «Новини».

Із запланованих 12 прямих «гарячих» телефонних ліній проведено – 11 (1- не проведена в зв»язку з лікарняним заступника голови РДА). Всього на гарячі телефонні лінії звернулося 19 громадян розглянуто 19 питань, а саме: 10 - питання соціального захисту, 2 питання – побутового обслуговування та торгівлі, 1 питання – роботи правоохоронних органів, 2 питання транспортного сполучення, 1- питання земельної політики, 1- питання екології, 1-питання виборчого процесу, 1 – питання паливно-енергетичнго забезпечення. Основна тематика питань - соціальної політики транспортного сполучення та побутового обслуговування. Кожному питанню була приділена відповідна увага, надані аргументуючі роз»яснення з якісною письмовою відповіддю та консультації з приводу розгляду звернень в судовому порядку. Задовільнено – 5 – 26,3% звернень.

Порушення термінів розгляду звернень – не було.

У райдержадміністрації працює телефон довіри – 9 12 56. Звернень стосовно корупційних діянь посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – не надходило. Ведеться облік звернень громадян на телефон довіри. Номер телефону розміщений на інформаційному стенді райдержадміністрації у фойє на першому поверсі адмінбудинку та офіційному Веб-сайті райдержадміністрації у рубриці звернення громадян.

За звітний період на виконання графіку перевірок, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 27.01.2017 № 30 "Про організацію роботи зі зверненнями громадян у 2017 році в Чернігівській районній державній адміністрації» загальним відділом апарату райдержадміністрації проведено 1 перевірку із запланованих 4 перевірок (3 перевірки не проводилися в зв»язку з реорганізацією органів місцевого самоврядування) дотримання законодавства ведення діловодства зі зверненнями громадян та організації роботи із зверненнями громадян на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», а саме у виконавчому комітеті Новоказанкуватської сільської ради. Перевірка оцінювалася у відповідності до Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630. В ході перевірки проводилася методична робота і надавалися роз’яснення щодо організації роботи зі зверненнями громадян. За результатами перевірки направлена довідка з висновками та вказаними недоліками у даному напрямку роботи, а також з рекомендаціями та пропозиціями усунення недоліків, виявлених під час перевірки.

Правовій освіті в Чернігівському районі приділяється значна увага.

За період з 01.01.2017 року по 29.12.2017 року працівниками відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» проведено прийом громадян відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», до модулю реєстрації клієнтів (КІАС) внесено 564 записи, з них 310 записів на нових клієнтів відділу, зокрема:

надано консультацій – 530;

спрямовано до установ та організацій – 0;

прийнято письмових звернень – 34.

За період з 01.01.2017 року по 29.12.2017 року працівниками відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» проведено консультування по телефону про порядок надання БВПД – 42 консультацій.

Протягом 2017 року до райдержадміністрації надійшло 130 звернень (2016 - 137), що на 7 звернень менше відповідного періоду минулого року . Письмових звернень надійшло до райдержадміністрації 28 (2016-25) із них жодного неодноразового, 1 – надійшло електронною поштою від ЗОДА. Дублетних звернень не надходило (2016 – 0), усних – 102 (2016-112). Від вищих органів влади надійшло 7 (2016-5) звернень Протягом звітного періоду райдержадміністрацією розглянуто 130 звернень (2016 - 137) та 130 (2016 - 137) питань порушених у зверненнях громадян. Всього звернулося громадян - 613 (2016 – 210). На всі звернення надані роз’яснення і письмові відповіді, надано роз»ясень, консультацій та методичної допомоги на 109 (2016-126) звернень, вирішено позитивно 20- 15,3% (2016 – 7) звернень.

На І місці з основної тематики звернень – становлять питання аграрної політики та земельних відносин – 37 – 28,4% (2016 20), на ІІ місці, за питомою вагою, витримує кількість звернень з соціального захисту – 23-17,6% (2016-30) та питань освіти, виховання та навчання дітей, роботи навчально-виховних закладів – 13- 10% (2016-9), житлової політики – 10 – 7,7% (2016-6), комунального господарства 10 - 7,7% (2016-5) та праці і заробітної плати – 9 – 7% ( 2016-19), на ІІІ місце залишилися питання, транспорту 7- 5,3% (2016-2), охорони здоров»я – 5- 4% (2016-20), забезпечення законності та правопорядку – 3 – 2,3% (2016-0) та 13-10% (2016-26) становлять інші питання. Основним контингентом громадян залишаються – пенсіонери, діти війни, ветерани праці, безробітні, інваліди загального захворювання, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітні сім»ї.

Станом на 01.01.2018 року надійшло 132(2016 – 289) звернення з Урядової "гарячої" лінії, перенаправлені облдержадміністрацією, які зареєстровані контрольно - реєстраційними картками в автоматизованій системі "Optima-WorkFlow″, в зв»язку з чим спостерігається тенденція зменшення звернень, хоча заявниками з одних і тих самих питань постійних залишаються постійні запитувачі, яким надаються аргументуючі відповіді та роз»яснення, особливо велику кількість мають питання соціальної політики-надання матеріальної допомоги, прискорення виплати субсидії, нарахування повторно субсидії у більшому розмірі та питання охорони здоров»я», питання комунального господарства.

Вирішено позитивно –7 звернень на Урядову гарячу лінію (виплата коштів на призначену субсидію, госпіталізація до лікарні, відновлення водопостачання та організаційні питання), на всі інші надані аргументуючи відповіді.

З початку 2015 року в Запорізькій облдержадміністрації функціонує Запорізький обласний контактний центр, від якого надійшло до апарату райдержадміністрації – 49 (2016-159) звернень. На всі звернення громадянам надані роз»яснення та письмові відповіді копії яких направлені до ЗОКЦ . Порушення у недотриманні термінів виконання – відсутні.

Протягом звітного періоду спеціалістами загального відділу апарату райдержадміністрації постійно надається індивідуальна методична робота з організації роботи зі звернень громадян. Так спеціалістами загального відділу апарату райдержадміністрації надавалася методична робота як спеціалістам адміністрації та структурних підрозділів, так і посадовим особам органів місцевого самоврядування, особливо у частині діловодства та основних вимог до написання проектів відповідей на звернення.

Станом на 01.01.2018 року всі звернення розглядалися без порушення терміну та вчасно, в тому числі і в структурних підрозділах райдержадміністрації), а ті які надходили від облдержадміністрації із запізненням, негайно, згідно чинного законодавства. Облік звернень громадян ведеться в автоматизованій системі діловодства "Optima-WorkFlow″ з 2006 року, намагаємося в повній мірі застосовувати її можливості, але є нагальна проблема в удосконаленні форм звітності, а саме у частині класифікації звернень. При заповненні облікових документів у

діяльності, пов’язаній з розглядом звернень громадян, застосовується Класифікатор звернень громадян, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858. У відповідності до затвердженого штатного розпису та структури Чернігівської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 21.11.2017 № 391 «Про внесення змін до структури та штатного розпису апарату районної державної адміністрації» у апараті райдержадміністрації відсутній відділ роботи зі зверненнями громадян. У Чернігівській районній державній адміністрації з 19.09.2011 року розміщена і функціонує у фойє першого поверху адміністративної будівлі спеціальна скринька для скарг та пропозицій щодо діяльності органів місцевої влади та місцевого самоврядування. На звітний період звернень – не надходило (2016-2).